Faunakriminalitet
- Nerhugget och bränt boträd för kungsörn

Midsommardagen den 24 juni 2006 var vi och firade midsommar vid vår favoritsjö, Uijajärvi, ca 2 mil NO om Vittangi.

Vid denna sjö upptäckte vi 1999 en lyckad häckning av kungsörn och kunde sommaren 2004 se att boet ytterligare byggts på. Tyvärr öppnade örnarnas senare påbyggnad upp boet för upptäckt. När boet upptäcktes 1999 hade vi passerat boet på ca 20 meter utan att upptäcka det. Sommaren 2004 blev dock boet mer synligt från många fler vinklar än tidigare.

Någon gång hösten 2004 eller 2005 har sedan någon/några personer med yxa huggit ner boträdet och bränt boet. Kan vara att man har använt bensin eller liknande för att försöka först elda upp boet underifrån, boträdet har dock trots sin höga ålder brunnit förvånansvärt dåligt. Väl nere har det inte varit något större problem att tända på boet.
Det nedre av de två bona har man däremot inte tänt på utan det ligger intill den nerfällda stammen.

Koordinaterna för det fällda boträdet är i rikets nät x 75368 y 17568 om någon vill besöka höjden av mänsklig (?) insiktslöshet och dumhet. Annars så finns bilderna.

Bilderna talar sitt tydliga språk.

Urpo Taskinen
Ollasbyvägen 54
980 10 Vittangi
070-629 58 02
urpo.taskinen@gmail.com


Sidan uppdaterad 2021-04-14