Startsida
Kontakt
Länkar
Press
Press
Uttalanden
Vi tycker


Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
ordförande
Lars Andersson
076-789 59 64www.naturskyddsforeningen.se
 

www.faltbiologerna.se


Vi samverkar med2010-05-28

Björn Mildh

Lars Andersson överlämnar ett diplom till miljönämndens ordförande Göran Öhman. Daniel Rutschman flankerar.


Luleå kommun hyllas för skydd av skog
- nytt stort skogsreservat i Ormberget - Hertsölandet

Fredag 28 maj överlämnade Naturskyddsföreningen i Norrbotten ett diplom till Göran Öhman, miljönämndens ordförande i Luleå kommun vid en ceremoni vid Hertsöträskets raststugor, Luleå.
Motiveringen löd: ”Diplom tilldelas härmed Luleå kommun 2010-05-28, för värdefulla insatser i naturvårdens tjänst, som efter träget arbete av miljönämnden har skyddat skog och mark i naturreservatet Ormberget – Hertsölandet.” Diplomet var undertecknat av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Norrbottens Ornitologiska Förening (NOF) och föreningen Skydda Skogen.
Lars Andersson, ordförande i länsförbundet av Naturskyddsföreningen, pekade med hjälp av en kartbild, på att ohållbart lite skog – bara 2 procent - är skyddat i Norrbottens kust- och inland. Han hänvisade till forskning som visar att ca 9 procent behöver skyddas, och ett nytt forskarupprop som säger att 20 procent behövs för att skogens arter ska överleva. Han lyfte också fram skogens betydelse för hälsan, både genom motionsspår för träning men även för att skog enligt nya rön dämpar stress. Därför gratulerar Naturskyddsföreningen Luleå kommun till det framsynta beslutet att bilda reservat, vilket togs enhälligt i fullmäktige av alla partier. 
Daniel Rutschman, som både är ledamot i Naturskyddsföreningens länsförbundsstyrelse, och sekreterare i föreningen Skydda Skogen, uppmanade andra kommuner i Norrbotten att följa exemplet från Luleå kommun. Han kritiserade också skogsbruksbranschens ”Norrbottensdeklaration” som vill stoppa skyddet av skog, och tyckte att kommuner som skrivit på den skulle kliva av.
Vid ceremonin var även Naturskyddsföreningens Lulekrets representerad av Olga Sandberg, ordförande.
Vid tillfället myllrade området av femteklassare från Hertsöskolan, som lärde sej om naturen och provade på olika uteaktiviteter i området, tillsammans med ledare från Studiefrämjandet och Hertsö miljögård, vilket också visar på naturreservatets betydelse.


2010-05-10

Kuolpa

Inventering i samband med Forskningsresan i Kuolpa 2004, Gällivare kommun.
Foto: Urpo Taskinen


Aktiv skogs-sommar och - höst
- kom med i sommar och rädda gammelskog!

Här i Norra Norrland kan vi se kalhyggesbruket tränga undan de sista resterna av gammelskog som finns kvar. Skogsbruk pågår också i Europas sista sammanhängande vildmarksområden - våra fjällnära skogar. Dessutom har vindkraftsetableringar börjat dyka upp i våra naturreservat, på hittills orörda fjäll och på urskogsartade bergstoppar
i inlandet.
Nu satsarNaturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen i Västerbottens län, Naturskyddsföreningen riks, Fältbiologerna och föreningen Skydda Skogen på en riktigt aktiv sommar i skogen - här kan du vara med!

Samtliga aktiviteter är öppna för alla, och kräver ingen tidigare erfarenhet av inventeringsarbete. Inventeringarna är kostnadsfria. För mer information, prata med kontaktperson för respektive aktivitet.

Datum Aktivitet Arrangör Anmälan och info
29-30 maj Inventeringskurs Naturskyddsföreningen i Norrbottens och Västerbottens län samt Skydda Skogen Daniel Rutschman,
076 – 112 88 26
31 maj
- 4 juni
Inventeringsvecka i Piteå, Arvidsjaur och Arjeplog Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns skogsnätverk Daniel Rutschman,
076 – 112 88 26
23-29 juni Inventeringsvecka i Norrbotten Naturskyddsföreningen rikskansli Malin Sahlin,
070-311 84 51
24-29 juli Inventeringsläger Karats-Råvåive i Jokkmokks kommun Naturskyddsföreningen i Norrbottens och Västerbottens län, Fältbiologerna samt Skydda Skogen Linda Ellegard Nordström,
070 - 254 11 48
Juli - augusti Inventeringsvecka i Pajala och Kiruna Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns skogsnätverk Daniel Rutschman,
076 – 112 88 26
Augusti Inventeringsveckor i Västerbotten Föreningen Skydda Skogen Amanda Tas,
076 - 761 35 33
8-12 september Taiga Rescue Challenges, Rättvik Taiga Rescue Network och Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/trn-conference

Ladda ner fullständigt program för alla inventeringarna här (pdf-fil)

Ladda ner programmet för Taiga Rescue Challenges (pdf-fil)


2010-04-18

Naturvårdspris 2009

Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns ordförande Lars Andersson överlämnade en naturvårdspriset till Sten Emanuelsson. Naturvårdspriset är en tavla målad av MatsÅke Bergström från Piteå och föreställer lavskrikor i gammelskog. Foto: Urpo Taskinen


Sten Emanuelsson, Vyöni
tilldelas 2009 års naturvårdspris av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län utsåg vid sitt sammanträden den 19 februari Sten Emanuelsson som mottagare av 2009 års naturvårdspris. Sten Emanuelsson hade inte möjlighet att komma till den efterföljande länsstämman i Pajala och priset överlämnades istället ett par månader senare i byn Vyöni, hemma hos naturvårdspristagaren.

Motiveringen lyder:

Sten sviker inte skogen" kunde vi läsa i Sveriges natur 4/2007. Sten visar att man som skogsägare kan värdera skogens liv högre än pengar. Han har gjort en osjälvisk insats för naturen genom att skänka hela sin skogsfastighet till naturvården. Därmed bevaras skogen med alla sina naturvärden för framtiden. Där kan lavskrika, tjäder, flodpärlmussla och kärrviol finna en fristad istället för att drabbas av kalhuggning som vanligen blir fallet i dagens skogslandskap.
MatsÅke Bergströms bild av lavskrika i gammelskog påminner om all denna härlighet vid Juojoki.
Vårt naturvårdspris till Sten är en liten gest i jämförelse med den stora gåva han har gett naturen. Alla har vi skäl att begrunda Sten Emanuelssons väl valda ord: "Naturen går inte att mäta i pengar".


Läs mer om Sten Emanuelsson här

Artikel med Sten Emanuelsson i Sveriges Natur 4-2007

Artikel och intervju med Sten Emanuelsson i Sveriges Radio Norrbotten den 3 juli 2009

Artikel om Sten Emanuelsson och naturvårdspriset i NSD den 23 februari 2010

Artikel i Piteå-Tidningen den 1 mars 2010

2010-04-18

Omställning Sverige

Seminarium genomförd i Gällivare 18 april:

Peak oil, finanskris och klimatkris
- vad gör vi för att ställa om till ett hållbart samhälle?

Dagligen hör vi talas om katastrofer och kriser som ett resultat av människans handlande. Överkonsumtion, överutnyttjande av naturresurser och användningen av fossila bränslen för oss ständigt i fel riktning.
Omställning Sverige som är den svenska delen av det internationella nätverket Transition Network bjöd in till ett seminarium i Gällivare Folkets Hus söndagen den 18 april för att samla alla goda krafter i Norrbotten och samla kraft och idéer om hur vi ställer om samhället.
Ett 20-tal personer från olika organisationer från hela Norrbotten hade samlats på seminariet och Uno Lundback från Hela Sverige ska leva ledde seminariet.
Från Naturskyddsföreningen medverkade Lars Andersson, Daniel Rutschman, Urpo Taskinen samt Marie Riskilä.

Här finns inbjudan till seminariet (pdf-fil)

Läs mer om Omställning Sverige här

Omställning Sverige - transitionsweden.se

Läs mer om Hela Sverige ska leva här

Ladda ner rapporten Ställ om Sverige här (pdf-fil)
2010-05-10

Mat

Inspirationsdag kring mat
- genomförd lördag 24 april i Luleå

Mat vill vi ha varje dag. Helst god, nyttig, lokal, ekologisk, rättvis och klimatsmart!
Vem ska odla och producera? Vad kan Naturskyddsföreningen i Norrbottens län göra? Arbeta för ökade kunskaper? Samarbeta med andra?

Den typen av frågor kom upp när en handfull medlemmar hade samlats i kollektivhuset Vialen på Bergviken i Luleå den 24 april för att tillsammans prata mat - ja, och inte bara prata utan även att praktiskt laga och äta också!

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län fick också njuta av den tillagade maten och slog på det sättet två flugor i en smäll; kurstillfälle och middag fixat.
I de framtida planerna finns ett samarbete med en forskare/odlare från SLU, Uppsala.

Vill du veta mer om mat-tankarna som kom fram hör av dig till
Ann-Marie Smeds
0920-650 15, 070-331 77 96

ann-marie.smeds@naturskyddsforeningen.se


2010-04-11

Uijatieva

Länge leve Norrbottens skogar
- en gemensam appell från ett län där skogen utgör grunden för liv


Norrbotten – Europas eldorado för människors naturupplevelser av mångfalden i skogen

Vi vill att skogslandskapet i Norrbottens län långsiktigt kan fortsätta spela sin stora roll för människors naturupplevelser, för kulturen, för klimatet, och rymma alla naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd.
Människans plats i landskapet är självklar och våra försörjningsmöjligheter med skogen som grund sker på ett hållbart sätt där skogens naturliga förutsättningar sätter ramarna och ger möjligheterna.


Så inleds den appell som idag släpps undertecknad av ett stort antal norrbottningar.

Läs hela appellen här

Läs vilka organisationer som hittills undertecknat appellen

Läs vilka politiker som hittills undertecknat appellen

Läs vilka kulturpersonligheter som hittills undertecknat appellen

Läs pressmeddelandet här

Om du vill få mer information om appellen ta kontakt med:
 

Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
lars.andersson@naturskyddsforeningen.se
076-789 59 64

Organisationer som vill underteckna kan ta kontakt med
Daniel Rutschman, Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns skogsgrupp
daniel.rutschman@naturskyddsforeningen.se
076- 112 88 26
2010-03-18

Skogsrock

Lars Andersson, Moa Nilsson och Niklas Johansson berättar om gammelskogen.


Skogsrock för gammelskogen

I samverkan mellan Naturskyddsföreningen i Piteå, Norrbottens skogsgrupp och Studiefrämjandet anordnades den första Skogsrock till förmån för gammelskogen.
Det var lördagen den 6 mars på Krokodil i Piteå.
Skogskämpar berättade om tillståndet i gammelskogen och gruppen Glesbygd’n spelade reggae på arvidsjaurbondska. Intäkterna gick oavkortat till arbetet med att skydda Norrbottens gammelskogar.


• Här hittar du en affisch om arrangemanget

Pressmeddelande om skogsrocken

Artikel om Skogsrock i Piteå-Tidningen den 10 mars 20102010-02-21

Hundspann

Skog, klimat och kärnkraft
- länsstämmohelg i Pajala


Solen sken och vinterkylan var på riktigt när ett 40-tal naturskyddare hade samlats på Laestadiusskolan i Pajala för länsstämmohelg.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län förlade denna helg sin årliga stämma på Laestadiusskolan i Pajala. Under lördagen informerade Niclas Dahlström från Northland Resources om den stundande brytningen av järnmalm i området.
Under eftermiddagen hölls föreningsutbyte med representanter från Norrbottens Ornitologiska Förening, Rovdjursföreningen, Föreningen Norrbottens Flora, Älvräddarnas samorganisation, Norrbottens bygderåd, Uranbrytningsmotståndet i Norrbottens län, Föreningen Skydda skogen, Naturskyddsföreningens skogsnätverk och Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.

Länsstämman beslutade att stödja motioner till Naturskyddsföreningens riksstämma om en policy mot alla led i atomkraftens bränslekedja, för ett kalhyggesfritt och ekologiskt hållbart skogsbruk och om en ny skogspolicy. Stämman antog även ett manifest för klimaträttvisa med omställning och nedväxling i fokus.

Pressmeddelande om länsstämman 2010-02-21

Uttalande - Inga nya kärnkraftverk

Manifest om klimat från länsstämman

Inbjudan till länsstämmohelgen

Detaljprogram för avsnitt om föreningsutbytet2010-02-17

Björn Mildh

Björn Mildh
- bland de 100 miljömäktigaste i landet


Än en gång får vi gratulera en norrbottnisk skogshjälte - Björn Mildh. Tidningen Miljöaktuellt har börjat årligen utse de 100 miljömäktigaste personerna i landet. Det är personer som genom sitt agerande har påverkat natur- och miljöfrågor under det senaste året. Nu finns Björn Mildh från Piteå på 88:e plats på Sverige-listan!
Stort grattis Björn - vi tycker att du är en värdig miljömäktig!
På tredje plats kom Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och på sjätte plats Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. Naturskyddsföreningen påverkar!

• Se här Miljöaktuellts lista över de 100 miljömäktigaste

• Se vad tidningen Lantbruk & Skogsland skrev om Björns placering


2010-02-15

Ainavarto

Sakfel i norrbottniska skogsmotioner
- Naturskyddsföreningen varnar för riksdagsmotioner


Naturskyddsföreningen i Norrbottens län går nu ut med en varning vad gäller sakinnehållet i två motioner om skog som lämnats till Sveriges Riksdag. Motionerna som inlämnats av Stefan Tornberg (c) och Karin Åström (s) m.fl. är motsägelsefulla och saknar hänvisning till forskning. Bl.a. menar motionärerna att ett intensifierat kalhyggesbruk skulle motverka klimatförändringarna.
- Klimathotet måste mötas med omställning och nedväxling av energianvändningen och inte tas som intäkt för att öka exploateringen av vårt alltmer utarmade skogslandskap, säger Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.

Ett annat förslag i riksdagsmotionerna är att öppna naturreservaten för exploatering! Det när t.ex. miljömålsrådet bedömt att miljömålet för levande skogar inte kommer att uppnås i Norrbotten till 2020!
- Det är ju ett rent vansinnigt förslag, när vi idag bara skyddat en liten del av vad som enligt forskning krävs för att bevara biologisk mångfald i länet, säger Daniel Rutschman i Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns skogsnätverk.

Genom appellen "Länge leve Norrbottens skogar" visar föreningen på att ett starkt stöd för att bevara skogarna finns i Norrbotten.

Läs pressmeddelandet från Naturskyddsföreningen i Norrbottens län här

Appellen "Länge leve Norrbottens skogar" (se även nedan)

Riksdagsmotion av Stefan Tornberg (c) "Produktionsskogens betydelse för klimatet och samhällsekonomin"

Riksdagsmotion av Karin Åberg (s) m.fl. "Skogen vår framtid för Sverige"

Når vi miljömålen i Norrbotten? - Miljömålsrådet2010-01-21

Rådslag

Planeringskurs och riksrådslag
- genomförd 16-17 januari 2010 i Öjebyn på Storstrands


Naturskyddsföreningen i Norrbottens län ordnade i samarbete med Tornedalens folkhögskola en planeringskurs i Öjebyn den 16 januari. Kursen utmynnade i utkastet till en plan för det som ska hända under 2010-2011 i länsförbundet. Detta förslag beslutas sedan på länsstämman i Pajala den 21 februari - kom dit!

Söndagen den 17 januari genomfördes det andra av en rad av rådslag inför riksföreningens verksamhetsplanering för åren 2011-2015, något som bestäms på riksstämman i juni 2010 i Gävle. Du som vill påverka detta slutgiltigt, boka in riksstämman!

Arrangemanget var öppet för alla medlemmar i Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna och totalt 36 deltagare deltog under helgen; från Norrbotten, Västerbotten samt från riks, både kansliet och riksstyrelsen.

Här kan du läsa mer om rådslagen som fortsätter in en bit i februari.
Riksföreningens sida om rådslagen


2010-02-16 (Uppdaterad)

JWC

Miljö- och samiskt aktiva deltagare från Ryssland och Finland: Från vänster Ekaterina Gladina, Alisa Lapteva, Birthe Weijola (Finland), Andrius Balsys, Sonja Hofslagare (Finland), Irina Kobeleva, Urpo Taskinen (Norrbotten), Olga Egorova och Vitali Servetnik.

Jokkmokk Winter Conference
- den tredje klimatkonferensen med ryskt och finskt besök


På temat
klimat genomfördes den tredje Jokkmokk Winter Conference - JWC den 1-4 februari 2010 i Jokkmokk, detta i nära anslutning till den anrika marknaden i Jokkmokk.

Under JWC besökte ett antal ryska och finska miljö- och samiskt aktiva ungdomar från Murmansk Jokkmokk. De miljöaktiva är aktiva i Natur och Ungdom (Priroda i Molodesh - PiM) i Murmansk.

• Läs mer om konferensen på Jokkmokk Winter Conferences webbplats!

Här finns alla presentationer och sammanställningar från konferensen

PiMs hemsida (på ryska, använd t.ex. Google Translate för att översätta till engelska/svenska)
2010-01-24

Natur i norr


Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns jubileumsbok:

Natur i norr
Natur i norr
Naturskydd och nationalparker i Norrbotten 100 år
av Kjell Lundholm


Boken speglar de 100 åren som vi i länet haft våra nationalparker. Hundra år representerar samtidigt en utveckling av naturskyddstanken, från skapande av nationalparker och naturminnesmärken till globala problem där klimatförändringen är en idag akut fråga.
Natur i norr ger en bakgrundsteckning utifrån det gångna seklet. Vi lever här och nu, vi ska föra arvet vidare under de nya hundra åren. Den här boken vill ge styrka och inspiration, historia och framtidstro. Naturen är basen för människans materiella liv men även att själen måste få sitt. Det är den balansen vi ska finna och återfinna när vi tänker på det övergripande begreppet Natur i norr.

Fakta om boken
Författare: Kjell Lundholm
Layout och prepress: Rolf Johansson
Foton: Fredéric Forsmark, Rolf Johansson, Martina Östlin, Mats Aunes, Bo Johansson, Jörgen Naalisvaara, Roger Larsson, Patrik Nygren, Paula Johansson, Urpo Taskinen, Andreas Broman, Per-Erik Mukka, Patrik Ritzén, Rita Johansson, Karl Gustav Lundqvist
Utgivare: Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Tryck: Oy Fram Ab, Vasa, Finland
Inbunden, helt i färg, format 178 x 214 mm, 176 sidor
ISBN 978-91-633-3574-7

Här hittar du en folder om boken

Artikel och film om boken i Norrbottens-Kuriren 2 december 2008

Artikel om boken i NSD 2 december 2008

Pris: 185 kr + porto
Medlem i Naturskyddsföreningen betalar 150 kr + porto

Boken kan beställas via formuläret
eller via
Urpo Taskinen
0927-21002, 070-629 58 02
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
Natur i norr
 

Arkiverat

 

Naturskyddare

Kretsarna
(kommuner)
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
 
 
Upprop för skogar


Aktiviteter i hela landet
Välj alltid BRA MILJÖVAL


 

Se Naturskyddsföreningens presskonferenser filmade på
Bambuser


Vi finns även påWebbansvarig: Urpo Taskinen
Uppdaterad 2010-05-31
javascript hit counter