Länkar
bild
Press
bild
Vi tycker

Lars Andersson
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
ordförande
Lars Andersson
076-789 59 64www.naturskyddsforeningen.se
 

www.faltbiologerna.se


Vi samverkar med


Länkar

 

Föreningar, nätverk och organisationer
Klimat
Massmedia
Miljövänligare konsumtion och livsstil
Myndigheter
Skog


Föreningar, nätverk och organisationer
Bondens egen marknad
www.bondensegen.com

Bondens egen marknad är en ideell förening som skapar lokala marknader för närodlat.

Ekologiska lantbrukarna
www.ekolantbruk.se

Ekologiska lantbrukarna är de ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation.

Fältbiologerna
www.faltbiologerna.se

Fältbiolgerna är den främsta organisationen i Sverige för barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljö.

Föreningen Norrbottens flora
www.sbf.c.se/kartram.php?id=160

Föreningen Norrbottens flora är ansluten till Svenska botaniska föreningen och inventerar floran i landskapet Norrbotten.

Föreningen Rädda regnskog
http://www.raddaregnskog.se

Föreningen Rädda Regnskog arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet.

Hanhivittikko vänner
www.hanhivittikko.se
Hanhivittikko vänner
Hanhivittikko vänner sköter om den den av Övertorneå Naturskyddsförening m fl restaurerade fäboden Hanhivittikko, Norrbottens första kulturreservat.

Hushållningssällskapet
hs-nord.hush.se/

Hushållningssällskapet i Norrbotten arbetar för att utveckla Norrbottens landsbygd och dess småföretag.
KRAV Ekonomisk förening
www.krav.se

KRAV står för
• bra miljö
• god djuromsorg
• god hälsa
• socialt ansvar
Miljöförbundet Jordens vänner
www.mjv.se

Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet.
Naturskoleföreningen
www.naturskola.se

Naturskoleföreningen arbetar med att samordna arbetet på alla landets naturskolor. Målet är att istället för att lära ut inne så LÄR MAN IN UTE.
Nej till uranbrytning
www.nejtilluranbrytning.nu
 
Ett nätverk mot uranbrytning i Sverige.
Norrbottens ornitologiska förening
www.nof.nu

NOF är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening och målet är att sprida kunskap om fåglar och bevara Sveriges fågelfauna samt förbättra fågelskyddet.
Skydda skogen
www.skyddaskogen.se

Föreningen Skydda Skogen består av människor som ideellt arbetar för att få bättre naturvård i skogen.
Sportfiskarna
www.sportfiskarna.se

Sportfiskarna är för alla som gillar att fiska och som vill värna om våra sjöar och vattendrag.
Studiefrämjandet
www.sfr.se

Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens studieförbund.
Sveriges konsumenter i samverkan
www.konsumentsamverkan.se/

Sveriges konsumenter i samverkan, SKiS, arbetar för ökat konsumentinflytande .
Älvräddarnas samorganisation
www.alvraddarna.se

Älvräddarna arbetar för skydd av våra älvar och med kunskapsspridning och opinionsbildning samt bevakning av älvfrågor i politiken.

Klimat
ClimatePredicition
http://www.climateprediction.net/

Du kan låta din bredbandskopplade dator hjälpa till att bearbeta klimatmodeller via den här sidan.
Webbplatsen är på engelska.


Klimatfakta
www.klimatfakta.com

Jacob Wallström och Björn Åström ger fakta och kommenterar saker kring klimatfrågan.
Mark Lynas
www.marklynas.org

Mark Lynas är författaren bakom böckerna "Oväder" och "Sex grader". Webbplatsen är på engelska.
RealClimate
www.realclimate.org
RealClimate
RealClimate ‰r en av de fr‰msta, om inte den b‰sta, av bloggar med klimatforskare bakom bloggandet. Massor av l‰nkar. Webbplatsen ‰r p engelska
Sveriges Television - Klimat
www.svt.se

Meteorologerna på SVT bidrar med information till denna viktiga sajt.
Zero Emmissions Network
www.zeroemissionnetwork.org.au

Zero Emissions Network finns i Australien. En bra slogan från dem "2 degrees is 2 much"
     

Massmedia
Miljömagasinet
www.miljomagasinet.se

Miljömagasinet är Europas enda oberoende gröna nyhetstidning.

Miljövänligare konsumtion och livsstil
Alternativ.Nu
http://www.alternativ.nu

Alternativ.nu är en samlingsplats för den praktiska alternativrörelsen.
Bra Miljöval
www.snf.se/bmv/index.cfm

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning.
KRAV Ekonomisk förening
www.krav.se

KRAV står för
• bra miljö
• god djuromsorg
• god hälsa
• socialt ansvar

MUDIMUMS
www.mudimums.se

MUDIMUMS betyder Mat Utan DjurIndustrier och Mat Utan Multinationella Storföretag .
Sopor.nu
www.sopor.nu

På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.
Svanen
www.svanen.nu

Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet.
Svensk cykling
www.svenskcykling.se

Svensk Cykling är en branschorganisation med syfte att få fler svenskar att cykla oftare.
 

Myndigheter
Fiskeriverket
www.fiskeriverket.se

Fiskeriverket har ansvar för bevarande och nyttjande av fiskresurserna.
Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala myndigheten inom miljöområdet och arbetet ska syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt från de av riksdagen fastställda målen.
Skogsstyrelsen
www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen har ansvaret för att produktionsmålet och miljömålet värnas om i skogen.
     

Skog
Artdatabanken
www.artdata.slu.se

ArtDatabanken samlar in information om den biologiska mångfalden i Sverige.
Ett klick för skogen
www.ettklickforskogen.se

Ett klick för skogen är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar via internet för att köpa upp gammelskog - KLICKA!
Google Earth
earth.google.com

Med hjälp av programmet Google Earth kan man lära sig en hel del om situationen för skogen i Norrbotten. I vissa områden kan du t.o.m. se enstaka träd! Kräver bredband.
Länsstyrelsernas GIS-tjänst
http://gis.lst.se/

Här kan du hitta bra kartor över hela Norrbotten.
Marksvampar i Norrbotten
http://picasaweb.google.fi/stuwes48/MarksvamparINorrbotten#
Sandjordtunga Sture Westerberg arbetar till vardags på länsstyrelsen. Han har här samlat en digital flora över marksvampar i Norrbottens län.
Rödlistan (Artdatabankens)
www.artdata.slu.se/rodlista

ArtDatabanken upprättar Sveriges rödlista. I rödlistan finns arter vars långsiktiga överlevnad är hotad.
Skogens pärlor
www.svo.se/episerver4/templates/skogensparlor.aspx

Skogens pärlor är Skogsstyrelsens sammanställning över alla skyddade områden i hela landet. Rekommanderas!
Skogsklok
faltbiologerna.se/verksamhet/361/skogsklok

Fältbiologernas kampanj Skogsklok når hundratals skolelever runt om i landet
Skydda skogen
www.skyddaskogen.se

Nätverket Skydda Skogen består av människor som ideellt arbetar för att få bättre naturvård i skogen.
Strategi för formellt skydd av skog
www.bd.lst.se/naturvard/default.aspx?propID=10005317

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Norrbotten har gemensamt tagit fram ett dokument för formellt skydd av skog i Norrbotten enligt det svenska miljömålet "Levande skogar"
Sveriges Nationalatlas
http://www.sna.se/webbatlas/kartor/
vilka.cgi?lang=SE&temaband=B&t1=OK

I Sveriges Nationalatlas finns en hel del kartor över skog i Sverige.
Taiga Rescue Network
www.taigarescue.org

TRN har sitt huvudkontor i Jokkmokk och arbetar för de boreala skogarna på hela norra halvklotet
Vedsvampar i Norrbotten
http://picasaweb.google.se/stuwes48/VedsvamparINorrbotten#
Sandjordtunga Sture Westerberg arbetar till vardags på länsstyrelsen. Han har här samlat en digital flora över vedsvampar i Norrbottens län.
Verkligheten i skogen
web.telia.com/~u96005806/
 
Svenska skogsbrukets verkliga ansikte i Norrbottens inland.
     
     
     
     
     

Tipsa om länkar till webbansvarig!

 

Naturskyddsföreningen 100 år

Kretsarna
(kommuner)
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
 
   


Aktiviteter i hela landet
Välj alltid BRA MILJÖVAL
 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län finns nu även påWebbansvarig: Urpo Taskinen
Uppdaterad 2009-12-09
web page hit counter