Startsida
Kontakt
Länkar
Gästbok
   
   


Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
ordförande
Virpi Törlind
070-321 55 30
virpi.torlind@snf.se


Bli medlem
Stöd SNF
Om SNF
Naturbutiken
Naturkontakt


www.snf.se
 

www.faltbiologerna.se

   20060313

Aapua by fick naturvårdspriset 2005

I samband med invigningen av vindkraftverken i Aapua den 13 mars 2006 överlämnade Naturskyddsföreningen i Norrbottens ordförande Kjell Lundholm 2005 år naturvårdspris till Aapua by. För byns räkning mottogs priset av Ove Andersson.


Här nedan det tillkännagivande som Naturskyddsföreningen i Norrbottens län enhälligt antog vid länsstämman den 26 mars 2006.

Tillkännagivande på länsstämman 2006 för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län:

För att hylla invånarna i Aapua by, har byns intresseförening fått 2005 års naturvårdspris av Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Detta eftersom byns invånare är föregångare genom att etablera ekologiskt hållbar vindkraft.
För att långsiktigt bevara naturens biologiska mångfald, skönhetsvärden och möjligheter för vårt friluftsliv, är det nödvändigt att tillgodose samhällets energibehov på ett långsiktigt hållbart sätt utan att naturen föröds. Om detta ska vara genomförbart krävs då dels att vi får bort dagens onödiga energislöseri, men även att vi ersätter de av dagens energikällor som skadar natur och miljö genom utbyggnad av energikällor som är långsiktigt ekologiskt hållbara. Det krävs också ett folkligt engagemang för att genomföra detta. Naturskyddsföreningen i Norrbotten har uppmärksammat vindkraften som en av lösningarna, under förutsättning att den byggs ut utan att skada skyddsvärd natur och utan att förstöra människors livsmiljö.
Bybor i Aapua har gjort en storartad insats genom att ta initiativ till en vindkraftetablering på en plats där inga kända biologiska naturvärden hotades. Man har involverat befolkningen i genomförandet, fått opinionen med sig och drivit saken så att sju vindkraftverk nu etablerats på det blåsiga berget Etu-Aapua.
Aapua har även tidigare fått sitt namn på kartan för att man varit ledstjärna för ekologisk utveckling, när man samfällt protesterade mot skogsbrukets giftbesprutning. Aapuaborna åstadkom en vändpunkt som ledde fram till att skogsbrukets giftbesprutning av lövsly upphörde. Aapua by har genom vindkraftetableringen varit ett föredöme i att på gräsrotsnivå ta initiativ till och genomföra konkreta steg för en ekologiskt hållbar utveckling och vi hoppas att deras exempel kommer att bli vägledande för många andra. 

 

 


 


Kretsarna
(kommuner)
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
 
   


Aktiviteter i hela landet
Välj alltid BRA MILJÖVALWebbansvarig: Urpo Taskinen
Uppdaterad 2008-03-27