Björn Mildh

Pressmeddelande 2006-04-05 från Naturskyddsföreningen i Jokkmokk

Skogskämpen Björn Mildh får stipendium

Steget Föres urskogsstipendium har 2006 tilldelats skogskämpen Björn Mildh från Piteå.

-Priset går till Björn för hans extraordinäraskyddsinsatser för länets gammelskogar, säger Mats Karström, Steget Föres grundare.

-Skogsbolagen har länge försökt misskreditera mitt arbete. Steget Föres Urskogsstipendium påminner dem om att jag har naturvårdens
stöd och att min kritik av skogsbruket är befogad,
säger Björn Mildh.

Mats Karström fortsätter:

- Motiveringen i sin helhet lyder ”Björn Mildh har genom ett stort och mångårigt engagemang kämpat för att rädda gammelskogar i hela Norrbotten. Björn har genom en mycket stor envishet lyckats påvisa stora brister hos bl a SCA, Fastighetsverket och Sveaskog. I Jokkmokks kommun har Björn engagerat sig i Fastighetsverkets övertramp i Pakkobäcken, något som ledde till att Fastighetsverket fick en varning. Han har även hjälpt Fältbiologerna i deras kamp mot Fastighetsverket i Katnihaure.

Björn är även en skicklig holkmakare, otaliga är de salskrak- och uggleholkar som Björn tillverkat och satt ut i skogen.”

Priset tillkom 1996 vid ett besök av hövdingen och naturvårdaren ´Ulu Taufa´asisina från Västra Samoa. Priset är på 5 000 kr.

För mer information kontakta:

Mats Karström, 0976-101 20, mats karstrom@snf.se
Björn Mildh, 0911-682 65, bjorn.mildh@snf.se

*****************

Mer om priset:

Steget Föres urskogsstipendium

Steget Föres Urskogsfond initierades 1996. Fonden har som uppgift att skydda gammelskog, företrädesvis i Jokkmokks kommun. Detta kan ske genom att stödja inventeringar, göra inköp av akut hotade skogar och genom att dela ut stipendier till personer eller grupper som gjort extraordinära skyddsinsatser.

Stipendiet år 2006 tillfaller Björn Mildh. Det är tredje gången priset delas ut.