Startsida
Kontakt
Länkar
Gästbok
   
   


Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
ordförande
Virpi Törlind
070-321 55 30
virpi.torlind@snf.se


Bli medlem
Stöd SNF
Om SNF
Naturbutiken
Naturkontakt


www.snf.se
 

www.faltbiologerna.se

   2007-11-12

Upptäck gammelskogen


Genom att klicka på kartan så kommer du till respektive kurs med information och bilder.

164 personer upptäckte gammelskogen!

Naturskyddsföreningen i Norrbotten anordnade i samverkan med lokala kretsar inom SNF, kommuner, länsstyrelsen i Norrbottens län och Tornedalens folkhögskola totalt 12 helgkurser med temat "Upptäck gammelskogen". Kurserna genomfördes i respektive kommun under augusti och september 2006, se nedan eller klicka på kartan ovan.

Medel för samtliga kurserna erhölls från den Lokala Naturvårdssatsningen samt Tornedalens folkhögskola. Via skogskoordinatortjänsten som administrativt legat under Tornedalens folkhögskola har även Naturskyddsföreningen i Norrbottens län bidragit genom avsättande av tid för det administrativa arbetet med kurserna.

Kurserna har tagit upp det som gör gammelskogarna i Norrbotten unika; gammelskogens ekologi, växter och djur.
Begrepp som mark-, träd- och lågakontinuitet har blivit bekanta för deltagarna. De drygt 150 deltagarna har fått se och uppleva några av Europas finaste gammelskogar här i vårt eget län!

Marknadsföringen och information kring kurserna har skett främst via www.norrbotten.snf.se. Affischer har skickats ut till SNF-medlemmar runt om i länet som satt upp dem på sina närmaste anslagstavlor.
Kommunerna har i många fall länkat till sina respektive kurser. Information har också spridits till olika byars lokala webbforum.
En länk med information var också uppe på webbplatsen Ett klick för skogen.

Alla har, oberoende av förkunskaper, varit välkomna att delta och många har hörsammat inbjudan även utanför de tidigare gammelskogsintresserades krets.

I anmälan, som har skett till skogskoordinatorn, har kontaktuppgifter och personnummer tagits. Deltagarna har sedan fått ut deltagarlistor i samband med kursen, dock utan personnummer.
Alla anmälningar har skett till skogskoordinatorn som har haft det fulla ansvaret för koordineringen av kurserna i samverkan med kursledarna.
Kursledare har varit några av Norrbottens, Sveriges och Finlands främsta kännare av gammelskog; Frederic Forsmark (en kurs), Jan Henriksson (4 kurser), Mats Karström (2 kurser) Martina Nygren (3 kurser) och Olli Manninen (2 kurser).

God hjälp har även erhållits från representanter för kommunerna, aktiva inom SNF-kretsarna och länsförbundet samt de utsedda kretsvärdarna från kretsar resp länsförbund.
De flesta verkar ha hittat kurserna via denna webbplats samt på de utskickade affischerna som SNF-medlemmar runt om i länet har satt upp på anslagstavlor, arbetsplatser och skolor.
Anmälan har i de flesta fall kommit in via epost direkt till skogskoordinatorn och endast i undantagsfall till gästboken.
Anmälningar har tagits emot relativt tätt inpå kursstarten, vid något tillfälle samma morgon som kursen startat! Plats för kursstart har dock bara meddelats de som anmält sig till kurserna. Information om respektive kurs har endast skett via epost och telefon.

Kurserna har pågått lördag - söndag. Varje kursledare har valt sin egen form för innehållet med ca 1/2 dag inomhus och resten av tiden ute i skogen. Placeringen av kurserna har bestämts sent inpå kursstart och platsvalet har ofta fått styras av varifrån de flesta deltagarna har kommit från.
Exkursionsskogarna har varierat allt ifrån naturreservat till oskyddade och ibland akut hotade gammelskogar.

Schema för samtliga kurser såg ut så här:

Lördag

09.00 Start, presentation. Gammelskogen och dess karaktär. Ekologi, fauna och flora. Vad skiljer en gammelskog från en ordinarie skog?
12.00 Tid för lunch
13.00 Utfärd till skogen.
ca 17.00 Avslutning i skogen.

Söndag

09.00 Utfärd till skogen. Heldagsexkursion i gammelskog.
ca 16.00 Avslutning


Kurserna har varit gratis för alla deltagare och en liten reseersättning har utgått för de som har behövt köra med egna bilar under exkursionerna. Samåkning har tillämpats så långt praktiskt möjligt både till kurser och under kurser.
Ingen mat eller logi har ordnats under kurserna från arrangörens sida, något som underlättat administrationen betydligt. I vissa fall har hjälp lämnats för långväga deltagare att hitta någon form av logi.

I samband med kursavslutningen har en skriftlig utvärdering genomförts. I ett antal fall har också kursutvärderingen skickats till skogskoordinatorn via epost.

 

Upptäck gammelskogen 2006 kurserna i tidsordning
- klicka på länkarna för att komma till bilder och information om kurserna


Övertorneå 12-13 augusti Olli Manninen Genomförd - 18 deltagare
Arvidsjaur 19-20 augusti Olli Manninen Genomförd - 15 deltagare
Kiruna 19-20 augusti Mats Karström Genomförd - 15 deltagare
Luleå 26-27 augusti Jan Henriksson Genomförd - 14 deltagare
Piteå 2-3 september Mats Karström Genomförd - 15 deltagare
Älvsbyn 2-3 september Martina Nygren Genomförd - 9 deltagare
Gällivare 9-10 september Frederic Forsmark Genomförd - 12 deltagare
Kalix 9-10 september Jan Henriksson Genomförd - 13 deltagare
Haparanda 16-17 september Jan Henriksson Genomförd - 8 deltagare
Jokkmokk 16-17 september Martina Nygren Genomförd - 19 deltagare
Pajala 30 sept - 1 okt Jan Henriksson Genomförd - 14 deltagare
Boden 30 sept - 1 okt Martina Nygren Genomförd - 12 deltagare
Tornedalens folhögskola Lokala naturvårdssatsningenLänsstyrelsen i Norrbottens län

 

 


 


Kretsarna
(kommuner)
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
 
   


Aktiviteter i hela landet
Välj alltid BRA MILJÖVALWebbansvarig: Urpo Taskinen
Uppdaterad 2007-11-12
Jokkmokk Gällivare Kiruna Pajala Övertorneå Haparanda Kalix Luleå Piteå Älvsbyn Arvidsjaur Boden hit counter code