Änok-skogen fredad av högsta instans!

Högsta förvaltningsdomstolen har nu sagt sitt. Det blir ingen avverkning av den värdefulla skogen i Änokdeltat. Domstolen slår fast Kammarrättens dom som uppgav att Skogsstyrelsen gjort fel som medgett tillstånd till avverkning i det värdefulla skogsområdet Änok. Kammarrätten beaktade de höga naturvärden som finns i området och slog fast att skogsvårdslagen ska hindra en sådan typ av avverkning. Ett tillstånd till avverkning skulle vara oförenligt med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården.

SONY DSC

–          Det här är ett principiellt betydelsefullt beslut och viktigt för naturvärdena i de fjällnära skogarna. Naturskyddsföreningen har visat på Skogsstyrelsens bristfälliga tillämpning av skogsvårdslagen och nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett föreningen slutligt rätt, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Områdena för de planerade avverkningarna är belägna på vardera sidan om Änokdeltat i Kvikkjokk i Luleå älvdal i direkt anslutning till naturreservaten Kamajokk och Kvikkjokk-Kabla fjällurskog.

–          Området håller höga och unika naturvärden. Inventeringar har visat ett stort antal fynd av rödlistade, hotade och starkt hotade arter, många knutna till olikåldriga skogar som varit orörda en lång tid. Fjällskogarna utgör landets sista riktigt stora intakta naturskogsområden och har bevarandevärden av europeiska mått, säger Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård.

Den planerade avverkningen rör gammal naturskog, rik på månghundraåriga träd. Den har höga naturvärden i form av nyckelbiotoper och rödlistade arter. Områdena ligger dessutom inom ett obrutet, väglöst vildmarksområde av riksintresse för naturvården och för det rörliga friluftslivet. En avverkning skulle innebära stora och irreversibla skador på landskapsbilden i den säregna och natursköna miljön längs Kamajokk.

–          För föreningen har det hela tiden stått tydligt att avverkningarna är oförenliga med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården – enligt skogsvårdslagen är det därmed inte möjligt att tillåta de sökta avverkningarna. Högsta instans har nu slagit fast att Skogsstyrelsen har tillämpat lagen fel. Detta visar på vikten av att myndighetens beslut kan prövas i domstol, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

–                     Vi naturskyddare i Norrbotten jublar över att den motvilliga Skogsstyrelsen blivit tillrättavisad av Högsta Förvaltningsdomstolen. De skogar som har skydd enligt skogsvårdslagen ska skyddas. Där lagen är klar och tydlig har inte tjänstemän eller generaldirektör någon rätt att sätta lagen ur spel. Här är inte aktuellt att väga någon förväntad nytta mot skada, utan det som är förbjudet är förbjudet, säger Lars Andersson, länsordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbotten. – Oersättliga naturområden är av allmänintresse att bevara för framtiden.

–                     Vi är glada att äntligen ha fått en dom från högsta instans att Skogsstyrelsen måste följa skogsvårdslagen, även när det gäller naturvärden i fjällnära skog.  Det som står i skogsvårdslagen, att avverkning inte får tillåtas i skog som är av väsentlig betydelse för naturvården, måste följas, säger Per-Erik Mukka, skogsansvarig i länsförbundsstyrelsen, och en av de som inventerat skogen. – Tjugofyra rödlistade arter visar att skogen har höga naturvärden.

Skogskartan: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/skogskartan  (Änok är den västligaste av skogarna i Norrbotten)

Slutligt avgörande Änok  HFD beslut 2015-03-19

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Biologisk mångfald, Fjällen, Skog. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.