Att välja väg: GMO eller naturliga grödor

Vi ställs hela tiden inför val av utvecklingsväg. Skogsbesprutning, atomkraft, älvutbyggnad och nu GMO. Somliga med beslutsångest blundar för att vi måste välja, och bidrar till att sudda debatten tills vi hamnar i en dimma och inte kan se vad valet handlar om. Deras ”argument” är att vi inte ska polarisera, och inte vara extrema. I själva verket leder det synsättet till att man inte klarar av att ta ställning. ”DDT ? – Nja tack kanske lite lagom, inte vill jag ha nåt extremt förbud. ”
Vilka problem skulle vi få att ständigt hantera om GMO-odling slår rot i Norrbotten?

Förra året startade kommersiell odling av genmanipulerad (GMO) utsädespotatis i Norrbotten. Hushållningssällskapet hade planerat att stå för odlingen, men då det blev klart att det fanns en tydlig opinion som protesterade så gav Hushållningssällskapet klokt upp tanken. Istället anlitade det multinationella kemi- och genteknikföretaget BASF två privata odlare för att genomdriva sina planer i Norrbotten. Vem har inte sedan hört att det skedde en sammanblandning av tillåten och otillåten GMO-potatis, som resulterade i att man tvingades förstöra skörden?

På Sunderbyns Folkhögskola genomfördes häromdagen 22 mars 2011 ett seminarium om GMO. Seminariet är resultatet av att GMO-kritiker förra året begärde en allsidig belysning av GMO-frågan av Hushållningssällskapet i kölvattnet av händelseförloppet. Hushållningssällskapet arrangerade nu seminariet i samverkan med representanter från Naturskyddsföreningen och Nordansmak som varit drivande i kritiken mot GMO.

Ett 50-tal deltagare med olika slags engagemang hade samlats. GMO-förespråkarna Kristoffer Vamling från BASF Plant Science och Jens Sundström från en GMO-inriktad del av SLU gjorde sitt bästa för att skrämma deltagarna med budskapet att om de inte får som de vill kommer lantbruket i Norrland att tappa i konkurrens. Charlotte Berntsson gick till modigt försvar för en näring som drabbats utan egen förskyllan av GMO och blivit nonchalerad av myndigheterna, nämligen biodlingen. Hon berättade hur myndigheter vägrat ta itu med frågan om GMO-smittat pollen i honung, och hur man nekat införa regler om säkerhetsavstånd från GMO-odlingar till bisamhällen. Sådana regler finns för avstånd från GMO-gröda till vanliga grödor. Jenny Andersson från Jordbruksverket bekräftade att så varit fallet när det gäller honung, eftersom EUs byråkrati betraktat det enbart som en animalisk produkt och därför inte tagit ansvar för om GMO-haltigt växtpollen sprids till honungen. Det pågår nu en process i Tyskland som kan leda till att reglerna ändras.

Peter Einarsson, organiserad ekologisk lantbrukare, höll ett anförande med klarspråk. Han konstaterade kallt att framtiden i lantbruket kommer inte att se ut som det förflutna; fossilenergin tar slut, fosforgödseldepåerna tar slut, kväveanvändningen måste minska, klimatpåverkan måste minska och världsbefolkningen växer. Allt detta talar för resurshushållning, som ekologiskt jordbruk är inriktat på genom sin kretsloppsgrund. Men detta behöver utvecklas ännu mer.

Han visade också att hela 148 miljoner hektar – 10% av världens åkerareal – odlas med GMO, men att detta i stort sett är begränsat till 6 länder i Amerika och 4 länder utanför Amerika, inget i Europa. I de länderna finns 95% av GMO-odlingen. Den omfattar nästan bara fyra grödor, soja, majs, raps och bomull. Som bekant har agrokemikaliendustrin genmanipulerat grödor så att de tål herbicider (växtbekämpningsgifter). De säljer nu ett odlings-koncept med GMO-grödorna och gifterna kombinerat. Detta manipulativa odlingssystem låter odlarna spruta ännu mer gift eftersom grödan inte skadas. Gifterna drabbar den biologiska mångfalden vid odlingarna. Dessutom har det nu skett, som förutspått, att de herbicidtoleranta generna gett herbicidtåligt ogräs. Peter citerade en annons från agrokemikaliendustrin som nu marknadsför ännu starkare växtgift kombinerat med grödor som genmanipulerats för att tåla det nya giftet. Vi är redan inne i en ond spiral av upptrappning.

En ljuspunkt stod Samuel Waller för, med Wallers Grönsaksland i Kalix. Han producerar ekologiskt odlade grönsaker för den lokala konsumentmarknaden. Samuel slog ett slag för varumärket Norrbotten. Han underströk att om det etableras en GMO-odling, så drabbas de grannar som odlar konventionellt eller ekologiskt, genom att man inte längre kan garantera frihet från GMO då pollen sprids från GMO-växter. Det skulle förstöra hans möjligheter. Han önskar att vi i stället skulle föra fram det rena och naturliga hos Norrbottensproducerad mat.

Varför ska GMO drabba Norrbotten? Vi ser att det är en begränsad verksamhet globalt, men om det etableras här så förlorar länet en möjlighet som ännu finns. Vi har chansen att göra Norrbotten känt som ett län för ren, naturlig mat av hög kvalitet. Men då måste länets och livsmedelsnäringens representanter agera seriöst och inte fastna i desperata val som GMO-introduktion eller förlängt tillstånd att sälja dioxingiftig fisk.

Lars Andersson, ordförande Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i GMO, Krönika, Ordförande har ordet. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.