Beässurjuhkatje, Arvidsjaur kommun.

Den hänglavsrika naturskogen vid Beässurjuhkatje (intill Vittjåkksvägen) i Arvidsjaurs kommun, kordinater: N 7280423; E 688165. Sveaskog visste att skogen var viktig renbetesmark, men avverkade ändå. Statliga FSC-certifierade Sveaskog tar vad man vill ha.
Foto: Björn Mildh vintern 2021.

Bild 1. Den fullskiktade, senvuxna och hänglavsrika grannaturskogen som Sveaskog avverkade på Beässurjuhkatje (vid Vittjåkksvägen) i Mausjaur samebys renbetesland i februari 2021. Här ses den i vinterskrud.

Bild 2. En liten rest av samma hänglavsrika naturskog i april 2021 när träden är snöfria. Sveaskog visste att Mausjaur sameby ville ha kvar skogen som viktig vinterbetesmark. Men Sveaskog tar vad man vill ha!

Bild 3. Hänglavar trivs i senvuxen, gammal granskog. Ju äldre skogen är, desto mer hänglavar.

Bild 4. Vid rik tillgång på lavar blåser en del ner på snön om vintern. Där kan laven ligga som en matta, lätt åtkomlig och livsviktig för renarna om vårvintern när det är ont om föda.

Bild 5. En torraka av gran övervuxen med mörka hänglavar.

Bild 6. Avkvistade grangrenar på hygget fulla med mörka hänglavar, främst manlav. Ännu ett bevis på hur lavrik skogen var och viktig som vinterbetesmark. Men FSC-certifierade Sveaskog struntar helt i rennäringens villkor!

Bild 7. Granskogen vid Vittjåkksvägen var rikt hänglavsbärande även på ljusa hänglavar, bland dem garnlav som är rödlistad (NT).

Bild 8. Ett praktexemplar av den rödlistade garnlaven. Statliga Sveaskog, hänglavsskogar i samebyarnas renbetesmarker skall sparas, inte huggas. Hur många gånger skall detta behöva upprepas! I plantager växer inga hänglavar!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-05-23 20:00

Kommentarer inaktiverade.