Naturskogen på Biellovare, Arjeplog kommun.

Skogen på Biellovare i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun är en hänglavsrik naturskog med höga naturvärden.

Koordinater (Sweref 99): N 7308598; E 630636.

Naturskogar som denna skall sparas, inte huggas!

Vänligen klicka på bilderna för att förstora.
Foto: Björn Mildh 2020.09.11 

Renbetesskogen / naturskogen på Biellovare som Sveaskog vill avverka i Maskaure samebys renbetesmarker. Samerna vill ha kvar skogen.

Spåren förskräcker. Sveaskogs transportväg går fram till skogen och förbi den till ett hygge intill.

Kulturspår. Stubbe efter dimensionshuggning för länge sedan.

Historik. Skogen har brunnit.

Naturens egen ordning. Björk, sälg och gran.

En mossövervuxen, grov tall-låga som blivit livsrum för många.

Granarna på Biellovare växer i höjdläge och är gamla och hänglavsrika. Skogen är året-runt mark för renarna.

Även på tallar växer manlav.

Grov, svamprötad granlåga med granticka som är rödlistad (NT).

Garnlav, även den rödlistad (NT). Se vår artlista.

Högstubbe med rik förekomst av granticka. Naturskogar som denna på Biellovare skall tveklöst sparas, inte huggas!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2020-10-04 20:58

Kommentarer inaktiverade.