Bilder från Laxtjärnberget

Skogar av nyckelbiotopsklass skall inte avverkas!

Skogen ligger vid Laxtjärnberget i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten. Koordinater (SWEREF 99): X/N 7316708; Y/E 694484. Se karta på Eniro.

Bilderna är tagna den 21 maj 2018 av Björn Mildh​.

Bild 1. Stor väta med aspar vid den nybrutna vägen i dalen mellan Hurriebahta och Laxtjärnberget.

Bild 2. Skogen som Sveaskog avverkningsplanerat. Träden i dalgången är rika på mörka hänglavar som är livsviktiga för renarna. Området ligger inom Östra Kikkejaure samebys kärnområde av riksintresse.

Bild 3. Senvuxen gran draperad med mörka hänglavar (manlav).

Bild 4. Naturskogen som Sveaskog vill hugga på sluttningen av Laxtjärnberget är mycket rik på död ved av alla dimensioner och olika nedbrytningsstadier.

Bild 5. Kolad grov brandstubbe. Även denna skog är en gammal tallbränna.

Bild 6. Kolad brandstubbe med kolflarnlavar.

Bild 7. Brandljud på torr-raka.

Bild 8. Grov låga av gammal, nerblåst urskogsfura.

Bild 9. Vitmosslav på tall-låga.

Bild 10. Naturskogen som Sveaskog tänker avverka.

Bild 11. Samma skog

Bild 12. Liten ”väta” i skogen.

Bild 13. Bästa Sveaskog: Skogar av nyckelbiotopsklass skall inte avverkas. Samma gäller skogar som är viktiga för rennäringen.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2018-06-24 17:47

Kommentarer inaktiverade.