Debattartikel: Regeringen offrar klimatet och naturen

Publicerad i Piteå-Tidningen 2014-08-14, Norran 2014-08-29 Kuriren 2014-09-01:
http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/regeringen-offrar-klimatet-och-naturen-8662557-default.aspx
http://norran.se/asikter/debatt/regeringen-offrar-klimat-och-natur-255686
http://www.kuriren.nu/nyheter/regeringen-offrar-klimatet-och-naturen-7796162.aspx 

Det är valår och politiker och partier intygar att de vill värna miljön. Men vad sker? 

Det finns inte längre tid att vänta. Vi måste omedelbart påbörja omställningen för att undvika en oåterkallelig global uppvärmning med torka, törst och missväxt i många länder och med havsnivåhöjning och översvämningar på andra håll. Kostnaderna för omställning kommer att öka för varje år. Ännu större hot mot planetens ekosystem finns samtidigt; utrotningen av biologisk mångfald och ohållbara näringsämnesflöden. Alla samhällsfunktioner och ekonomin är i grunden beroende av den levande naturen och ekosystemens återhämtningsförmåga.

En regerings yttersta ansvar är alltså att säkerställa ekosystemens fortsatta funktioner. Hur har då den sittande regeringen Reinfeldt agerat?

 Ingen snabb avveckling har startat med årligt reduktionsmål för bensin och andra fossila bränslen. Istället fortsätter bygget av ”Förbifart Stockholm” som kommer att öka utsläppen från onödig storstadsbilism.
 Den klimatvänliga Norrbotniabanan har plockats bort från trafikinvesteringsplanen. Tågtrafiken begränsas och driftsäkerheten har sjunkit katastrofalt.
 Beslutet om flygskatt revs upp så klimatdåliga resor blir billigare.
 Ingen verklig miljöstyrning av Vattenfall har skett. Vårt energibolag är nu en av Europas stenkolsvärstingar.
 Outnyttjade utsläppsrätter motsvarande 1,3 miljoner ton koldioxid som kunde ha låsts, såldes ut.
 Sverige använde sin position som ordförandeland i Arktiska rådet till att hålla Arktis känsliga miljö öppen för oljeborrning. Förbränning av fossilgas ökar genom att ryska fossilgasbolaget Gazprom 2009 fick regeringens tillstånd att bygga gasledning under Östersjön.
 Kärnkraften utgör ett fortsatt hot mot miljön genom alliansens överenskommelse.
 Användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel har underlättats genom att skatten på dessa togs bort.
 Regeringen har i konsekvens med det gett upp målet 25 procent ekomat i offentlig sektor.
 Regeringen har sänkt anslagen för skydd av värdefull natur. Arealen skogsmark som årligen skyddas är nu mindre än hälften av vad den var 2006.
 Man har i teorin antagit utgångspunkten att öka områdesskyddet till totalt 20 procent av land år 2020, men konkreta åtgärder för att klara målet uteblir.
 Istället har regeringen startat det storskaliga experimentet KOMET, som innebär att regionala myndigheter med ansvar för skogsskydd får inte ta initiativ till reservatsbildning inom försöksområdena. De måste invänta om någon markägare tar initiativ.
 Det har inneburit en tvär inbromsning av tempot för naturskydd i försökskommunerna, och en kraftig kostnadsökning. Det biologiska värdet hos de skyddade områdena där är dessutom märkbart lägre.
 Regeringen har aviserat att det långsamma KOMET ska permanentas över hela landet.
 Även upprepade beslut om licensjakt på varg bryter mot Sveriges åtaganden att värna biologisk mångfald.
 Sveriges internationellt föredömliga projekt för kunskapsuppbyggnad om landets biologiska mångfald – bokverket Nationalnyckeln – har lagts ner av regeringen.

Regeringen offrar grunderna för vår överlevnad – klimatet och den biologiska mångfalden. Istället prioriteras ökade vinster för företagen och ohållbar tillväxt som förtär ekosystemen. Vi önskar oss att varje parti istället prioriterade en säker framtid för vår miljö.

Lars Andersson, ordförande, Naturskyddsföreningen Norrbottens län

 

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Atomkraft, Biologisk mångfald, Debattartikel, Demokrati, Förnyelsebar energi, Gränser för tillväxt, Kärnkraft, Kemikalier, Klimat, Omställning, Rovdjur, Skog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.