Det är naturskogar som behöver skyddas, inte Sveaskogs skogsbruk!

En av de mer än 30 naturskogar som Sveaskog vill komma åt för att avverka i Maskure samebys renbetesmarker. Skogen ligger vid sjön Siebdniesjavrrie i Arjeplogs kommun.

Koordinater: N 7298765; E 631391.
Foto: Björn Mildh

Den hänglavsrika naturskogen vid Siebdniesjavrrie i Maskaure samebys renbetesmarker.

En av många hänglavsbeklädda granar. Det är främst manlav som växer på träden.

Det finns gott om lågor och död ved i olika dimensioner.

Många av lågorna är livsrum för vedsvampar.

Spår av tretåig hackspett. Skogen är ett hackspettsrevir. Arten är rödlistad (NT) och ingår i EU:s Fågeldirektiv.

Skogens historik. Dimensionsavverkning för länge sedan. Trädet har fällts med yxa.

Kulturspår. En så kallad ”lappstubbe”. Ett rikt hänglavsbärande mindre träd har avverkats så att renarna kan komma åt laven när det är ont om marklavbete.

Det är skogar som denna som skall sparas och skyddas!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2020-06-15 12:40

Kommentarer inaktiverade.