Tjäderskogen på Gijmiegielas är hotad!

Sveaskog har samrått med Maskaure sameby och vill hugga tjäderskogen på Gijmiegielas. Samebyn har sagt nej till avverkning. Koordinater (Sweref 99): N 7301835; E 630899.

Samtliga bilder är tagna i juni och augusti 2019 av Björn Mildh.

Bild 1. Den nybrutna vägen genom gammal naturskog med höga naturvärden på Gijmiesgielas. Ett exempel på Sveaskogs brutala skogsbruk i Maskaure samebys renbetesmarker.

Bild 2. FSC-certifierade Sveaskogs signum.

Bild 3. Naturskogen som bolaget brutit vägen till och nu vill avverka.

Bild 4. Skogens historik. Gammal brandstubbe där någon av skogens invånare samlat ett förråd av grankottar.

Bild 5. Kolflarnlav och andra lavar på samma stubbe.

Bild 6. Det finns gott om gammelfuror i skogen.

Bild 7. Åldrig sälg med vackert svamphöghus.

Bild 8. Den avverkningsplanerade naturskogen på Gijmiesgielas.

Bild 9. Gammal höjdlägesgranskog.

Bild 10. Skogens historik. Stubbe efter dimensionsavverkning med yxa.

Bild 11. Kulturspår. Så kallad ”lappstubbe”. Ett träd som varit rikt hänglavsbärande har avverkats så att renarna kan komma åt laven. Metoden användes under snörika vintrar och när marklaven var låst av nedisning.

Bild 12. Bo av tjäder. En lyckad häckning. Äggen har kläckts i boet, skalhinnor visar detta.

Bild 13. Högstubbe med hål gjorda av spillkråka. (Lämpligt bohål för t.ex. pärluggla och hökuggla). Skogen är ett spillkråksrevir. Dessutom rik på mörka hänglavar.
Sveaskog, skogar som denna skall sparas, inte huggas!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2019-10-14 16:38

Kommentarer inaktiverade.