Länsförbundets ställningstagande om gruvor klart

Efter ett års process med många givande diskussioner, nya kunskaper och insikter är nu länsförbundets ställningstagande om gruvor klart. En remiss med frågor om kretsarnas syn på gruvor skickades ut i höstas. Vi är mycket tacksamma för kretsarnas svar, och för den hjälp vi fick med sammanställningen av dem! Sammanställningen bearbetades av länsförbundet och skickades på remiss till kretsarna och de medlemmar som finns på e-postlistan. Det färdiga ställningstagandet finns att läsa här.

Nedlagda gruvan i Laver

Nedlagda gruvan i Laver

 

Ett tydligt resultat av processen är att Naturskyddsföreningen i Norrbottens ska fokusera på att gruvor inte ska orsaka betydande skadlig påverkan på natur, miljö och klimat, och vi ska inte lägga krut på diskussioner om mineralavgift eller ägande av gruvor.

 

 

En sammanfattning av vårt ställningstagande är följande: 

+ Lokalbefolkningen inklusive det samiska folkets organisationer, miljöorganisationer och långsiktigt ekologiskt hållbara småskaliga näringar skall ha stort och reglerat inflytande i tillståndsprocessen.
+ Ingen gruvbrytning får ske i naturskyddade områden eller i områden med höga naturvärden inklusive hotade arter.
+ Ingen gruvbrytning får ske om våra vatten riskerar tillföras farliga halter av giftiga ämnen.
+ Nej till brytning av uran, kvicksilver, kadmium och bly.
+ Gruvor som idag är i bruk ska ställa om verksamheten så att våra miljömål uppfylls.
+ Ingen ökning av fossilkolutsläpp till den globala uppvärmningen genom nya gruvor.
+ Regelverket gällande miljö och säkerhet för att få prospektera, öppna gruvor och avveckla gruvor skall skärpas i avsikt att minimera skador på naturmiljön och lokalsamhället.
+ Miljöprövning ska ske tidigt i alla processer och väga tyngre än annan prövning av tillstånd.
+ Gruvaktören ska visa på en långsiktigt hållbar verksamhet – ekologiskt, ekonomiskt och socialt – för att få starta. Ekonomiska säkerheter för efterbehandling ska upprättas preventivt.
+ Bästa möjliga teknik (BAT), minsta möjliga miljöpåverkan, försiktighetsprincipen och principen att förorenaren betalar skall tillämpas.
+ Gruvbolaget ska i alla skeden av sin verksamhet ha totalt ansvar för miljö och säkerhet.

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Gruvor. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.