Avverkningsplanerad fjällnära skog i Maskaure sameby!

Den fjällnära naturskogen ligger på Máhkkavárrie (Makkavare), Arjeplogs kommun.
Koordinater (Sweref 99): N 7306017; E 633705.

Bilderna är tagna den 21.9.2019 av Björn Mildh.

Bild 1. Gränsen för fjällnära skog. Sveaskog vill avverka naturskogen som ligger ovanför gränsen.

Bild 2. Gammelskogen i den sydöstra delen, med ungskog i fonden.

Bild 3. Det finns många sälgar, men skogen är ingen gammal lövbränna.

Bild 4. En liten jåkk rinner genom myrmark i beståndet.

Bild 5. Granskogen på fuktig mark

Bild 6. Granlåga med rosenticka (svampen ses tyvärr ej på bilden).

Bild 7. Ostticka på granlåga. ”Ostticka är knuten till urskogsartade bestånd med långvarig kontinuitet av grova granlågor”. (Johan Nitare).
Bolaget vill återigen avverka en skog av nyckelbiotopsklass!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2019-10-03 21:10

Kommentarer inaktiverade.