Vår önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden!


Foto: Annette Seldén/N

Önskelistan är kort och tydlig: KRIS i skogen, agera NU!

Uppropet, underskrivet av 26 organisationer, en sameby och 13 forskare har ett tydligt budskap. Adresserat till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker kräver vi att beslutsfattarna måste agera nu. Världens skogar och klimat är i kris visar de två nya internationella FN-rapporterna IPCC och IPBES. Innan årets slut ska 17-20% av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system, enligt CBDc konvention om biologisk mångfald. I dag är endast 6% den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar, skriver de i uppropet. 

– Vi är flera organisationer och forskare som är bekymrade. Därför överlämnar vi ett upprop till beslutsfattare med en önskelista inför jul. Den 16 december kommer riksdagen att debattera budgeten för allmän miljö- och naturvård för 2020 i kammaren.

För att förhindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

  • Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.
  • Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att målet Levande Skogar nås.
  • Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperios, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv
  • Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

I uppropet nämns även idag hotade skogar med höga naturvärden, bland annat Gijmiesgielas inom Maskaure samebys renbetesmarker. Skogen är gammal naturskog som Sveaskog har avverkningsplanerat och transportvägen är redan bruten. Renbetesmarkerna är viktiga för samebyarnas fortlevnad och det har påtalats många gånger förr, inte minst i Bientjie.

Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh

I Melanträskliden, Arvidsjaur kommun, står en annan gammelskog redo för avverkning om den inte redan är borta. Listan kan göras lång och du hittar den i mars aktuella listan av Sveaskogs avverkninghotade skogar här och skogar av andra skogsbolag och markägare här.


Den 200-åriga senvuxna blandbarrskogen vid Melanträskliden i Arvidsjaurs kommun som hyser både lunglav (NT) och spettar. Foto: Björn Mildh

>>Här kan du läsa hela uppropet ”Kris i skogen – agera nu”
>>Du kan också läsa Altingets debattartikel om uppropet här.
>>Natursidan skriver om uppropet här.

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Forskning, Herman Sundqvist, Hyggesfritt, Klimat, Länsförbundet, Nyckelbiotoper, Okategoriserade, Omställning, Planetens gränser, Renbetesmark, Samebyar, Skog, Skydda skogen, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.