Sveaskog vill avverka en gallrad nyckelbiotop intill ett Natura 2000 vattendrag

Skogen ligger vid Laxtjärnberget i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten.
Koordinater (SWEREF 99): X/N 7316640; Y/E 695186. Se karta på Eniro.

Bilderna är tagna av Björn Mildh.

Bild 1: Natura 2000 vattendraget i dalgången strax nedanför den planerade avverkningen på Laxtjärnberget. Hit kommer smält- och lakvatten med sediment att rinna ut från den markberedda sydsluttningen.

Bild 2: Den färdigställda ”basvägen” genom nyckelbiotopen ner mot
N 2000 vattendraget och det planerade hygget på sluttningen ovanför. Tretåig hackspett (NT) har bohål i den ena av de två tätt ställda tallarna till vänster.

Bild 3: Bohålet av tretåig hackspett intill ”basvägen”.

Bild 4: Tallskogen på den övre branten på sluttningen. Här ligger rikligt med död ved.

Bild 5: Samma brant sedd ner mot dalgången. Här ses inslag även av stavatallar.

Bild 6: Skogen har brunnit för länge sedan.

Bild 7: Högt sittande brandljud som visar att branden varit häftig.

Bild 8: Det finns många gamla överståndare.

Bild 9: Skogen som Sveaskog nu vill avverka var samma nyckelbiotop som den omges av på alla sidor. Området gallrades för att sänka naturvärden och kunna huggas.

Bild 10: Allt är samma skog.

Bild 11: Skrovellav (NT) vid hyggesgränsen.

Bild 12: Hyggesgränsen. Återigen, allt är samma skog. Det är naturvärden som skall skyddas, inte skogsbruket.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2018-06-25 12:16

Kommentarer inaktiverade.