Sveaskogs naturvärdesinventering på Guorpaliden

Foto: Björn Mildh

Nedan följer Björn Mildhs öppna brev till Sveaskog och riksdagen den 28 februari 2018.

Bästa Anette, Jonny och Per-Olof

I programmet Naturmorgon den 20 maj 2017 försäkrade Sveaskogs skogspolitiske chef Olof Johansson som då var Sveaskogs skogschef att bolaget naturvärdesbedömer alla naturskogar innan de avverkas och att detta är en garanti för att inga gammelskogar med höga naturvärden huggs.
Ändå avverkar Sveaskog fortlöpande gamla naturskogar som håller nyckelbiotopsklass. Och än så länge har vi inte fått se en enda av Sveaskogs inventeringsrapporter. De hålls hemliga, tål ingen öppen granskning.

Uppe på Guorpaliden en mil sydost om samhället Auktsjaur i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten växer gammal naturskog klassad som reservat. Samma naturskog växte även på Guorpalidens nordostsluttning. Men nu är det mesta av skogen på sluttningen nedanför reservatet avverkad av markägaren Sveaskog.
Bolaget har enligt Olof Johanssons löfte ovan naturvärdesinventerat skogen och klassat den som produktionsskog (PG) som sedan sågats ner (troligen vintern 2014-2015). Hygget är stort och uppdelat i flere avdelningar, sammanlagt ca 15 ha?? Man har huggit ner gammelskogsrester mellan tidigare kalavverkningar som nu är plantager. Koordinater tagna i mitten av hyggesområdet (RT 90): x 7294574; y 1671376.
Skogen var en över 200-årig flerskiktad och olikåldrig barrblandskog (samma skog som uppe på Guorpaliden), både senvuxen och brandpräglad.
Det samiska ordet GUORBA betyder område i naturen som härjats av skogsbrand. På flera av träden ses brandljud, såväl högt sittande som vid roten.
Det finns måttligt med lågor och torrakor i olika dimensioner över hela området. Många har säkert också brunnit vid den häftiga skogsbranden.
Grundvattnet är rörligt på hela sluttningen och kommer ställvis i öppen dager. På fuktig mark har träden höga socklar.
Bilderna i dokumentationen är tagna av undertecknad på Guorpaliden den 6.7.2017.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/guorpaliden/

Rödlistade arter. (Steve Daurer).
Skogstrappmossa (NT)
Knottrig blåslav (NT)
Vitgryning nållav (NT)
Gammelgransskål (NT)
Skinnlav
Vitpudrad svartspik
Garnlav (NT)
Blanksvart spiklav (NT)
Nordtagging (NT)

Sveaskog har återigen avverkat gammal naturskog av nyckelbiotopsklass, trots givna löften och gjorda FSC-åtaganden.
Ni utnyttjar er självtagna rätt att vägra visa era naturvärdesbedömningar till att kunna avverka nyckelbiotoper!
En kompetent naturvärdesbedömning på Guorpaliden hade snabbt kommit fram till att skogen hade nyckelbiotopskvalitet. I stället klassades den av er avverkningsplanerare som PG och avverkades. Bolaget räknade nog med att inga certifierare hittar till utmarkerna. Men naturvårdare gör det!
Ännu en gång Sveaskog, visa oss era inventeringsrapporter! De måste tåla offentlig granskning och hålla måttet om bolaget skall vara trovärdigt.

Bästa Sveaskog och Olof Johansson: Sanningen har fortfarande betydelse. Inte bara intrycket av uppriktighet.

Jag ber bolaget om en hederlig redovisning, inte ständigt samma tröttande mantra om Sveaskogs skogsbruk, naturvård och öppenhet.

Certifieraren har uppmärksammats om Guorpaliden.

Med vänlig hälsning

Björn Mildh, ideell naturvårdare, medlem i Naturskyddsföreningen
P.S. Sveaskog har fortfarande inte gett klart besked om Brännliden. Inte heller visat sin inventeringsrapport om Melakträskliden. Dessutom ligger avverkningsanmälan fortfarande kvar på Strandberget, trots skriftligt löfte om att naturskogen där kommer att sparas.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Skog, Sveaskog | Lämna en kommentar

Länsstämma i Boden 20-22 april 2018

Foto: Ola Runfors

I samverkan med Studiefrämjandet inbjuder Naturskyddsföreningen i Norrbottens län till en spännande länsstämmohelg i Western farms lokaler i Boden.
Lördagens tema blir biologisk mångfald och länsstämman hålls på söndagen med start kl 09.30.

Här hittar du information
• Om länsstämmohelgen (pdf-fil)
• Program (pdf-fil)
• Anmälan (formulär)

Vill du veta mer?

Ordförande i Boden Naturskyddsföreningen
Jessica Almqvist-Nilsson
jessicaalmqvist@gmail.com
070-693 94 79

Verksamhetsutvecklare
Johanna Nilsson
johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se
070-563 98 66

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Abisko, Aktse, Biologisk mångfald, Boden, Fjällen, Framtiden, Hav, Kretsar, Länsförbundet, Länsstämma, Miljöpris, Okategoriserade, Studiefrämjandet, Vatten | Lämna en kommentar

Kallelse till länsstämman 2018


Foto: Johanna Nilsson. 2018 års första solstrålar vid Luleå kommuns nybildade naturreservatat ”Grundet” i Södra Sunderbyn.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kallar härmed till länsstämma.
Tid: Söndagen den 22 april 2018 kl. 09.00
Plats: Western Farm, Buddbyvägen 6, 961 42 Boden
Motioner till länsstämman ska inlämnas till styrelsen senast 30 dagar innan länsstämman. Detta gör ni via mejl till norrbotten@naturskyddsforeningen.se eller brev till någon i styrelsen eller till Kyrkogatan 2, 972 32 Luelå.

Se stadgar under § 10:
Motionsrätt har krets och enskild fysisk medlem. Motion skall inges skriftligen till länsförbundets styrelse senast 30 dagar före länsstämman. Förslag som skall bli föremål för beslut skall senast 20 dagar före länsstämman sändas till samtliga kretsar. Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

Övrigt: Aktiviteter för barn kommer att finnas. Ett detaljerat program och anmälningsformulär för hela länsstämmohelgen 21 – 22 april 2018 kommer snart på dessa sidor.

Boka in helgen!

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nominera till Naturvårdspriset 2017

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län utser varje år en person, organisation, företag eller annan sammanslutning som får mottaga Naturvårdspriset för värdefulla insatser för natur- och miljö under föregående år. Den som mottager Naturvårdspriset ska ha verkat utanför Naturskyddsföreningen. Priset är symboliskt och givetvis får pristagaren hela äran!

Tidigare pristagare har varit:

2016  Steve Daurer, Dartsel
2015  Thomas Öberg, Luleå
2014  Sonja Kuoljok, Jokkmokk
2013  Lena Lagerstam, Morjärv
2012  Lotta Nilsson och Linda Danhall, Kalix
2011  Föreningen Norrbottens Flora
2010  Berth-Ove Lindström, Boden
2009  Sten Emanuelsson, Vyöni
2008  Edvin Nilsson, Jokkmokk
2007  Brage Norin, Boden
2006  Ett klick för skogen, Luleå
2005  Aapua by
2004  Fågelstationen på Haparanda Sandskär
2003  Övertorneå kommun för miljöbefrämjande av kollektivtrafik genom gratis bussresande
2002  Helena Tiihonen, Kemijärvi för sin enträgen kamp mot byggandet av Vuotosdammen
2001  Björn Mildh för sina insatser att stoppa skövlingen av skog
2000  Maria Lundbäck, ekologisk odling, Siknäs
1999  Georg Fabricius, hembygds-naturvård, Gällivare
1998  Yngve Nilsson, har ägnat 13 år till avelsarbete av berguv
1997  Lennart Björk, för insatser att rädda bäckarnas fisk genom att ersätta vägtrummor med broar
1996  Bengt-Arne Johansson, Torrivaara, för hans insatser att bekämpa illegal jakt
1995  Rubin Holmström, f d Domänverkare, för avslöjandet att täckrotsplantor planterade på hyggen ger ungskogar med ”rotsnurrdeformationer” som lett till att mängder av ungträd försvagats och dött
1994  Ann-Sofie Nilsson, Gröna Konsum Bergnäset, för insatser för kompostering och retursystem
1993  Olle Andersson, skogsvårdskonsulent, Vitå, för arbete för en funktionell naturhänsyn i skogsbruket
1992  Övertorneå Natur-Produkter (ÖNP), för arbetet med att sprida och stödja ekologisk odling

Nu är det dags att nominera 2017 års mottagare av Naturvårdspriset.
Vem vill du ska få Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns Naturvårdspris för 2017?
Skriv ner namn, ort och givetvis en motivering på ditt förslag. Skriv också ditt eget namn och kontaktuppgifter och mejla/skicka till:

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Kyrkogatan 2
972 31 LULEÅ
norrbotten@naturskyddsforeningen.se
073 – 091 43 66

Nomineringarna ska ha inkommit senast 15 februari 2017.
Pristagaren offentliggörs i samband med länsstämman, helgen den 20-22 april 2018, i Boden.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Arvidsjaur, Länsförbundet, Länsstämma, Miljöpris, Naturskyddspris, Naturvårdspris | Lämna en kommentar

Vi söker dig!

Brinner du för miljön och klimatet? Är du en idékläckare eller en ”doer”? Har du en hjärtefråga du vill ta tag i eller kanske känner att du vill göra något för naturen? Oavsett vilket så är du varmt välkommen att engagera dig i arbetet inför Framtidsfestivalen – en inspirerande helg med festivalstämning!

Naturskyddsföreningen söker nu volontärer att ingå i en lokal arbetsgrupp för att bland annat samordna lokala aktiviteter under Framtidsfestivalen 2018. Gruppen kommer bestå av ett antal peroner som är villiga att spendera en del av sin fritid för att spåna på idéer, nätverka och planera för aktiviteter under festivalen.

Vad är Framtidsfestivalen?
Naturskyddsföreningens länsförbund i Norrbotten har beslutat att genomföra Framtidsfestivalen runt om i länet 2018. Sju av länets kommuner har tackat ja. Länsförbundet är huvudorganisatör men arbetet med att planera och genomföra aktiviteterna under festivalen görs på lokal nivå i varje kommun. Det är där arbetsgruppen blir viktig.

Vision och mål
Vår vision är att skapa en festivalhelg och ett forum där länets miljöengagerade, oavsett nivå, får visa upp sig, dela med sig av sina erfarenheter och framförallt inspirera till en snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Vi fyller dagarna med intressanta föreläsningar, debatter, samtal, workshops och kulturella inslag (fantasin sätter gränser!) där vi tillsammans skapar handlingskraft och lyfter fram det som vi tillsammans kan göra för att bidra till ett långsiktigt hållbart Norrbotten.

När ska festivalen genomföras?

Framtidsfestivalen kommer att hållas under helgen 31 augusti – 2 september 2018.

Finns det några krav för mitt deltagande?
Alla kan vara med! Ett intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor är allt som krävs. Ditt deltagande kan vara stort som smått. Arbetet i arbetsgruppen startar under februari månad och fortgår fram till festivalens genomförande.

Hur anmäler jag mitt intresse?
Anmälan gör du genom att mejla ditt intresse till johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se, senast 5 februari 2018. Vi kommer sedan att sammankalla till ett första möte.

Varför ska jag vara med?
Arbetsgruppen är en chans att nätverka, påverka och bidra till att Framtidsfestivalen blir en glädjefylld och spännande helg där kunskap om hållbarhets- och miljöfrågor sprids i ditt lokalsamhälle. Ditt deltagande gör skillnad!

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Bra Miljöval, Ekokommun, Fältbiologerna, Folkrörelse, Framtiden, Framtidsfestivalen, Framtidsveckan, Klimat, Konsumtion, Kretsar, Länsförbundet, Okategoriserade, Omställning, Överkonsumtion, Studiefrämjandet, Vision | Lämna en kommentar