Intern kritik mot Sveaskogs naturvård

Ovanstående skärmklipp är från tidningen Land Skogsbruk. Den visar på att det inte enbart är vi inom Naturskyddsföreningen som kritiserar Sveaskog utan det finns en kritik bland de som har arbetat med naturvårdsfrågor inom bolaget.
Fem fd naturvårdsexperter och ekoparksansvariga på Sveaskog, däribland fd naturvårdschefen Stefan Silfverblad (fd Bleckert), skriver om Sveaskogs bristande naturvårdsarbete i en debattartikel i Land Skogsbruk den 7 april 2019.

Sveaskogs nuvarande naturvårdschef, Peter Bergman går i replik den 12 april 2019 under rubriken Inte vinstkrav bakom Sveaskogs naturvårdsarbete

I en slutreplik den 15 april 2019 kommer pekar naturvårdsexperterna att så inte är fallet. Under rubriken Naturvårdsfrågorna prioriteras visst ned, Sveaskog visar de att det som idag driver Sveaskog är inte intresset för naturvård utan det kortsiktiga intresset att skapa stora inkomster till statskassan.

Under kort tid samlade Naturskyddsföreningen tillsammans med andra miljöorganisationer 45000 namnunderskrifter med ett antal krav gentemot regeringen om att Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas bl.a. för att Sveaskog ska kunna bidra till miljömålet Levande skogar.
Vi inom Naturskyddsföreningen får glädjas åt att det även inom skogsbruket finns många kunniga och kloka som vill medverka i detta viktiga arbete!

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Ekopark, Skog, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Intern kritik mot Sveaskogs naturvård

Sveaskog plockar bort nyckelbiotoper

Skogsbolagen har idag en särställning inom skogbruket. Medan privata markägares marker inventeras på nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen så har bolagen fått en exklusiv rätt att själv sköta om inventeringen och bestämma vad som ska skyddas.
Den 15 april 2019 avslöjade P1-programmet Kaliber i ett reportage, Striden om skogen, hur skogsbolagen, inklusive Sveaskog, trixar med sina nyckelbiotoper. Tusentals hektar av tidigare nyckelbiotopsklassad skog har försvunnit från nyckelbiotopsklassningen och t.o.m. i många fall avverkats!
Programmet är väl värt att lyssna på, du hittar det här. Notera – det finns flera länkar från grundsidan.

Johan Marand som är skogsaktiv inom Naturskyddsföreningen i Kronobergs län har för Kaliber sammanställt en karta över alla bolagens borttagna nyckelbiotoper i hela landet. På sidan https://www.skogsgrupp.se/ har han sammanställt kartan.
Du hittar kartan här och text som berättar mer om det här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Nyckelbiotoper, Skog, Skogsstyrelsen, Skydda skogen, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Sveaskog plockar bort nyckelbiotoper

Många skrev på om Sveaskog

Dennis Kraft Birdlife, Louise Karlberg Naturskyddsföreningen, Linda Berglund WWF, näringsminister Ibrahim Baylan, Viktor Säfve Skydda skogen, Lina Burnelius Greenpeace. Foto från Naturskyddsföreningens hemsida.

Över 45000 skrev på uppropet Vår skog som ställdes till regeringen och handlade om Sveaskogs skogsbruk.
Uppropets uppmaningar till ministern och regeringen är:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

2. Använda statliga skogar med låga naturvärden för att byta mot privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Läs mer om överlämnandet och kampanjen Vår skog på Naturskyddsföreningens sida här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Birdlife Sverige, Greenpeace, Okategoriserade, Skog, Skydda skogen, Sveaskog, Världsnaturfonden WWF | Kommentarer inaktiverade för Många skrev på om Sveaskog

Bientjie – låt stå Sveaskog!


Skogen i Bientjie, Arjeplogs kommun, hotas av avverkning. Uppmaningen till Sveaskog är enkel – låt stå!
Foto Björn Mildh 2018-09-07.

Måndagen den 25 mars 2019 kom skogen i Bientjie* att stå i centrum nationellt. I ett inslag i SVTs Aktuellt berättade Björn Mildh och Leif Lundberg om hotet mot denna och andra skogar i norr. Sveaskogs representant svarade undvikande.
För att öka trycket och bevara en av våra skogar har nu Björn Mildh och Leif Lundberg skrivit ett brev till Sveaskog. Uppmaningen i brevet är enkelt uttryckt – LÅT STÅ!
Här följer deras brev.

FSC-certifierade Sveaskog har avverkningsplanerat naturskogen i Bientjie, en stor myrholme i Maskaure samebys marker. Samebyn kräver att få ha kvar skogen som viktig renbetesmark med gott om hänglavsbärande träd.
Sveaskog vet också att skogar på myrholmar inte skall avverkas.
Bientjie omges på tre sidor av myr- och skogsmosaik som enligt Skogsstyrelsens definition klassas som nyckelbiotop.
En ny väg måste brytas genom nyckelbiotop för virkestransport och markberedning, se bifogade karta.
Dessutom vet Sveaskog att samerna motsätter sig det planerade trakthyggesbruket med markberedning som förstör renbetet för flera decennier framöver.
Skogen är en gammal höjdläges naturskog som håller höga naturvärden. Delar av den har varit nyckelbiotopsklassade (se bifogad bild). Men Sveaskog har tigit om detta. Bolaget har i tysthet nerklassat nyckelbiotoperna!
Man har inte ens redovisat någon naturvärdesbedömning.
Den är inte gjord ännu enligt Sveaskog! (SVT Aktuellt 25.3.). Ändå har bolaget upprepade gånger intygat att en sådan bedömning alltid har utförts i samband med att skogen avverkningsplaneras.

Återigen Sveaskog, rennäringen räknas som riksintresse.
Maskaure sameby behöver skogen mer än Sveaskog.

Bolaget säger på sin hemsida att Sveaskogs skogsbruk har ett högre syfte.
Börja i så fall med att respektera vår urbefolkning samernas rättigheter.
Lämna skogen i Bientjie ifred!

Vänliga hälsningar

Björn Mildh, Piteå
Leif Lundberg, Maskaure sameby, Mellanström

Skriv på uppropet för Vår skog HÄR!

Läs också:
Sveaskogs samråd med samebyarna – debattartikel.
Fältbiologerna – Sveaskog motverkar miljömålen
Fältbiologernas rapport av inventeringar bl.a. vid Bientjie
Sveaskog – sluta avverka skogar med höga naturvärden! – debattartikel

Se var Bientjie finns:
Eniro
Lantmäteriets kartor (flera typer!)
Avverkningskollen – ta hjälp av andra kartor för att lokalisera avverkningsanmälan
Skyddad skog – skogsföretagens frivilliga avsättningar, ta hjälp av andra kartor för att lokalisera platsen
www.skogskartan.nu – hitta avverkningsanmälningar, även gamla
Skyddad natur – Naturvårdsverkets karta

* Stavningen av Bientjie har anpassats till topografiska kartans stavning. Andra stavningar förekommer; Bientie är en av dem.
Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Biologisk mångfald, Renbetesmark, Skog, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Bientjie – låt stå Sveaskog!

Rädda bina NU!


Klicka på bilden så hittar du mer information på sidan Rädda bina.

För oss i Norrbotten känns det avlägset med bin och andra pollinatörer nu när snödrivorna ligger höga. Men våra små vänner kommer snart även hos oss!
Visste du att
• 1/3 av all vår mat kommer till tack vare pollinatörer
• att det i Sverige finns ca 280 arter vilda bin varav ett 80-tal är rödlistade
• utöver vildbin finns fjärilar, getingar och andra insekter som hjälper till

Du kan gör mycket för att hjälpa till, se bilden!
Läs mer på www.räddabina.nu

Läs mer

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Fjärilar, Jordbruk, Kemikalier, Rädda bina, Slåtter | Kommentarer inaktiverade för Rädda bina NU!