Länsstämmohelg 12-14 april 2019 på Sunderby folkhögskola


Temat för årets länsstämmohelg är vattnet och skogen. En röding trivs bäst i vatten som är kallt. Foto Petter Esberg.

Du har redan bestämt dig för att delta på länsstämmohelgen?!
Bra! Anmäl dig här!


Vad är en länsstämmohelg?
En länsstämmohelg är den helg under vilken Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns viktigaste demokratiska möte äger rum, själv länsstämman. Sedan 1993 har vi arbetat med att alla ska kunna ha glädje av helgen med länsstämman. Barn som vuxna ska kunna delta. Vill du titta in så hittar du några tidigare länsstämmor här.
Det viktigaste med en länsstämmohelg kan sammanfattas i roligt, lärorikt och demokratiskt.

När hålls länsstämmohelgen?
Fredag kväll den 12 april till söndag eftermiddag den 14 april.

Var hålls årets länsstämmohelg?
Sunderby folkhögskola som ligger i Södra Sunderbyn, mellan Luleå och Boden.

Varför på en folkhögskola?
Kurs och aktiviter under helgen sker via en samverkanskurs med Sunderby folkhögskola. Sådana samverkanskurser ger oss en billigare helg eftersom vi tack vare statsbidraget till folkbildningen får en lägre kostnader för mat, boende och lokaler. Statsbidraget ges till studieförbund och folkhögskolor, men man kan bara samverka med en folkbildningsorganisation åt gången. Vårt eget studieförbund Studiefrämjandet kan vi alltså inte samarbeta med på en folkhögskola, men däremot vid alla andra aktiviteter under året.

Vad händer på länsstämmohelgen?
fredag blir det fika och samvaro. På lördag hålls föreläsningar på årets tema. Temat är vatten och skog. På söndag hålls länsförbundets årsmötet, den demokratiska länsstämman.

Fredag
• Ankomst med fika och samvaro

Lördag
• Start kl 09.30 med fika.
• Barnaktivitet startar och håller på hela dagen.
• Tema SKOG – Lars Andersson visar bilder och berättar om sina upplevelser av skog.
• Tema VATTEN – Petter Esberg föreläser om klimatförändringar och vilka effekter det kan få på vår fiskfauna med fokus på fjällen.
• Tema VATTEN – Sofia Perä från Länsstyrelsen i Norrbotten berättar om Remibar – vägtrummor och fria vandringsvägar och Reeborn – återställning av flottledsrensade vatten.
• Ca 18.30 två rätters middag med underhållning.
• Ytterligare programpunkter tillkommer. Ingen ska heller behöva gå hungrig under dagen, fika och lunch ingår givetvis.

Söndag
• Akademisk kvart 09.00
• Start länsstämma 09.15
• Lunch 12-13
• 13-15 Natursnokarna berättar om sin verksamhet.
• Avslutningsfika.

Ombud eller inte ombud – vad gäller
Varje krets i länet har rätt att skicka fyra (4) ombud till själva länsstämman under söndagen. Länets största krets Luleå får skicka fem (5) ombud. Ombuden har rätt att rösta på själva stämman.
Alla andra medlemmar har rätt att närvara, yttra sig och lägga förslag. Bra om man innan själva årsmötet, länsstämman, tittar på stadgarna.

Vad kostar det?
Barn under 15 år gratis. Du som är 15-20 år betalar 400 kr. Alla andra 750 kr.
I priset ingår två luncher, kaffe/fika, två-rätters middag, föreläsningar och kvällsunderhållning. Aktivitet för barn finns!
Kostnad för boende tillkommer om du väljer att bo på folkhögskolan.
Du får reseersättning för resa med tåg eller buss inom länet. Resersättning för bil förutsätter samåkning!
Betalning för deltagande gör du samtidigt med anmälan antingen på Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns bankgiro nr 278-1730 eller via Swish nummer 123 609 69 78.
Kom ihåg att ange vem som betalar och att det handlar om länsstämman!
För dig som kommer enbart på söndagens länsstämma är deltagandet givetvis gratis.

Var kan man bo?
Antalet bäddplatser på folkhögskolan är begränsat. Vi hoppas därför att så många som möjligt kan ordna med eget boende. Vill du bo på folkhögskolan kostar det 25o kr för en natt/person. Två nätter kostar 400 kr/person. Frukost och kvällsfika ingår.
Det finns en viss chans att det går att ordna boende hos medlemmar t.ex. inne i Luleå. Vi lovar inget, men kan försöka ordna ifall du vill det.

Kan hela familjen komma?
Svar JA! Små och stora barn kommer att ha aktiviteter under de tider som föreläsningar och årsmöte pågår.

Information och frågor
Urpo Taskinen
kansli.norrbotten@naturskyddsforeningen.se
070-629 58 02

Anmäl dig!
Absolut sista anmälningsdag är 29 mars.
Klicka på rödingens öga för att komma till anmälningssidan.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Demokrati, Folkrörelse, Kretsar, Länsförbundet, Länsstämma, Naturskyddspris, Skog, Sunderby folkhögskola, Våtmark, Vatten | Kommentarer inaktiverade för Länsstämmohelg 12-14 april 2019 på Sunderby folkhögskola

Fältbiologerna – Sveaskog motverkar miljömålen

Fältbiologernas rapport sommaren 2018

Fältbiologernas skogsnätverk har besökt Sveaskogs marker i Jokkmokks och Arjeplogs kommuner. Granskningen visar att flera områden helt saknar skydd trots förekomsten av många rödlistade arter.

– Genom sin verksamhet bidrar statliga Sveaskog till utrotningen av arter och motverkar miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv ”, säger juriststudenten och fältbiologen Lovisa Helmius.

Fältbiologerna presenterar i sin rapport en kravlista på hur de vill att Sveaskog ska förändras. Denna lista innefattar ett slopat avkastningskrav och att bolaget får ett särskilt beslutat samhällsuppdrag kopplat till miljömålen.

– Vår kravlista handlar om att synen på vårt gemensamma bolag Sveaskog måste gå från att ses som en inkomstkälla för staten till att ses som en tillgång för att vi ska kunna klara våra miljömål”, säger miljövetarstudenten och fältbiologen Tove Lönneborg.

Dessutom vill Fältbiologerna att Sveaskogs områden med höga naturvärden skyddas och att områden med låga naturvärden ska användas som ersättningsmark till markägare med höga naturvärden.

– Att skydda de områden vi granskat i rapporten får inte ske på bekostnad av andra skogar med höga naturvärden. Det vi menar är inte att Sveaskog gjort felprioriteringar över vilka områden som skyddas utan att för lite skog avsätts för naturvård. Därför kräver vi att bolagets ägardirektiv ändras.”, säger biologen Isak Vahlström som är organisatör för Fältbiologernas skogsnätverk.

En aktion mot Sveaskog kommer att hållas utanför Sveaskogs huvudkontor vid Norra Bantorget på söndag den 10 mars från kl. 12:00.

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur. www.faltbiologerna.se

Du hittar rapporten här och fler bilder här.
Läs mer om aktionen den 10 mars 2019 på Facebook

Kontakt och ytterligare information:
Isak Vahlström
isak.vahlstrom@gmail.com
0738052848

Sigrid Edholm
sigrid.edholm@gmail.com

Pressansvarig:
Kommunikation- och medlemssamordnare
Lisa Forsberg
070-387 01 27
lisa.forsberg@faltbiologerna.se

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Biologisk mångfald, Fältbiologerna, Jokkmokk, Skog, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Fältbiologerna – Sveaskog motverkar miljömålen

Hushåll med metaller – Arne Müller föreläste


Listan är lång på metaller som gruvbolagen nu jagar! Foto Therese Groth.

Artikeln har kompletterande information samt uppdaterad film med bättre ljud.

Elbilen och jakten på metallerna heter Arne Müllers nya bok. Nu är tre föreläsningar med Arne Müller genomförda i Gällivare, Jokkmokk och Älvsbyn. Sammantaget deltog ca 120 personer i föreläsningarna som genomfördes i samverkan med de lokala kretsarna, Studiefrämjandet Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns gruvgrupp.
Diskussionen efteråt blev intensiv och åtminstone i Gällivare, där jag själv deltog, pågick den i över en timme efter den ca 45 minuter långa föreläsningen.
Huvudbudskapet från Arne Müller kan sammanfattas i att vi måste hushålla med metallerna och när vi använder dem öka återvinningsgraden.
För er som inte kunde komma på plats får ni här nedan en video från själva föreläsningen i Gällivare. Dessutom finns nedanför en brusreducerad ljudfil från föreläsningen, lättare att lyssna på.
Läs även sammanfattningen i text om föreläsningarna som Birgitta Seb Olsson skrivit, du hittar den här.
Länken ovan är ljudfilen från föreläsningen i Gällivare den 20 februari 2019.


Den lista över metaller som man nu söker är mycket lång. Foto Urpo Taskinen.

• • •
Ytterligare en föreläsning med Arne Müller om gruvorna och klimatet hittar du här:
Gruvorna och klimatet – 10 april 2016 i Luleå

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Älvsbyn, Förnyelsebar energi, Forskning, Framtiden, Gällivare, Gränser för tillväxt, Gruvgruppen, Gruvor, Jokkmokk, Klimat, Miljögifter, Okategoriserade, Studiefrämjandet, Vindkraft | Kommentarer inaktiverade för Hushåll med metaller – Arne Müller föreläste

Fridays for Future i Luleå 1 mars 2019

Fredagen den 1 mars 2019 samlades ett tiotal klimataktiva utanför stadshuset i Luleå för Fridays for Future.
Här en kort film och lite bilder.


Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Film, Folkrörelse, Förnyelsebar energi, Framtiden, FridaysForFuture, Klimat, Luleå, Omställning, Planetens gränser | Kommentarer inaktiverade för Fridays for Future i Luleå 1 mars 2019

Skriv en motion till länsstämman!

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse där alla medlemmar kan komma till tals och påverka. Att skriva en motion är ett av de viktigaste sätten att påverka föreningens verksamhet och hålla föreningsdemokratin levande.

Alla motioner (som inkommit senast den 14 mars) bereds av länsförbundet i Norrbottens styrelse och tas upp av länsstämman (startar kl 09.15 söndagen den 14 april 2019) som sedan fattar beslut. Dina förslag och synpunkter kommer att diskuteras i föreningen och tas upp till beslut på länsstämman.

Enligt §10 i länsförbundets stadgar kan alla kretsar och enskilda medlemmar motionera till länsstämman.

Det finns massor av kreativa och viktiga idéer och tankar runt om i länet – välkomna att dela dem med föreningen!

Det är varken svårt eller krångligt att skriva en motion. Och för att göra det ännu lättare skickas en mall med, se längst ner på sidan. Fyll i och skicka din/er motion till:
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
℅ Kristina Berglund
Lulevägen 24 B
961 33 Boden

Du kan också skicka in motioner per e-post. Den ska då postas till: kansli.norrbotten@naturskyddsforeningen.se

Motionen ska vara inne hos länsförbundet senast den 14 mars 2019, kl 24:00

Här hittar du motionsmallar:
Motionsmall Word-fil
Motionsmall pdf-fil

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Demokrati, Folkrörelse, Länsförbundet, Länsstämma | Kommentarer inaktiverade för Skriv en motion till länsstämman!