Stoppa ett kärnkraftverk i Simo

Det är glädjande att Norrbotten är ett pilotlän för Grön utveckling och arbetar för att bli en förebild för klimat- och energiomställningen i Sverige. Men ett kärnkraftverk i Simo vid Bottenvikens strand några mil från gränsen skulle påverka vår framtida livsmiljö i Norrbotten negativt. Det skulle bli ett bakslag i arbetet mot en hållbar framtid i Norrbotten och att nå Norrbottens regionala miljömål. Bottenvikens kust, skärgård och hav är en världsunik miljö med sitt bräckta vatten och sin landhöjning. Det är ett känsligt område med höga natur- och kulturvärden viktiga att bevara.

Finlands riksdag har gett kärnkraftsföretaget Fennovoima ett principbeslut om att få bygga ett nytt kärnkraftverk i Simo eller Pyhäjoki. Under 2011 ska företaget besluta om vilken av platserna det ska bli. Svenska myndigheter har haft möjlighet att ha synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och många frågor har ställts i deras svar.

Fennovoima redovisar inte den påverkan som det kommer att bli på miljön i Sverige. Inte den effekt som kylvattnet får på vattnet i hela Bottenviken. Det finns en genomgång av vad som kan tänkas hända med närområdet men ingenting om vad som kan hända med vatten i ett större sammanhang. Vad händer vid den svenska kusten? Huvudströmmarna går norrut vid finska kusten och söderut vid den svenska.

Man redovisar inte heller den oro det innebär att leva nära ett kärnkraftverk. Simoområdet är beläget inom ett för finländska förhållanden seismiskt aktivt område.

Olyckorna i Fukushima visar på hur farlig och oförutsägbar kärnkraften är. Det går aldrig att förutse alla risker med kärnkraften – det osannolika kan alltid hända. Kärnkraften är inte någon lösning på världens klimatproblem – det är energieffektivisering och förnybar energi. Att bygga nya kärnkraftverk drar väldiga kostnader och tar resurser som behövs för att för att i stället effektivisera energianvändningen och utveckla alternativa energikällor.

Till kärnkraften hör kärnbränslet uran, som vid brytning påverkar både miljö och människors hälsa allvarligt. Kärnkraftens avfall är livsfarligt i mer än 100 000 år. Det finns ingen säker lösning på hur man ska förvara det radioaktiva avfallet – vem kan garantera säkerheten ens i 100 år?

Det starkt radioaktiva avfallet ska först mellanlagras i vattenbassänger vid kärnkraftverket. Sedan ska det transporteras till havs eller till lands från Simo till slutförvaringsanläggningen 10 mil norr om Åbo. Finland är nämligen det första land i världen som startat bygget av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Man bygger enligt den svenska metod som SKB nyligen har lämnat in en ansökan om att bygga efter men som inte är godkänd i Sverige!?

Vi vill leva i en kärnkraftsfri miljö – bygg inget kärnkraftverk i norra Finland!

Lena Lagerstam, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Atomkraft, Finland, Kärnkraft, Klimat, Krönika. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.