Sveaskog, avlys samrådet imorgon!


Leif Lundberg i Maskaure sameby följer renarnas vandringsled på en av moränåsarna i myrlandet. Samebyn har redan vid tidigare samråd klart sagt nej till avverkning. Men Sveaskog respekterar inte ett samiskt nej, man tar vad man vill ha. Foto: Björn Mildh


Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Den 23 april fick bolaget / ni ett brev med rubriken Sveaskog, samlevnad på lika villkor?? I det beskrevs Sveaskogs syn på ”att leva och verka sida vid sida i samma marker i generationer framåt” med Maskure sameby, samt några av de 32 naturskogar (ca 400 hektar) som Sveaskog nu vill avverka inom byns renbetesmarker.

Bland de 32 skogarna finns även moränåsar omgivna av myrmarker (22 på bolagets karta). De tallbevuxna åsarna ligger i Arjeplogs kommun och har koordinaterna: N 7302858; E 629251 (Sweref 99). De löper i nordsydlig riktning och är en viktig vandringsled för byns renar. Väl upptrampade stigar ses. Förutom att vara viktiga för rennäringen håller åsarna höga naturvärden. Det finns också gott om mörka hänglavar som är viktig föda för renarna. Se fotodokumentation genom att klicka här.

Sveaskog kommer att ha samråd med samebyn tisdagen den 28.4. om samtliga 32 skogar inklusive åsarna trots att byn klart sagt nej till avverkning av åsarna redan vid tidigare samråd. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej.

Ett givet ja däremot gäller ovillkorligen för bolaget!! (Exempel: Naturskogen vid Lill-Skarja).

Sveaskog hävdar ständigt att samråden med samerna äger rum mellan jämbördiga parter och bygger på ömsesidig respekt för båda parters verksamhet. Men så är det inte. Sveaskog målar upp en falsk bild.

Sveaskog tar upp varje skog på listan. ”Får vi inte ta den här skogen måste vi få ta den där” och så vidare. Man räknar kallt med att samerna inte förmår stå emot och säga nej till allt, de kommer till slut att gå med på ett stort antal avverkningar. Så fortsätter det, samråd efter samråd.

Samebyns nej till avverkning av en skog respekteras inte. Det gäller bara vid det aktuella samrådet. Vid nästa möte kan Sveaskog ta upp samma skog igen, gång på gång. Så fortgår det tills bolaget fått vad man vill ha!

Detta är vad som döljer sig bakom Sveaskogs beskrivning av jämbördiga parter och respekt. Och detta är vad samerna tvingas leva med, i alla samebyar. Situationen blir inte bättre av att samer också behöver säsongsarbete med röjning i dessa samma skogar före avverkning, tyvärr viktiga jobb som man inte har råd att avstå från.

Sveaskogs maktfullkomlighet är ett tungt hot mot rennäringen, mot hela samebyars existens och mot skogar som borde skyddas.

HD-domen i Girjasmålet fastställer att ILO 169-konventionens princip om hänsyn till samisk sedvana skall gälla i marktvister som berör samerna även om staten inte undertecknat konventionen. (DN 21.4.2020).

Sveaskog, respektera vår urbefolkning samernas rättigheter. Ett nej är nej!!

Lämna de 32 naturskogarna i Maskaure i fred. De skall sparas, inte huggas.

Avlys samrådet!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure samebyn
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Marcus Lidström, ordförande, Länsförbundet Norrbotten
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arjeplog, Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Okategoriserade, Samebyar, Samråd, Skog, Skydda skogen, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.