Sveaskog har avverkningsplanerat en fjällnära granurskog.

Skogen ligger på Guossavare (Granberget) i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun.
Koordinater (Sweref 99): N 7304079; E 631911.
Samtliga bilder är tagna av Björn Mildh.

Bild 1. Granurskogen på Guossavare ligger ovan gränsen för fjällnära skog. Silhuett.

Bild 2. Skogen som Sveaskog avverkningsanmält och även underväxtröjt.

Bild 3. Granhögstubbe med bohål.

Bild 4. Grov granlåga, livsrum för många arter. Det finns rikligt med grova lågor i skogen.

Bild 5. Harticka, en rödlistad art (NT).

Bild 6. Gammal gran och björk vid en mossbelagd sälgstubbe. Båda är naturvärdesträd.

Bild 7. Hackspettsbesökt, livserfaren sälg. Gamla sälgar är nyckelelement.

Bild 8. Ännu en sälg.

Bild 9. Grov, multnande tall-låga.

Bild 10. Naturskog.

Bild 11. Granlågor.

Bild 12. Granurskogen som Sveaskog avverkningsamält på Guossavare.

Bild 13. Högstubbe och lågor. Skogen är tveklöst en nyckelbiotop av hög klass. Ändå har Sveaskog redan underväxtröjt för den planerade avverkningen.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2019-10-03 14:53

Kommentarer inaktiverade.