Sveaskog, redovisa er naturvärdesbedömning i Biellovare!

Ett första intryck av naturskogen på Biellovare vid kort fältbesök samman med Sveaskog och samerna den 26.9.2019. 
Sveaskog vill avverka skogen trots samebyns nej. 
Koordinater (Sweref 99): N 7308618; E 630644.  

Bilderna är tagna av Björn Mildh.

Bild 1. Naturskogen som Sveaskog vill hugga på Biellovare i Maskaure samebys renbetesmarker. Byn vill ha kvar skogen.

Bild 2. Grov granlåga.

Bild 3. Mörka hänglavar, här på tall. Det finns gott om hänglavsbärande granar.

Bild 4. Historik. Skogen är dimensionsavverkad för länge sedan. Stubbe efter träd fällt med yxa.

Bild 5. Historik. Skogen har brunnit långt tillbaka.

Bild 6. Grov, gammal låga.

Bild 7. Vitmosslav på grov låga.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2019-10-28 08:52

Kommentarer inaktiverade.