Sveaskog – sluta avverka skogar med höga naturvärden!


Gammelskog. Foto Olli Manninen.

Statliga Sveaskog påstår sig vara ett föredöme inom naturvård. Trots detta har skogsbolaget under årens lopp avverkat många skogar med höga naturvärden och fler är planerade för avverkning. Vi, svenska folket, som äger Sveaskogs marker har fått nog.

Hur gammal behöver egentligen en skog vara och hur många olika rödlistade arter måste finnas i skogen för att Sveaskog ska anse att skogen är skyddsvärd?

Nu under hösten avverkade Sveaskog drygt 20 hektar tallnaturskog vid Laxtjärnberget utanför Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Detta trots att Naturskyddsföreningen informerade Sveaskog om skogens höga naturvärden. I skogen levde ett flertal rödlistade arter som den nära hotade tretåiga hackspetten och de sårbara svamparna fläckporing och taigataggsvamp. Enstaka tallar var över 250 år och några granar var nära 200 år gamla.

Den avverkade skogen hyste inte enbart höga naturvärden utan låg dessutom inom Östra Kikkejaure sameby. Detta område är av riksintresse för rennäringen. Enligt Miljöbalken ska markområden med betydelse för rennäringen så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar näringens bedrivande. Ändå avverkade Sveaskog skogen vid Laxtjärnberget.

I skrivande stund planerar statliga Sveaskog att avverka ett flertal andra skogar med höga naturvärden bl.a. vid Lill-Skarja och Bientie i Arjeplogs kommun, Tjittjer och Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun, och Abmoberg, Gajbienåjvvie och Heden i Sorsele kommun. Listan kan göras längre.

Regeringen måste sätta ner foten för att förhindra att fler skyddsvärda skogar avverkas! Vi har en skyldighet att leva upp till våra internationella och nationella miljömål för skogen och Sveaskog försämrar aktivt möjligheterna att nå dessa.

Endast ca 5 % produktiv skog är långsiktigt skyddad i hela Sverige. Samtidigt pekar forskningen på att minst 20 % skog behöver skyddas för att den biologiska mångfalden ska kunna överleva långsiktigt. Sveaskog har avsatt ca 10 % av sin skogsmark frivilligt som naturvårdsareal men flera av dessa är inte långsiktigt skyddade och kan avverkas eller bytas ut mot andra skogar utan att det blir några juridiska konsekvenser.

Även för klimatets skull måste Sveriges sista naturskogar skyddas. Äldre naturskogar har stora kollager och om dessa skogar avverkas frigörs kolet som koldioxid. Det kan ta decennier för återplanterade träd att kompensera för dessa koldioxidutsläpp – tid vi inte har.

Allmänheten gör just nu sin röst hörd på www.vårskog.nu. På knappt fyra veckor har över 38 000 svenskar* krävt att Sveaskog ska bli ett föredöme för en hållbar verksamhet på riktigt. Sveaskog måste undanta samtliga skogar med höga naturvärden och vi kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan fler av våra sista oskyddade naturskogar faller.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Lina Burnelius, ansvarig för skog och bioekonomiska frågor, Greenpeace
Stig-Olof Holm, talesperson, Skydda Skogen
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Pella Thiel, koordinator, Naturens rättigheter i Sverige
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet
Ulf Öhman, ordförande, Norrbottens Ornitologiska Förening


Artikeln har varit publicerad i NSD den 15 mars 2019.
Länk till NSD här. Länk till pdf av artikeln.

Mer info här:
Skriv under uppropet om Vår skog!
* Uppdatering den 20 mars 2019, nu är det 41623 som skrivit under.
• Bilder från Laxtjärnberget
• Bilder från östra delen av Laxtjärnberget
• Bilder och inlägg om Melakträskliden

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arjeplog, Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Fältbiologerna, Greenpeace, Jordens vänner, Klimat, Klimataktion, Naturens Rättigheter i Sverige, Norrbottens Ornitologiska Förening, Skiftet, Skog, Skydda skogen, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.