Vi skriver till landshövdingen om Lill-Skarjak

Snitselband i skogen vid Lill-Skarjak.

Hej!

Jag skriver i egenskap av ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län om begäran av ett interimistiskt beslut om reservat av Lill-Skarja inom Arjeplog kommun och Maskaure sameby.

Avverkningarna i området är planerade att börja innevarande vecka, trots länsstyrelsens, samebyns och vår begäran om en paus i väntan på möjligheter att inventera området.

Sveaskogs argument för att fortgå med planerna att börja avverka nu, är att de i samråd med samebyn och SKS har ett beslut att få avverka i området. Samrådet borde ha skett innan avverkningsanmälan gjordes 2016 och i och med att samebyns renskötselområden minskar drastiskt i takt med skogsavverkningarna är detta idag ett område av högt värde för de kalvande vajorna.

Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsens överskådliga bedömningar, är att området är av högt naturvärde, mest troligen nyckelbiotopsklass. Det angränsar till ett av Länsstyrelsens kommande planerade reservat i Skarja. Lill-Skarja är i dagsläget inte inventerat och det är också anledningen att Länsstyrelsen har begärt av Sveaskog att avvakta med avverkningarna tills detta är gjort, men som Sveaskog alltså har bortsett från.

Sveaskog torde, som statlig ägt bolag, lyssna på en statlig myndighet och i detta fallet finns det till synes ingen större ekonomisk vinnande avkastning. Skulle det ekonomiska vara anledningen bör FSC-standardkraven, Sveriges miljömål om biologisk mångfald, miljöbalken, internationella urfolkslagen och framför allt Sveaskogs egna miljö- och naturvård vara anledningen till att just i detta fall invänta en komplett statlig inventering.

I hopp om ett interimistiskt beslut om områdesskydd av Lill-Skarja,

Naturskyddsföreningen Länsförbundet Norrbotten

Per Nilsson
ordförande
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arjeplog, Skog, Skydda skogen, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.