Avverkning på Uvksåjvve

Norra Skog har i klartext massakrerat den gamla gran-naturskogen som växte på Uvksåjvves sydvästsluttning. Jag har följt skogsbruket i fält i mer än 20 år i Norrbotten, detta är ett av de grövsta övertrampen jag sett. Dessutom utförda av ett skogsbrukscertifierat bolag, Norra Skog!

Bilderna är tagna av undertecknad den 14.8.2020.

Björn Mildh

Bild 1. Naturskogen som Norra Skog avverkade på Uvksåjvve i juli 2020 i Maskaure samebys renbetesmarker.

Bild 2. Stympad sälg, naturvärdesträd.

Bild 3. Stubbar efter nersågade naturvärdesgranar.

Bild 4. Stubbe efter gammal rötad gran, naturvärdesträd.

Bild 5. Naturskogen på Uvksåjvve som Norra Skog avverkade.

Bild 6. Rester av samma naturskog.

Bild 7. En massakrerad väta som hade naturvärden av nyckelbiotopsklass.

Bild 8. Garnlavsdraperad död gran i vätan. Garnlav är rödlistad (NT).

Bild 9. Ännu en slaktad väta av nyckelbiotopskvalitet. Skogsbrukscertifierade Norra Skog har våldfört sig i Major CAR-klass på naturskogen på Uvksåjvve!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2020-10-12 14:02

Kommentarer inaktiverade.