Bientjie – låt stå Sveaskog!


Skogen i Bientjie, Arjeplogs kommun, hotas av avverkning. Uppmaningen till Sveaskog är enkel – låt stå!
Foto Björn Mildh 2018-09-07.

Måndagen den 25 mars 2019 kom skogen i Bientjie* att stå i centrum nationellt. I ett inslag i SVTs Aktuellt berättade Björn Mildh och Leif Lundberg om hotet mot denna och andra skogar i norr. Sveaskogs representant svarade undvikande.
För att öka trycket och bevara en av våra skogar har nu Björn Mildh och Leif Lundberg skrivit ett brev till Sveaskog. Uppmaningen i brevet är enkelt uttryckt – LÅT STÅ!
Här följer deras brev.

FSC-certifierade Sveaskog har avverkningsplanerat naturskogen i Bientjie, en stor myrholme i Maskaure samebys marker. Samebyn kräver att få ha kvar skogen som viktig renbetesmark med gott om hänglavsbärande träd.
Sveaskog vet också att skogar på myrholmar inte skall avverkas.
Bientjie omges på tre sidor av myr- och skogsmosaik som enligt Skogsstyrelsens definition klassas som nyckelbiotop.
En ny väg måste brytas genom nyckelbiotop för virkestransport och markberedning, se bifogade karta.
Dessutom vet Sveaskog att samerna motsätter sig det planerade trakthyggesbruket med markberedning som förstör renbetet för flera decennier framöver.
Skogen är en gammal höjdläges naturskog som håller höga naturvärden. Delar av den har varit nyckelbiotopsklassade (se bifogad bild). Men Sveaskog har tigit om detta. Bolaget har i tysthet nerklassat nyckelbiotoperna!
Man har inte ens redovisat någon naturvärdesbedömning.
Den är inte gjord ännu enligt Sveaskog! (SVT Aktuellt 25.3.). Ändå har bolaget upprepade gånger intygat att en sådan bedömning alltid har utförts i samband med att skogen avverkningsplaneras.

Återigen Sveaskog, rennäringen räknas som riksintresse.
Maskaure sameby behöver skogen mer än Sveaskog.

Bolaget säger på sin hemsida att Sveaskogs skogsbruk har ett högre syfte.
Börja i så fall med att respektera vår urbefolkning samernas rättigheter.
Lämna skogen i Bientjie ifred!

Vänliga hälsningar

Björn Mildh, Piteå
Leif Lundberg, Maskaure sameby, Mellanström

Skriv på uppropet för Vår skog HÄR!

Läs också:
Sveaskogs samråd med samebyarna – debattartikel.
Fältbiologerna – Sveaskog motverkar miljömålen
Fältbiologernas rapport av inventeringar bl.a. vid Bientjie
Sveaskog – sluta avverka skogar med höga naturvärden! – debattartikel

Se var Bientjie finns:
Eniro
Lantmäteriets kartor (flera typer!)
Avverkningskollen – ta hjälp av andra kartor för att lokalisera avverkningsanmälan
Skyddad skog – skogsföretagens frivilliga avsättningar, ta hjälp av andra kartor för att lokalisera platsen
www.skogskartan.nu – hitta avverkningsanmälningar, även gamla
Skyddad natur – Naturvårdsverkets karta

* Stavningen av Bientjie har anpassats till topografiska kartans stavning. Andra stavningar förekommer; Bientie är en av dem.
Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arjeplog, Biologisk mångfald, Renbetesmark, Skog, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.