Granskning: Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk. Avsnitt V: Melakträskliden

Brev från Björn Mildh till Sveaskog  6 oktober 2013:

Bästa Anette, Johan och Ann

Sveaskogs nerklassningståg fortsätter sin tysta färd genom Norrbottens skogar. Naturvårdsskogar klassas ner till produktionsskogar (PG) och avverkas. Besluten om nerklassning görs som en ”intern omprioritering” som vi bara kan upptäcka genom att följa inkomna avverkningsanmälningar hos Skogsstyrelsen eller när vi ser att en naturvårdsskog plötsligt avverkats. Dessutom tack vare en observant lokalbefolkning som kontaktar oss när de ser att snitslar dykt upp i skogar där det inga snitslar skall finnas.

Så var det med Stor-Renberget.

Nästa skog som står på tur är antagligen östra delen av den tidigare naturvårdsskogen på toppen av Melakträskliden.

Området ligger i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten, några kilometer söder om sjön Östra Kikkejaure. Skogen var naturvårdsskog mellan 2003 – 2006. Då klassades den i tysthet ner till restaureringsskog. För ca 2 år sedan gjordes ytterligare en nerklassning, nu till produktionsskog (PG).

Sveaskogs pågående aktiviteter i området tyder på en förestående avverkningsplanering. Allt sker i det tysta.

Naturskogen på Melakträskliden uppkom efter en brand på 1830-talet och är därmed över 170 år. Branden var så häftig att få träd överlevde. Som en följd av detta är det sparsamt med död ved (lågor). Men det finns ganska gott om döende, gamla granar som ofta är hänglavsdraperade.

Skogen är en höjdlägesbarrskog på ca 500 meters nivå. Den är tydligt flerskiktad, olikåldrig och självgallrad. Länsstyrelsen har klassat den som urskogsartad.

Tyvärr har Sveaskog för ett antal år sedan hunnit vara inne och underväxtröja i den södra delen. Albumet nedan visar Melakträskliden i augusti 2013. (Klicka och evt vänta några sekunder tills bildspelet med tillhörande text kan öppnas).

Bildserie Melakträskliden

”Vi har ett miljökvalitetsmål som innebär att 99% av miljövärdena i skogen skall klaras utan stor negativ påverkan vid avverkning – och vi är nästan där”.

Tvivlet växer ännu mer.

Det gäller även frivilliga avsättningar och deras varaktighet.

En brandföryngrad 170-årig naturskog som Länsstyrelsen har klassat som urskogsartad skall inte i tysthet nerklassas och avverkas. Den skall sparas.

Det kravet gäller alla återstående, äldre naturskogar.

Återigen: Man avverkar inte gamla naturskogar enbart med motiveringen att det finns skog som är ännu finare (och som ingen annan än ni själva ens vet om).

Stoppa Sveaskogs nerklassningståg i Norrbotten.

Ser fram emot ett rättframt svar inom 2 veckor. Samt att ni skyndsamt besvarar brevet om naturskogen på Stor-Renberget, vilket gällande regelverk även kräver. Sveaskogs meritlista behöver inte bifogas.

Med vänlig hälsning

Björn Mildh, ideell naturvårdare
Medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Skog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.