Granskning: Sveaskogs skogsbruk i Norrbotten. Avsnitt VI: Melakträskliden.

Brev från Björn Mildh till Sveaskog 5 november 2013 :

Bästa Ann och Johan och Lars-Göran

Sveaskogs nerklassningståg fortsätter i Norrbottens gammelskogar. Bolaget inte bara klassar ner skogar med höga naturvärden (Melakträskliden, Stor-Renberget, Blekingbäcken), utan låter även bli att registrera och avsätta skogar av nyckelbiotopsklass.

En sådan urskogsartad granskog ligger på båda sidor om landsvägen nära Melakträsket. Koordinater: x 7275408; y 1689139 (öster om vägen), och x 7275474; y 1689094 (väster om vägen, mellan vägen och Melakträsket. Skogen gränsar här till ett avsatt område).

I denna gammelskog finns gott om grova lågor med sällsynta rödlistade arter som är knutna till urskogsartade granbestånd med obruten kontinuitet. Bland annat rosenticka, harticka, ullticka, rynkskinn, lappticka och ostticka. Sistnämnda är placerad i toppen av naturvärdepyramiden och är en ”urskogsindikator”.

Bilderna i albumet nedan av gammelskogen är tagna i augusti 2013. (Klicka och evt vänta några sekunder tills bildspelet med texten kan öppnas).

Bildserie Melakträskliden

Sveaskogs ekologer har bevisligen haft kännedom om den aktuella naturskogen på Melakträskliden sedan åtminstone 2009, men har envist fortsatt att klassa den som produktionsskog, PG. (Se Sveaskogs naturvårdsskogar).

Det innebär att denna gammelskog av nyckelbiotopsklass när som helst kan huggas som led i Sveaskogs jakt på ”Guld och gröna skogar”.

Återigen: Stoppa Sveaskogs avverkningståg.

Norrbottens naturskogar skall inte betala priset för Sveaskogs guld.

Ser fram emot ett snabbt och rättframt svar. Undanber mig ordet ”misstag”. Sveaskogs egen meritlista behöver inte bifogas. Den känner alla redan.

Med vänlig hälsning

Björn Mildh, ideell naturvårdare
Medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen

 

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Skog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.