Körskador Uvksåjvve

Här ses några av de talrika och svåra körskador som Norra Skog förorsakat när bolaget avverkade naturskogen på Uvksåjvves sydvästsluttning.

Koordinater, Hygge I (Sweref 99): N 7386797; E 625233. Hygge II: N 7286546; E 625532. Skogen ligger i Maskaure samebys renbetesmarker. Spåren förskräcker!!

Bilderna är tagna av undertecknad den 14.8.2020.

Björn Mildh

Körskador I. Sydvästsluttningen av lågfjället Uvksåjvve, där Norra Skog avverkade gran-naturskogen i juli 2020.

Körskador II.

Körskador III, inom den gallrade delen av gran-naturskogen.

Körskador IV, också i den gallrade granskogen.

Körskador V.

Körskador VI.

Körskador VII.

Körskador VIII.

Körskador IX. Stympad, frihuggen gammal sälg med lunglav.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2020-10-12 17:23

Kommentarer inaktiverade.