Låt oss titta närmare på Sveaskogs markförsäljning inom Maskaure sameby!

I ett öppet brev till Sveaskog kritiserar Leif Lundberg, Maskaure sameby tillsammans med Naturskyddsföreningens medlemmar Björn Mildh och Johanna Nilsson, Sveaskogs tillvägagångssätt för markförsäljning. Nedan kan du läsa brevet i sin helhet.


Bästa Anette, Fredrik och Lars-Erik,

Sveaskogs s.k. samråd med samerna om skogar som bolaget tänker hugga har inte bara varit enstaka övertramp, utan har skett systematiskt. Samma upprepade missbruk av makt har också försiggått vid försäljning av skogsmark inom samebyarnas renbetesmarker.

Låt oss titta närmare på helstatliga Sveaskogs markförsäljning inom Maskaure sameby. På bifogad karta är såld skogsmark markerad med lila gränser.

I allt ses åtminstone 15 områden där flera av de sålda skogarna har en areal på 400-500 hektar eller mer. Sammanlagt alltså flera tusen hektar! Vi ber härmed bolaget om den exakta siffran.

Vi är väl medvetna om att Sveaskog av staten har ålagts ett markförsäljningsprogram som fortsatt pågår. Men försäljningen försiggår helt på Sveaskogs villkor, över huvudet på samebyn. Ingen information ges om vilka marker bolaget tänker sälja. Samerna får själva söka informationen på Sveaskogs hemsida! 

Sveaskog vet också att den sålda skogsmarken oftast kommer att avverkas och markberedas, det sämsta alternativet för renbetesmark. (Bolaget tar ju många gånger själv hand om avverkningen). Betet förstörs för många decennier framöver och minskar hela tiden i skogslandet.

Rennäringen är klassad som riksintresse! Sveaskogs maktfullkomlighet är ett tungt hot mot rennäringen och därmed också mot hela samebyars existens. I Miljöbalken framgår att mark- och vattenområden så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Rennäring kan inte bedrivas utan betesmark!

Ett första krav är därför att ett verkligt jämbördigt samråd äger rum med berörd sameby inför varje påtänkt markförsäljning. Samernas nej skall respekteras. Sveaskog säger på sin hemsida att bolagets skogsbruk har ett högre syfte. Börja i så fall med att respektera vår urbefolkning samernas rättigheter!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.

Den som vill kan friska upp fakta om samråden via länken här.


 

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arjeplog, Biologisk mångfald, Okategoriserade, Renbetesmark, Samebyar, Samråd, Skog, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.