Moränåsar, en av de 32 skogarna i Maskaure.

Sveaskog vill avverka en gammal tallnaturskog som växer på moränåsar omgivna av myrmark. De gamla träden har gott om mörka hänglavar. Åsarna är vandringsled för samebyns renar genom myrlandet. Marken blir tidigt bar och är lämplig som kalvningsland. Skogar som … Fortsätt läsa Moränåsar, en av de 32 skogarna i Maskaure.