Moränåsarna, Maskaure sameby.

Sveaskog vill avverka naturskogen på åsarna i myrlandet i Maskaure samebys renbetesmarker trots att samebyn redan sagt NEJ vid två samråd. Skogen är viktig mark för renarna och håller nyckelbiotopsklass. Ställvis är den urskog. Koordinater: N 7302858; E 629251. Foto: … Fortsätt läsa Moränåsarna, Maskaure sameby.