Vässa pennorna! Nu är det dags att skriva motioner till länsstämman 2020!

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse och en demokratisk förening. Det innebär att alla medlemmar har rätt att komma till tals och påverka föreningens verksamhet.

Att skriva en motion till riksstämman är ett av de viktigaste sätten göra sin röst hörd och hålla föreningsdemokratin levande. Nästa länsstämma äger rum i Kalix den 8 mars 2020. Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns stadgar slår fast att enskilda medlemmar såväl som kretsar har rätt att motionera till riksstämman. Alla motioner som kommit in till Naturskyddsföreningen i Norrbotten senast den 7 februari 2020 tas upp för beslut på länsstämman. Nu är det alltså dags att börja skriva din motion! 

Det är varken svårt eller krångligt att skriva en motion

Att skriva en motion behöver inte vara svårt, det handlar egentligen bara om att sammanfatta din åsikt om vad du vill förändra och varför. Men det finns viss formalia som styr hur en motion ska utformas, därför finns det en mall som du ska använda när du skriver din motion. Den hittar du här (word, laddas ner)!

Om du vill öka chansen för att din motion ska gå igenom på stämman är det klokt att fundera igenom den ordentligt och vässa argumenten. Som stöd i motionsskrivandet finns det ett dokument med instruktioner, tips och trix för hur du skriver en lyckad motion, det hittar du här!

Såhär lämnar du in din motion

När du har laddat ner mallen och skrivit din motion (på datorn) skickar du den i Word-format till kansli.norrbotten@naturskyddsforeningen.se senast den 7 februari 2020.

Vad händer när du lämnat in din motion?

När du har skickat in din motion får du en bekräftelse via mejl att motionen har tagits emot, så glöm inte att ange din mejladress. Alla inlämnade motioner behandlas därefter av länsförbundets styrelse. Länsförbundet skriver sedan ett yttrande om varje motion, alltså hur de ställer sig i frågan, tillsammans med förslag till hur de anser att stämman bör ställa sig till motionen. Motionerna skickas sedan ut med stämmohandlingarna innan länsstämman.

Lycka till, vi ses på länsstämman i mars!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2019-12-12 20:29

Kommentarer inaktiverade.