Öppet brev till Sveaskogs ledning

Detta brev har skickats till Sveaskogs ledning den 15 februari 2021.
Brevet har här uppdaterats vad gäller enstaka uppgifter enligt markering respektive överstrykningsmarkering.

Sveaskog har fått hård kritik för sin bristande respekt för samerna och rennäringen, för sitt hårdhänta kalhyggesbruk och sina ständigt återkommande övertramp.
Dagens Nyheter har nyligen i flera artiklar kritiskt granskat bolaget.
Redan samma dag som den första artikeln publicerades fick Sveaskogs nya VD gå med omedelbar verkan. Det var styrelsens och ledningens mindre smickrande taktiska lösning.

Men trots den befogade kritiken fortsätter Sveaskog i sina gamla, invanda hjulspår.
Bolaget avverkade nyligen två hänglavsrika senvuxna grannaturskogar vid Beässurjuhkatje (vid Vittjåkksvägen) i Arjeplogs Arvidsjaurs kommun trots att man visste att Mausjaur sameby ville ha kvar skogarna. De ligger i året-runt markerna för samebyns renar.
Koordinater.
I. Hygget intill Vittjåkksvägen: N 7280423; E 688165. Areal ca 15 ha.
II. Hygget högre uppe på fjällsluttningen,ca 700 m mot NV: N 7280956; E 687483. Ca 15 ha.
Vid besöket dokumenterades bara avverkningen intill Vittjåkksvägen. Inte hygget med höjdlägesgranskogen högre uppe på fjällsluttningen.

Naturskogen som avverkades var tydligt grandominerad, med inslag av spridda tallar och enstaka sälgar. Genom hygget rinner en jåkk (Bergmyrbäcken). Längs den är granskogen högre och grövre. På sluttningarna som Sveaskog avverkade ner mot sänkan växte främst klenstammig, senvuxen hänglavsbärande höjdläges grannaturskog som var viktig renbetesmark för Mausjaur samebys renar.
Noterade hänglavar i skogen: Manlav, skägglav och garnlav (NT).
Byn ville att Sveaskog skulle spara skogen! Men Sveaskog tar vad man vill ha!

https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/beassurjuhkatje-sveaskog-avverkar-grannaturskog/

På hygget högre uppe på fjällsluttningen växte utpräglad höjdläges grannaturskog.

Sveaskog, när tänker ni börja respektera vår urbefolkning samerna och deras rennäring! Inte bara maktfullkomligt ta för er!

Återigen, alla hänglavskogar som ännu finns kvar skall sparas, inte huggas!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Marcus Lidström, ordförande Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-02-16 02:23

Kommentarer inaktiverade.