Hjälp till och rapportera invasiva arter!


Norrbotten har ett gynnsamt läge när det gäller invasiva främmande arter/IAS, jämfört med andra län i Sverige. På grund av vårt nordliga läge och klimat har vi inte fått in så många IAS till länet. Än… Med den pågående klimatförändringen kan vi förvänta oss att fler IAS kommer att knacka på vår dörr i framtiden.

I dagsläget har vi sju växt- och djurarter i länet som ska bekämpas enligt EU, samt ett antal andra IAS som också påverkar eller kommer att påverka den biologiska mångfalden kraftigt om de inte bekämpas.

Kunskapen om var arterna finns i länet är i dagsläget bristfällig, om man granskar Artportalen dit fynd rapporteras digitalt. Vi vet dock att det finns många fler lokaler för de flesta av arterna än vad som syns där. Har vi inte kunskap om var arterna finns så kan vi inte bekämpa dem.

Länsstyrelsen hoppas därför att alla ni som är ute i skog och mark och hittar en invasiv främmande art rapporterar in detta!

I första hand ska du rapportera fynden till:

www.invasivaarter.nu

Fynd som rapporteras här kommer att hamna i Artportalen efter verifiering av Artdatabanken om det behövs. Här behöver du lägga in ett foto av artfyndet också.

I andra hand, om du inte har möjlighet att själv lägga in fynden där, kan du skicka uppgifter om fyndet till Länsstyrelsen:

invasivaarter.norrbotten@lansstyrelsen.se

De arter som Länsstyrelsen önskar få in så många fynduppgifter som möjligt av är dels de arter som ska bekämpas enligt EU:

– Jättebalsamin

– Jätteloka och Tromsöloka

– Smal vattenpest

– Bisam

– Ullhandskrabba

– Mårdhund, rapporteras direkt till Jägareförbundets tipstelefon: 070–3399326

Dessutom finns det några invasiva främmande arter som inte är med på EU:s lista men som vi också behöver få mer kunskap om var de finns i länet:

– Blomsterlupin

– Sandlupin

– Vresros

– Vanlig vattenpest

Har ni frågor kring detta så är det bara att höra av er till oss som är kontaktpersoner på Länsstyrelsen för IAS:

Lena Bondestad, 010-225 52 48, lena.bondestad@lansstyrelsen.se
Sara Byrsten, 010-225 56 91 sara.byrsten@lansstyrelsen.se

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hjälp till och rapportera invasiva arter!

Sveaskog respekterar inte samernas nej!

Sveaskog vill åter igen avverka en skog som samebyn har sagt nej för avverkning vid tidigare samråd. En flerskiktad skog med gott om renbete och höga natuvärden! Det är det här ni kallar hänsyn och hållbarhet? Nedan kan ni läsa vårt brev till Sveaskogs representanter.


Bästa Jenny, Anette och Fredrik,

vid samrådet 2019 sade Maskaure sameby ”Nej” till Sveaskogs planer att avverka naturskogen på östra stranden av sjön Siebdniesjavrrie, inom byns renbetesmarker. Koordinater: N 7298765; E 631391 (Sweref 99).

Det gäller en 105 hektar stor olikåldrig, flerskiktad, hänglavsrik barrblandskog med gott om död ved. Många av granarna är mycket rika på mörka hänglavar, främst manlav, den mest betydelsefulla hänglaven som vinterföda för renarna när marklaven är oåtkomlig.

Skogen är därför viktig renbetesmark och håller dessutom höga naturvärden. Se bildalbum.

Bland rödlistade arter noterades: Rynkskinn (VU), Granticka (NT), Ullticka (NT), och Garnlav (NT). Det finns tveklöst betydligt flera arter. Skogen är även revir för tretåig hackspett (NT) och tillhåll för tjäder. Båda ingår i EU:s Fågeldirektiv.

Naturskogen vid Siebdniesjavrrie är en av flera skogar i Maskaures samebys renbetesland som Sveaskog trixar med för att komma åt.

Som nämnt ingick skogen vid samrådet 2019. Samebyn sade då nej till avverkning med motiveringen viktig renbetesmark. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej. Bolaget har bara flyttat skogen till gruppen ”Taktisk planering”, alltså skogar man vill avverka längre fram.

Nu vill Sveaskog bryta en ca 700 meter lång väg mitt in i skogen.
Sveaskog tänker ta vad man vill ha.

Är detta respekt och samverkan på lika villkor?

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure samebyn
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

 
 
 
 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Framtiden i våra händer, Länsförbundet, Okategoriserade, Renbetesmark, Samebyar, Samråd, Skog | Kommentarer inaktiverade för Sveaskog respekterar inte samernas nej!

Baksidan av de vackra formuleringarna om hållbart skogsbruk!

Statens eget skogsbolag lever inte upp till de vackra formuleringarna om hållbart skogsbruk i sin hållbarhetsredovisning. Det visar Sveaskogs agerande gentemot samebyar och dess hårdhänta skogsbruk i norra Sverige.


Den nybrutna vägen genom gammal naturskog med höga naturvärden på Gijmiesgielas. Ett exempel på Sveaskogs brutala skogsbruk i Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh

Sveaskog äger stora arealer skogsmark i Lappland som rennäringen nyttjar för bete åt sina renar. Den huvudsakliga födan för renarna – lavar och hänglavar – är växtlighet som kräver orörd eller försiktigt brukad skog för att kunna växa.

Konventionellt skogsbruk med slutavverkning, markberedning och plantering innebär att det mesta av betet för renarna försvinner för decennier framöver. En försäljning av skogsmark som samebyarna nyttjar för sitt renbete innebär i praktiken också att stora delar av renbetet försvinner. Köparen finansierar i regel markaffären genom att avverka i den nyinköpta skogen, precis som på andra håll i Sverige.

Sveaskog hävdar att man agerar som markägare och bedriver sitt skogsbruk i samverkan med och med hänsyn till samebyar som nyttjar bolagets marker för sitt renbete. Det är inget annat än vackra ord utan betydelse från Sveaskogs sida. Låt oss berätta om ett av flera exempel på detta:

Maskaure sameby i Arjeplogs kommun sade vid senaste samrådet med Sveaskog nej till bolagets totalt 17 planerade avverkningar inom samebyns renbetesmarker.

Skälet var att man har en ständigt ökande brist på renbete och särskilt vinterbete. Marklavbetet har minskat med 70 procent sedan mitten av 1950-talet enligt Skogsstyrelsen och hänglavskogarna är redan avverkade. Renarna svälter helt enkelt.

Det går inte att bedriva rennäring utan betesmark, trots att rennäringen är klassad som riksintresse. Av samma skäl protesterade Maskaure sameby offentligt mot Sveaskogs fortsatta försäljning av skogsmark. Bolaget har redan sålt 9370 hektar runt Maskaure sameby.

Vi är väl medvetna om att Sveaskog har ägaren statens uppdrag att sälja tio procent av sitt skogsinnehav. Men det är bolaget själv och inte politikerna som väljer vilken mark man ska sälja.

Låt oss ge ett annat exempel på hur Sveaskog brukar sina marker med enbart penningen som ledstjärna:

Flera av områdena runt Maskaure sameby som Sveaskog vill avverka är rena hänsynsytor som lämnats vid tidigare avverkningar. Det är till exempel kantzoner, smala skogsremsor och skog som omger en renhage. Flera av dessa områden är dessutom redan omgivna av hyggen.

Det är 2020 och skogsbruket i såväl Sverige som Centraleuropa kan blicka tillbaka på flera år av extremt väder, omfattande träddöd och skadeangrepp och på det en Rödlista där ännu fler arter som bland annat är beroende av våra skogar är uppsatta.

Det är därför hög tid att lyfta fram att statens och skattebetalarnas eget skogsbolag säger en sak och gör en annan. Sveaskog visar upp en etiskt oklanderlig fasad, men låter bakom kulisserna pengarna gå före både naturhänsyn och etik.

Alltmedan staten tackar för utfört arbete – läs aktieutdelningen – och berömmer Sveaskog för deras nymålade fasad.

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Marcus Lidström, ordförande, Länsförbundet Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Okategoriserade, Skog, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Baksidan av de vackra formuleringarna om hållbart skogsbruk!

Kom med i digitala studiecirkeln ”Ett hållbart liv”!

 

I våras berättade vi om föreläsningsduon bestående av Eva Sanner och Johanna Stål, som skulle besöka Kiruna, Gällivare och Älvsbyn för att tillsammans beskriva både praktiska steg som vi kan behöva ta för en hållbar livsstil samt själsliga aspekter av naturkontakt som ger välbefinnande och motivation till förändring.

P.g.a Covid-19 blev hela turnén inställd men nu har vi, tillsammans med Studiefrämjandet, möjligheten att erbjuda dig ett helt koncept i form av en digital studiecirkel baserat på Johanna Ståls bok ”Ett hållbart liv”. Även Eva Sanners föreläsning kommer att visas. 

Så vill du lära dig mer om hur du kan göra skillnad? Vill du leva mer hållbart i vardagen men vet inte var du ska börja eller vad du ska göra? Kom med i studiecirkeln ”Ett hållbart liv”. Vi träffas på distans och går igenom hinder, möjligheter och lösningar.

Kursledaren Linda Strandenhed har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor både i Sverige och Internationellt. Hon sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Luleå och kommer att guida dig igenom den här omställningsresan. 

Anmälan: Gör du via Studiefrämjandets hemsida här. 
Kostnad: 400 kr och då ingår boken ”Ett hållbart liv”
Plats: Digitalt via Zoom.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Älvsbyn, Gällivare, Kiruna, Klimat, Okategoriserade, Omställning | Kommentarer inaktiverade för Kom med i digitala studiecirkeln ”Ett hållbart liv”!

Fira biologiska mångfaldens dag hela veckan – även digitalt!

Den 22 maj uppmärksammas den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag med en mängd olika evenemang. På bara två år har dagen etablerat sig som en av Sveriges största naturhögtider och i år arrangerar naturorganisationer, kommuner, skolor, myndigheter och privatpersoner över 200 aktiviteter runt om i landet, från Kalix i norr till Ystad i söder. Det görs både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald.

En artrik och varierad natur är en viktig försäkring inför framtiden. FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) slog i sin senaste rapport fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är ”ansträngt till bristningsgränsen”. Den uppmärksammade IPBES-rapporten konstaterade att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

– ​ För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att det inte bara känns som ett teoretiskt begrepp, vi måste visa upp vad den biologiska mångfalden faktiskt är. Det hoppas vi kunna göra med hjälp av alla de aktiviteter som sker över hela landet. Aldrig förr har så många olika naturaktiviteter skett runt samma datum över hela landet. Det är inte bara en högtidsdag för naturen, det handlar också om folkbildning, ​ säger Moa Pettersson, talesperson för Biologiska mångfaldens dag-initiativet.

För att uppmärksamma frågan om biologisk mångfald startades för två år sedan ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom. Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner.

– ​ I fjol arrangerades det över 190 aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj och i år var det planerat för en bra bit över 200 evenemang runt om i landet, från Kalix i norr till Ystad i söder. Med dagens situation med Covid-19 har det här tyvärr inneburit att flertalet ställer in. I Kalix firas dagen på Ponderosa som har enorma ytor och dessutom en bricksystem som säkrar att det aldrig är mer än 50 personer på plats åt gången. Arrangemanget är ett samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten, Ponderosa och Naturskyddsföreningen i Kalix. ​I år är det också lite speciellt då det även firas digitalt i form av föreläsningar och aktiviteter. Mer information och hur du tar del av de olika aktiviteterna finns på www.biomfdag.se​, säger Johanna Nilsson, Naturskyddsföreningen i Norrbotten. 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Ängar, Biologisk mångfald, Folkrörelse, Framtiden, Framtiden i våra händer, Kalix, Klimat, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fira biologiska mångfaldens dag hela veckan – även digitalt!