Upptäck Gammelskogen i Överkalix

Vill du vara med och bevara Norrbottens skogar, eller är du sugen på mysiga och lärorika skogsutflykter som kommer att få dig att se vår norrbottniska natur på ett nytt sätt? Under kursen får du lära dig känna igen gammelskog och veta mer om vilka växter, svampar och djur som lever där. Du lär dig också mer om varför våra skogar är så viktiga för biologisk mångfald, vårt välbefinnande och för klimatet.

Kursen leds av Marie Karlsson, Kalix, konstnär, slöjdare och erfaren kursledare som brinner för att bevara gammelskog och att man ska bedriva ett varsammare skogsbruk.

Vi träffas vid fyra tillfällen. Två teorikvällar digitalt via Zoom, den 17/5 och 24/5 kl. 18.00 – 20.00 samt två exkursioner i Överkalix den 29 – 30 Maj mellan kl. 09:30 – 15:30.

Vi kommer spendera ena dagen i gammal tallskog och bland annat lära oss hur man känner igen en gammal tall? Hur ser man att skogen har brunnit? Vilka speciella arter kan man hitta som är knuten till tallskogen? Den andra dagen vistas vi i en gammal granskog. Hur ser gamla granar ut? Hur vet man om skogen har brukats? Vilka arter är specifika för gammal granskog?

Naturskyddsföreningen i Norrbotten bjuder in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara medlem i Naturskyddsföreningen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Om du uteblir utan att avboka din plats kommer vi att fakturera 500 kr. Lunch ingår. Antalet platser är begränsat.

Kurserna genomförs med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Välkommen! Anmäl dig här: https://www.studieframjandet.se/norrbottens-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/maj/upptack-gammelskogen-i-kalix2/

Bild: Staffan Widstrand/Skogsmissbruket.org

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Överkalix, Skog | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Upptäck Gammelskogen i Överkalix

Naturskyddspriset 2020 till Rågholmens vänner


Rågholmen. Foto Madelene Berglund.

Naturskyddspriset 2020 tilldelades Rågholmens vänner, Kalix för deras kamp att bevara Rågholmen öster om Kalix centralort från exploatering.

Motiveringen i sin helhet löd:

Madelene Berglund, Marie Karlsson och Gaute Larsen har tillsammans med Rågholmens vänner arbetat för ett bevarande av området Rågholmen, Kalix under 2020. Kalix kommun planerar för att bebygga holmen med ett stort antal villor.

Rågholmen används för rekreation och utnyttjas av ortsbefolkningen då den ligger i direkt anslutning till bebyggelsen. Området omges även av tunga industrier.
Rågholmens vänner har skapat en dialog med kommunen och spridit budskapet om vad som pågår runt om i Norrbottens län. Inventeringar av området har utförts på ideell basis, som har visat på höga naturvärden med många fina artfynd.

Med stolthet vill Naturskyddsföreningen i Norrbotten utdela Naturvårdspriset till er. Ni har på ett inspirerande sätt visat att det lönar sig att gå ihop och arbeta tillsammans för att påverka politiska beslut. Ni arbetar för ett bevarande av Rågholmen utan bebyggelse, där naturen och den biologiska mångfalden får fortsätta att leva vidare. En insats som har bäring på både social och ekologisk hållbarhet.

Diplom som utdelades som pdf.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Botanik, Bottenviken, Folkrörelse, Gränser för tillväxt, Kalix, Länsstämma, Naturskyddspris, Skog, Strandskydd | Kommentarer inaktiverade för Naturskyddspriset 2020 till Rågholmens vänner

Pressmeddelandet från länsstämma 2021

Pressmeddelandet 25 april 2021.

Vi har genomfört årets länsstämma och kan konstatera att Naturskyddsföreningen i Norrbottens län står starkt och fortsatt lockar många naturintresserade. 2020 var vi 3128 medlemmar i Norrbotten. Vårt syfte med verksamheten är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för global solidaritet.

Den absolut övervägande delen av världens forskare är överens om att människornas påverkan på klimatet är förödande och att vi trots allt tal och fagra löften inte är på rätt väg, när det gäller räddningen. Vi vill på vår lilla del av jordklotet här i Norrbotten göra vad vi kan för att styra åt rätt håll.

Kalhyggesbruket av skogen är ett missbruk och förödande för den biologiska mångfalden. Det vill vi ha ett ovillkorligt stopp för. Vi anser att alla skogar med höga naturvärden, samt all skog ovanför den fjällnära naturvårdsgränsen i lag skall vara undantagna från skogsbruk och annan exploatering. Ett hållbart skogsbruk till gagn för djur och människor skall införas. Staten och många privata skogsägare måste ändra brukandemetoderna.

Mål har satts för minskade utsläpp av växthusgaser men vi är inte ens i närheten av de delmål som finns. Med häpnad och beundran har vi de senaste åren tagit till oss alla innovativa planer på etableringar för batteritillverkning och fossilfritt stål. Samtidigt har inte ännu energilösningarna med produktion och överföring till alla dessa nya ”fabriker” presenterats mer än att massor av ny vindkraft erfordras. Vi bejakar vindkraft, men etablering skall ske där inte höga natur-, kultur- eller miljövärden hotas och skall i första hand lokaliseras till områden som redan är exploaterade.

Mineral- och gruvindustrin bedriver nu en kraftfull lobbyverksamhet för behovet av nya gruvor. Vår mineralpolicy är tydlig. Tyvärr konstaterar vi att några gröna gruvor ännu inte finns. Vi anser därför att ordningsföljden för mineralförsörjningen skall vara: förebygga behoven, återbruka, återvinna och först i sista hand bryta ny malm. Dessutom brukar alla fagra löften om nya jobb till sist visa sig vara kraftigt överdrivna.

Tecknen på att våra rinnande vattendrag är förorenade blir allt tydligare. Den samlade påverkan från jord- och skogsbruk, gruvor och vattenkraftsindustrin sänker fortlöpande vattenkvaliteten. Därför måste krafttag ske för att våra vattendrag långsiktigt skall kunna räddas för kommande generationer.

Sist men inte minst har vi kunnat konstatera hur renbetesområdena beskärs av alla ingrepp i markerna och värst av allt hur lite de renskötande samernas synpunkter och kunskap får påverka intrången. Vi kommer därför att medverka till en policy som främjar deras rätt till inflytande och aktiva deltagande i alla processer och inför beslut som berör dem.

Årets naturvårdspris har tilldelats ”Rågholmens vänner” för framgångsrik kamp i bevarandet av ett kustnära och unikt område med höga natur- och kulturvärden.

Vi hälsar Arjeplogs-kretsen välkommen i länsförbundet samt gamla som nya medlemmar och även bara nyfikna välkomna till våra spännande, lärorika och utvecklande olika aktiviteter i de lokala kretsarna. Fältbiologerna finns nu glädjande också i Norrbotten – välkomna. Vägvisning till våra kretsar och Fältbiologerna hittar ni på nätet och hemsidor eller Facebook och Instagram.

Kontaktperson för detta pressmeddelande: Marcus Lidström, ordförande,
marcus.lidstrom@naturskyddsforeningen.se, 073-8351183.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet som pdf-fil.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Biologisk mångfald, Fältbiologerna, Folkrörelse, Förnyelsebar energi, Gruvor, Hållbarhet, Hyggesfritt, Klimat, Länsförbundet, Länsstämma, Massmedia, Miljöpris, Naturskyddspris, Pressmeddelanden, Renbetesmark, Samebyar, Skog, Vatten, Vindkraft | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelandet från länsstämma 2021

Länsstämmoveckans program 2021

Årets tappning av länsförbundets stämmohelg har både likheter och skillnader från tidigare års upplägg. Likheterna är att du som medlem (och övrigt intresserade) förstås kan delta i själva länsstämman och även intressanta föreläsningar, precis som tidigare år. Skillnaderna är att allt inte sker under en helg, utan är utspridd över en dryg vecka.
Schemat innehåller två webbinarier i verktyget Zoom och tre förinspelade föreläsningar och en film som kan ses vid valfri tid.
Länsstämmoveckan är ett samarrangemang med Studiefrämjandet Norrbotten


Länsstämmoveckans program i korthet:

Torsdag 22 april kl 18.30 – Kristina Östman webbinarium om vindkraft 
Söndag 25 april kl 09.00 – Länsstämma via Zoom
Tisdag 27 april kl 19.00 – Arne Müller ”Den orimliga energiekvationen”, webbinarium

Följande föreläsningar och filmer kan du se när som helst:
Eva Sanner – Återfinn din plats i det stora sammanhanget
Elisabeth Öberg – Nära mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion
Keith Larson – Climate change in Sweden – what science tells us about our future and how we got here
More of Everything – en uppmärksammad ny film om svenskt skogsbruk

Se mer detaljer om programmet nedan.

Länsstämman

Söndag 25 april kl 09.00-15.00 via Zoom

Anmälan: Anmäl ditt deltagande via den här länken
https://zoom.us/meeting/register/tJMsf-2trjkuGtEpoJpzZEWcA7Nvnp3nPyQ4

 

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse. Det innebär att alla medlemmar har rätt att komma till tals och påverka föreningens verksamhet.
På länsstämman har du som medlem yttrande- och förslagsrätt. Din lokala krets (14 kretsar i Norrbotten) kan var och en välja fyra ombud som dessutom har rösträtt på länsstämman.
Du kan vara en del av demokratin och utvecklingen genom att delta i den digitala länsstämman 2021.

• Motion Skogsmanifestationsdag av Lars Andersson – pdfsida
• Länsstämmohandlingar (alla, uppdaterat 2021-04-26) – pdf
• Stadgar – pdf

Vindkrafts webbinarium

– Kristina Östman
(sakkunnig energi, rikskansliet)

Torsdag 22 april kl 18.30-20.00 via Zoom
Ingen föranmälan krävs
Zoom-länk: https://zoom.us/j/96588517822
Mötes-ID: 965 8851 7822

Rikskansliet har under en tid jobbat på en rapport om hållbart vindkraft. Vindkraft är, som ni alla vet, ett väldebatterat ämne just nu och förhoppningen är att rapporten ska hjälpa oss i föreningen att vara en konstruktiv röst i debatten.

Kristina Östman, sakkunnig inom energifrågor i Naturskyddsföreningen och författare till rapporten, har under året haft en mycket uppskattad webbföreläsning för föreningsaktiva i hela landet. Nu riktar hon sig till oss i Norrbotten.
Den nya vindkraftsrapporten kommer att ligga till grund för presentationen. Därefter ges ett ypperligt tillfälle för oss i föreningen att diskutera bredare kring vindkraft i Norrbotten. Dessutom kan det bli en bra teaser om att hålla utkik efter rapporten när den kommer!

Den orimliga energiekvationen

– Arne Müller
(författare, journalist)

Tisdag 27 april kl 19.00-21.00 via Zoom
Ingen föranmälan krävs
Zoom-länk: https://zoom.us/j/96932100056
Mötes-ID: 969 3210 0056

På kort tid har norra Sverige hamnat i centrum för klimatomställningen. I Markbygden utanför Piteå byggs Europas största vindkraftpark. I år startar produktionen vid Northvolts batterifabrik i Skellefteå. LKAB vill gå över till att producera fossilfri järnsvamp och numera finns det planer för två stålverk som ska tillverka fossilfritt stål i Norrbotten. Men även detta mynt har en baksida. Behoven av el är enorma. Batteritillverkning liksom vindkraftparker tar mycket mark i anspråk och kräver stora mängder metaller och andra ändliga resurser. Går denna ekvation ihop och finns det andra tänkbara vägval i klimatomställningen?


Här nedan tre förinspelade föreläsningar och en film för reflektion och eftertanke:

Återfinn din plats i det stora sammanhanget

– Eva Sanner
(psykosyntesterapeut och författare till boken ”Naturens hemlighet”)

Länk till förinspelat föredrag: https://youtu.be/JyS4JartNeg

Vad är det vi vill se växa i våra liv, individuellt och kollektivt? Vad är det för samhälle vi vill se framöver och vilka frön behöver vi så, för att det samhället och den livsstilen ska vara möjlig?

Nära mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion

– Elisabeth Öberg
(trädgårdsutvecklare, hortonom, Länsstyrelsen Norrbotten)

Länk till förinspelat föredrag: https://youtu.be/OMYLRa0SJ4Y

Klimat- och miljösmart mat från Norrbotten och Sverige – som affärsmöjlighet (om man är eller vill bli odlarkunnig och har den möjligheten). Vår låga självförsörjning (försörjningsförmåga) som ju har direkt koppling till krisberedskap (något vi ju börjat diskutera under pandemin). Hur lokal odling/matproduktion direkt minskar klimatpåverkan globalt med exempel på olika grödor.

Hur lokal odling kan minska avtrycket från bekämpningsmedel, samt mark- och vattenanvändning globalt, inklusive användning av antibiotika, då avtrycken främst kommer från importerade livsmedel till vår konsumtion. Samt påverkan på den biologisk mångfalden, främst lokalt eftersom så enorma arealer jordbruksmark försvunnit ur produktion och vuxit igen i norra Sverige.

Climate change in Sweden – what science tells us about our future and how we got here

– Keith Larson
(evolutionär ekolog, projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet. Ansvarar för forskningsinfrastrukturen och undervisningsmiljön vid Abisko naturvetenskapliga station.)

Länk till förinspelat föredrag: https://youtu.be/vaiHbVFhJZc
OBS! Föreläsningen är på engelska.

Hur klimatförändringarna redan påverkar samhället och behovet av en massiv omställning av vårt sätt att leva på den här planeten. Nödvändigheten för oss alla – medborgare, samhällen, företag och myndigheter – att börja omställningen för att mildra effekterna av klimatförändringarna, vars följder sträcker sig tusentals år framåt i tiden.

Samhällssektorer, som energiförsörjning, jordbruk och utbildning, måste ställas om inom olika tidsskalor. Det kräver omfattande planering och flexibilitet för att samhället ska fungera bra givet kommande förändringar.

”More of Everything” – en film om svenskt skogsbruk

Länk till filmen: https://moreofeverything.org/
Filmen är textad på svenska, då delar av den är på engelska.

More of everything – the Swedish forestry model tar forskare och experter en närmare titt på några av de vanligaste påståendena från svensk skogsindustri för det verkar ju vara något som inte stämmer.
Några av de saker som vi får svar på i filmen är:
– Har Sverige verkligen mer skog än någonsin?
– Är biobränslen bra för klimatet?
– Vad är skillnaden på skog och trädplantage?
– Hur mycket skyddad skog har vi egentligen i Sverige?

Filmen är producerad av Skydda Skogen och Greenpeace Nordic. Forskarna i filmen är oberoende och talar för sina respektive expertisområden.
I filmen medverkar bl.a.:

Jon Andersson, PhD Biology, Forest and GIS Expert
Per Angelstam, Professor, Forest and natural resource management and governance Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Forest Sciences
Mary S. Booth, PhD Ecology – Director, Partnership for Policy Integrity
Anders Dahlberg, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences Department of Forest Mycology and Plant Pathology
Lena Gustafsson, Professor Emeritus, Swedish University of Agricultural Sciences Department of Ecology
Stig-Olof Holm, PhD Ecology, Umeå University Department of Ecology and Environmental Sciences
Bengt Gunnar Jonsson, Professor – Mid Sweden University Department of Natural Sciences
Artur Larsson, Conservation biologist – System manager Swedish Species Information Centre
Anders Lindroth, Professor Emeritus, Lund University Department of Physics Geography and Ecosystem Science
Erik Westholm, Professor Emeritus, Swedish University of Agricultural Sciences Dept for Urban and Rural Studies
Lars Östlund, Professor, Forest History, Swedish University of Agricultural Sciences Department of Forest Ecology and Management

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Film, Folkrörelse, Förnyelsebar energi, Forskning, Gruvor, Hållbarhet, Jordbruk, Klimat, Länsförbundet, Länsstämma, Naturskyddspris, Omställning, Vindkraft | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Länsstämmoveckans program 2021

Upptäck Gammelskogen i Kalix – Maj 2021

Skog
Vill du vara med och bevara Norrbottens skogar, eller är du sugen på mysiga och lärorika skogsutflykter som kommer att få dig att se vår norrbottniska natur på ett nytt sätt? Under kursen får du lära dig känna igen gammelskog och veta mer om vilka djur och växter som lever där. Du lär dig också mer om varför våra skogar är så viktiga för biologisk mångfald, vårt välbefinnande och för klimatet.
Kursen leds av Marie Karlsson, Kalix, konstnär, slöjdare och erfaren kursledare som brinner för att bevara gammelskog och att man ska bedriva ett varsammare skogsbruk.
Vi träffas vid fyra tillfällen. Två teorikvällar digital via Zoom, den 3/5 och 10/5 kl. 18.00 – 20.00 samt två exkursioner i Kalix den 15 – 16 Maj mellan kl. 09:30 – 15:30.
Vi kommer spendera ena dagen i gammal tallskog och bland annat lära oss hur man känner igen en gammal tall? Hur ser man att skogen har brunnit? Vilka speciella arter kan man hitta som är knuten till tallskogen? Den andra dagen vistas vi i en gammal granskog. Hur ser gamla granar ut? Hur vet man om skogen har brukats? Vilka arter är specifika för gammal granskog?
Naturskyddsföreningen i Norrbotten bjuder in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara medlem i Naturskyddsföreningen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt och lunch ingår. Föranmälan krävs och antalet platser är begränsat.
Kurserna genomförs med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun och i samarbete med Studiefrämjandet.
Välkommen!
Gör intresseanmälan här: https://sv.surveymonkey.com/r/69ZV79C
Bilder: Fredrik Hjerling/Naturskyddsföreningen
Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Framtiden i våra händer, Hållbarhet, Kalix, Skog | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Upptäck Gammelskogen i Kalix – Maj 2021