Tjappsåive. Den avverkningsanmälda naturskogen omsluten av hyggen.

Sveaskog drar sig inte för att avverka de sista 7 hektaren med naturskog på ett hygge på Tjappsåive som redan är ca 150 ha! Skogen ligger i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker i Arvidsjaurs kommun. Koordinater: N 7309762; E 700887. Sveaskog följer sitt motto: All skog som inte skyddats skall avverkas.

Bilder: Björn Mildh, juli 2021

Bild 1. Tjappsåive. Den avverkningsanmälda naturskogen omsluten av hyggen.

Bild 2. Den avverkningsanmälda lilla naturskogsresten på ca 7 ha på Tjappåive. Asp, björk och gran samsas, samman med sälg och tall i skogen, som är helt omgiven av hyggen.

Bild 3. En av många gamla sälgar, troligen uppkomna efter brand för länge sedan, på 1800-talet.

Bild 4. Gammelgran med konformad bas och tofsar av garnlav. En av flera naturvärdesträd.

Bild 5. Åldrig björk med garnlav, naturvärdesträd.

Bild 6. Garnlavsdraperad gran. Garnlaven är rödlistad (NT, nära hotad).

Bild 7. Historik. Skogen är dimensionshuggen med yxa långt tillbaka.

Bild 8. Vitmosslav på grov låga.

Bild 9. Tjappåive har varit / är spillkråksrevir. Här ses huggspår efter spillkråka i roten på en gammal naturvärdesgran. Spillkråkan är rödlistad (NT), och arten ingår i EU:s fågeldirektiv.

Bild 10. Granticka, som är rödlistad (NT).

Bild 11. Sveaskogs signum vajar i blåsten vid den sista resten av naturskog, omsluten av 150 ha hyggen. Sveaskog, nu får det vara nog hugget på Tjappsåive!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-07-30 18:38

Kommentarer inaktiverade.