FORSKNINGSRESAN

I NATURVÅRDENS UTMARKER

31 juli - 5 augusti 2004 i Gällivare

Forskningsresan i naturvårdens utmarker

genomfördes första gången sommaren 1991 på initiativ av Anders Delin, Järbo. Detta är första gången som Forskningsresan kommer till Norrbotten.

Syftet med forskningsresorna har varit huvudsakligen tre:

1. Öka kunskapen om värdefulla, ej ännu skyddade skogar genom inventering.

2. Bidra till skydd av värdefulla skogsområden genom ökad kunskap.

3. Att erbjuda ett utbildningstillfälle för både vuxna som barn, amatörer som experter.

 

Forskningsresan 2004

kommer ske i två etapper varav den första utgår från Gällivare med start lördagen den 31 juli 2004. Avslutning blir torsdagen den 5 augusti 2004.

Den andra etappen sker i Ramsjö, Hälsingland 7-10 augusti.

OBS! att det är två olika arrangemang och därmed också två olika anmälningar.

Alla som vill öka kunskaperna om hotade skogar är välkomna att delta. Deltagandet sker till självkostnadspris, MEN vi arbetar med ett antal medarrangörer och vår förhoppning är att den slutliga kostnaden för deltagarna kommer att bli mycket liten.

Vi kommer att bo på Dundrets Fritidsby i Gällivare som har ca 100 bäddar. Dundrets Fritidsby ligger alldeles nära den gamla skogen vid Dundrets naturreservat. Mat ordnar vi, i de fall vi inte ordnar det själv, genom Vandrarhemmet Rallarrosen. Transporterna till exkursionslokalerna sker huvudsakligen genom samåkning i egna bilar.

Samordnare av exkursionerna kommer att vara Urpo Taskinen (070-629 58 02) och Mats Williamson (0920-99187).

Exkursionslokalerna kommer att vara i Gällivare kommun eller i angränsande kommuner. Vi väljer exkursionslokaler i samarbete med bl.a. Länsstyrelsen i Norrbotten.

Anmälan

Senast 31 maj till Urpo Taskinen, Byvägen 51, 957 23 Juoksengi, 070-629 58 02, forskningsresan)a(snf.se. (För korrekt adress, ta bort )a( och ersätt med @)

Sätt in anmälningsavgiften 100 kr på Naturskyddsföreningen i Norrbottens postgiro 659 07-8. Meddela om du har speciella önskemål beträffande logi, mat eller annat.

Du kan ladda hem information och anmälningstalong i form av en pdf-fil här.

OBS! Det är olika anmälan till Gällivare resp Ramsjö. Denna anmälan gäller bara Gällivare!

 

 

Forskningsresan 2003 i Strömsund

Samtliga foton © Lars Wildmarker

För epostadress till Lars Wildmarker, skriv till Forskningsresans epostadress.

Bilder av Mattias Ahlstedt, klicka på fotot.

Bilder av Pär Hedberg, klicka på fotot.

Resultat av Forskningsresan 2003

Här kan du hämta hem pdf-filer och se vad som hittades av deltagarna på Forskningsresan 2003 runt Strömsund i Jämtland.

26 juli 2003 Ström, Stormyrhögen

27 juli 2003 Alanäs, Ol-Nils-kojan

28 juli 2003 Tåsjö, Bodberget

29 juli 2003 Frostviken, Väktarmon

30 juli 2003 Hotagen, Långvattenhöjden

31 juli 2003 Hammerdal, Hagamarken

Huvudarrangör

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Medarrangörer

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Tornedalens Folkhögskola

Studiefrämjandet

Fältbiologerna

Svenska Naturskyddsföreningen (riksorganisationen)

Gällivare Naturskyddsförening

Samarbetspartners

Vandrarhemmet Rallarrosen AB

Dundrets Fritidsby

 

 

 

 

 

forskningsresan)a(snf.se

Varför har vi )a( i epostadressen?

 


Sidan ändrad 2004-05-09 av Urpo Taskinen - för epost skriv urpo.taskinen och sedan @snf.se