Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker

7 - 10 augusti 2004 i Ramsjö, Hälsingland

 

Forskningsresans syfte

När jag, Anders Delin, startade Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker år 1991 tänkte

jag att de flesta biologer och artkunniga människor finns i Götaland och

Svealand, medan de största ännu inte skyddade skogliga naturvärdena finns

i Norrland, speciellt i mellersta och norra Norrlands inland.

    Efter de 12 år som har gått, med Forskningsresor till Hälsingland,

Härjedalen, Jämtland och södra Lappland, har jag fått bekräftelse på att

detta är en grov men i stort sett sann beskrivning. Det har visat sig vara

lätt att hitta gammelskog med mycket höga naturvärden men mycket sparsam

dokumentation av artinnehållet.

    De inventeringar som har kommit till stånd genom Forskningsresorna har

bidragit väsentligt till dokumentationen och därmed förhoppningsvis också

till ett framtida skydd för vissa områden. Genom att få de kunniga

biologerna att komma till utmarkerna har förhoppningsvis deras kunskaper

kommit till ändå större naturvårdsnytta än om de hade varit verksamma

enbart i sina hemtrakter.

 

Förena nytta med nöje

De som har kommit med har haft högst varierande erfarenhet och kunskap

inom mycket skilda områden. Främst har det varit inom grupperna

kärlväxter, mossor, lavar, svampar, skalbaggar, skinnbaggar och fåglar som

vissa deltagare har haft stor sakkunskap. Vissa andra deltagare har varit

mindre sakkunniga. De har deltagit för att lära och för att njuta av

vildmarksscenerierna. Även barn har deltagit, och bidragit till allas

upplevelser.

    Specialisterna har varit mycket generösa. Ingen fråga har varit för

dum för att ställas. Varje entusiastiskt utrop har smittat andra

deltagare. Ingen organism i skogens myller har varit för oansenlig för att

granskas under luppen.

 

Forskningsresor både till Gällivare och Ramsjö sommaren 2004  

Sommaren 2004 kommer vi att vara i Gällivare i Lappland 31 juli - 5 augusti

och i Ramsjö i norra Hälsingland 7 - 10 augusti. Planen är att de som vill

deltaga i bägge arrangemangen ska kunna göra det, men att man också kan

välja bara det ena. Urpo Taskinen och Mats Williamson arrangerar

Forskningsresan i Gällivare. Anders Delin och Bert Andersson svarar för

Ramsjö-resan. Denna inbjudan gäller Forskningsresan i Ramsjö.

    Våra utflyktsmål blir inte i första hand välinventerade områden, utan

sådana som vid en flyktig genomgång och med anledning av sin skogsstruktur

(stora träd, gamla träd, döende och döda träd, lågor, etc.) ger intryck av

att kunna hysa stora naturvärden.

    Samtidigt som vi under Forskningsresan försöker lära ut och lära något

om arter och biologi och om skogens historia passar vi på att njuta av

dessa naturmiljöers estetiska värden. Form, färg, rörelse, doft och

skogens egna ljud i en för övrigt tyst obygd är väsentliga element i

Forskningsresan. Även i år vill vi gärna att bildkonstnärer och andra med

estetiska och konstnärliga intressen deltar.

 

Forskningsresan i Ramsjö

 

Tid: 7 - 10 augusti 2004. Den som inte vill vara med hela tiden kan anmäla

sig till en eller flera dagar. Den som vill delta endast i utflykterna,

och ordnar mat och logi själv behöver inte anmäla sig alls. Samling vid

Vikens vandrarhem kl. 10 den 7 aug., övriga dagar kl. 08.

 

Plats: Vikens vandrarhem, 4 km S om Ramsjö kyrka, 4 mil N om Ljusdal,

ägare: Anders Nilsson,

Viken 334, 82046 Ramsjö, 0651-50420, anders.nilsson@ljusdal.se,

 

Exkursioner: Till gammelskog, huvudsakligen 1-2 mil öster om Ramsjö kyrka.

Transporter huvudsakligen genom samåkning i egna bilar. Vandring några

kilometer per dag i delvis oländig skogsterräng. Vi inleder varje utflykt

tillsammans under ledning och fortsätter sedan i smågrupper med

återsamling ett par gånger under dagen. Vi kommer att se till att även

barn kan deltaga och ha behållning av vandringarna. Björn förekommer i

området. Detta gör att hundar måste lämnas hemma, för övrigt påverkar det

inte vårt beteende.

 

Ledare: Bert Andersson, Borlänge, och Anders Delin, Järbo. Urval av

områden att besöka och viss annan planering gör i samarbete med

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Anna Koffman

 

Logi och mat: Vandrarhemmet kan ge logi åt ca 20 personer. Vi använder

eget sänglinne. Det går också bra att tälta på vandrarhemmets område.

Frukost och matsäck att ätas i fält ordnar var och en för sig. Kvällsmaten

räknar vi med att få serverad av ett cateringföretag i byn och äta

gemensamt på vandrarhemmet.

 

Laboratoriearbete: På vandrarhemmet finns en lokal som kan användas för

arbete vid stereolupp eller mikroskop.

 

Kostnad: Hela arrangemanget genomförs till självkostnadspris. Kostnaderna

blir sannolikt låga eftersom vi brukar kunna få en hel del sponsorpengar.

 

Anmälan: Ju förr dess hellre till Anders Delin, Kulgatan 40, 81171 Järbo,

0290-70087, anders.delin@snf.se. Sätt in anmälningsavgiften 100 kr på

postgiro 499906-6. Meddela om du har speciella önskemål beträffande logi,

mat eller annat.

OBS! Det är olika anmälan till Gällivare resp Ramsjö. Denna anmälan gäller bara Ramsjö!              

                     

Välkommen!

 

Anders Delin, ordf. i Gävleborgs Botaniska Sällskap, ledare för

Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län, koordinator i

Nätverket för Naturvård i Svensk Skog

 


Här hittar du detta dokument som Word-fil resp som pdf-fil.

 

Vill du veta mer om Forskningsresan 2004?

Kika på sidan om Forskningsresan i Gällivare, där finns mer information och bilder från Forskningsresan 2003.

Du kan också skriva till forskningsresan)a(snf.se

Läs här varför vi har )a( i epostadressen!


Sidan ändrad 2004-04-06 av Urpo Taskinen - för epost skriv urpo.taskinen och sedan @snf.se