Sveaskogs egen inventering håller inte måttet.

Naturskogen vid Lill-Skarja är rik på naturvärden. Sveaskogs egen inventering håller inte måttet. Därför tål den ingen granskning.

Koordinater (Sweref 99): N 7313406; O 621070.
Samtliga foton av Björn Mildh.

Bild 1. Rester av samma naturskog i Lill-Skarja som Sveaskog avverkat för några år sedan och nu vill fortsätta hugga.

Bild 2. Här ses den hänglavsrika gamla naturskogen av nyckelbiotopsklass som Sveaskog vill såga ner.

Bild 3. Gränsticka (NT). Förekommer i gamla granskogar med långvarig kontinuitet av grov död ved.

Bild 4. Brandljud på gammal björk. (Fortfarande även sotig stam längst nere vid marken).

Bild 5. Kulturspår i gammelskogen.

Bild 6. En av flera vätor (småvatten) som skogen rymmer. Vätor är nyckelelement vid naturvärdesbedömning.

Bild 7. Ögonpyrola, signalart och symbolen för inventering av nyckelbiotoper. Växten är mycket känslig för markskador och försvinner snabbt efter slutavverkning. Bilden är inte tagen i Lill-Skarjaskogen, men ögonpyrola växer där på flera lokaler.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2019-08-05 14:42

Kommentarer inaktiverade.