Appellen ”Länge leve Norrbottens skogar”

– en gemensam appell från ett län där skogen utgör grunden för liv

”Norrbotten – Europas eldorado för människors naturupplevelser av mångfalden i skogen

Vi vill att skogslandskapet i Norrbottens län långsiktigt kan fortsätta spela sin stora roll för människors naturupplevelser, för kulturen, för klimatet, och rymma alla naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd.  Människans plats i landskapet är självklar och våra försörjningsmöjligheter med skogen som grund sker på ett hållbart sätt där skogens naturliga förutsättningar sätter ramarna och ger möjligheterna. ”

Så inleds den skogsappell som undertecknats av ett stort antal norrbottningar.

• Läs hela appellen här

• Läs vilka organisationer och företagare som hittills undertecknat appellen

• Läs vilka politiker som hittills undertecknat appellen

• Läs vilka kulturpersonligheter som hittills undertecknat appellen

• Läs pressmeddelandet här

Om du vill få mer information om appellen ta kontakt med:

Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
lars.andersson@naturskyddsforeningen.se
076-789 59 64

Organisationer som vill underteckna kan ta kontakt med
Daniel Rutschman, Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns skogsgrupp
daniel.rutschman@naturskyddsforeningen.se
076- 112 88 26

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2010-11-06 00:58

Kommentarer inaktiverade.