Fridays For Future – klimatmanifestationer

FridaysforFuture

Fridays for Future med hashtaggen #FridaysforFuture har sitt ursprung i den skolstrejk som Greta Thunberg började i augusti 2018. Rörelsen har spridit sig i Sverige och även till många länder runt om i världen!
Även så till Norrbotten! Tanken är att varje fredag träffas t.ex. vid kommunhuset i kommunen och demonstrera för klimatet. Nu handlar det givetvis att visa manifestationer inför klimatmötet i Katowice i Polen 3-14 december 2018.
Vid skrivandet stund är det tre kommuner som kommer att få aktiviteter i Norrbotten nu på fredag den 30 november; Boden, Luleå och Jokkmokk.
Delta i dessa eller skapa en aktivitet i din egen kommun.

Länkar med information om Fridays for Future
Pressmeddelande_-_Manifestationer_for_klimatet_i_Norrbotten
Upprop för manifestationer den 30 november – så gör du där du bor!
• Här sker aktiviteterna i landet – KlimatSverige sammanställer
Fridays for Future i Norrbotten – i Facebook
Jokkmokk – evenemang i Facebook 30/11
Luleå – evenemang i Facebook 30/11
Boden – evenemang i Facebook 30/11
Artikel om Fridays for Future i Naturkontakt

Om COP24 i Katowice
Seminarium med Naturskyddsföreningen inför Katowice – Facebook
• Klimatmötet COP24 i Katowice i Polen – Facebookofficiell webbsida

Fotnot: Fridays for Future betyder Fredagar för framtiden. Man kan leta även efter #ClimateStrike #klimatstrejk
Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Boden, Folkrörelse, Förnyelsebar energi, Framtiden, FridaysForFuture, Gränser för tillväxt, Jokkmokk, Klimat, Klimatnätverket, Kretsar, Luleå, Okategoriserade, Omställning, Planetens gränser, Vision | Lämna en kommentar

Möte med Greta – DU kan hjälpa till!

Urpo Taskinen och Greta Thunberg
Urpo Taskinen var en av de som hälsade på Greta Thunberg utanför riksdagshuset.

Greta Thunberg har på mycket kort tid blivit en världskändis genom sitt engagemang i klimatfrågan. På väg till Naturskyddsföreningens kurshelg 27-28 oktober passerade vi henne och de övriga utanför riksdagshuset i Stockholm där de nu klimatstrejkar varje fredag. Numera har Gretas, från början ensamma strejkande som startade vid skolstarten i augusti 2018, vuxit till en stor folkrörelse på flera platser inte bara i Sverige utan även utanför landets gränser. Namnet för aktionen går under #FridaysForFuture – fredagar för framtiden och #ClimateStrike – klimatstrejk.

Var och en av de 349 folkvalda i riksdagsbyggnaden bara metrar från klimatstrejken borde kunna sätta sig med Greta för att förstå det enorma behovet av snabb omställning. Hon vet, men vet alla 349 riksdagsledamöterna hur bråttom det är? Vet vi övriga?

Du har nu möjlighet att påverka alla de 349 i huset bredvid klimatstrejken genom att skriva ett personligt brev till riksdagsledamöterna via Naturskyddsföreningens kampanj Tuffare klimatpolitik nu!

Läs och se mer:
Läs mer

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i ClimateStrike, Folkrörelse, FridaysForFuture, Gränser för tillväxt, Kampanj, Klimat, Överkonsumtion, Planetens gränser, Ungdomar, Val2018, Vision | Lämna en kommentar

Sveaskogs samråd med samebyarna


På bilden ses resterna av den gamla tallskogen på Gaddåive i Arjeplogs kommun. Gaddåive var viktig renbetesmark för Maskaure sameby. Nu är den en markberedd tallplantering. ”Vi borde aldrig ha sagt ja till Sveaskog att få avverka. Men det är svårt att säga nej till Sveaskog”, säger samen Leif Lundberg.
Foto Björn Mildh 9 augusti 2018.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog, ägt av oss alla, har till följd av tidigare överavverkningar en ständigt kännbar brist på avverkningsmogen skog. Virkesbristen är så allvarlig att Sveaskog yrkat på force majeure för att slippa fullgöra sina leveransavtal! Detta trots att man har lämnat sina naturvårdande ambitioner och nu bedriver samma brutala skogsbruk som andra bolag, eller värre. Man hugger både fjällnära skogar och i samebyarnas kärnområden av riksintresse i sitt försök att hålla sågverk och industrier med virke.

För att rättfärdiga sina talrika avverkningar i viktiga renbetesmarker hävdar Sveaskog ihärdigt att samråden med samerna äger rum mellan jämbördiga parter, samt att de bygger på ömsesidig respekt för båda parters verksamhet.
Men så är det inte. Sveaskog målar upp en falsk bild.
Parterna är inte jämbördiga. Sveaskog är alltid i överläge och tvekar inte att bruka sin maktposition för att pressa motparten till eftergifter. Målet är att komma åt skogarna i renbeteslandet.
Sveaskog lyssnar inte på samerna. Sveaskog har inte respekt för samernas verksamhet. Dessutom är kunskap om renskötselns villkor obefintlig hos bolagets företrädare.

Här ett exempel på Sveaskogs taktik. Före varje samråd har bolaget gjort en förteckning över skogar som man vill avverka inom byns renbetesmarker. På listan finns ofta mer än 20 skogar. Vegetationsbeskrivningen är minimal. Inte ett ord om att det kan handla om hänglavskogar, livsviktiga under renarnas vinterbete. Kolumnen om hänsyn till rennäringen är tom.
Sveaskog tar upp varje skog på listan. ”Får vi inte ta den här skogen måste vi få ta den där” och så vidare. Man räknar kallt med att samebyarna inte förmår stå emot och säga nej till allt, de kommer till slut att gå med på ett stort antal avverkningar. Så fortsätter det, samråd efter samråd.
Samebyns nej till avverkning av en skog respekteras inte. Det gäller bara vid det aktuella samrådet. Vid nästa möte kan Sveaskog ta upp samma skog igen. Så fortgår det tills bolaget fått vad det vill ha!
Detta är vad som döljer sig bakom Sveaskogs beskrivningar av jämbördiga parter och respekt. Och detta är vad samerna tvingas leva med. Situationen blir inte bättre av att samer också kan ha säsongsarbete med röjning i dessa samma skogar före avverkning, tyvärr viktiga jobb som man inte har råd att avstå från.
Sveaskogs trakthyggesbruk och maktfullkomlighet är tunga hot mot rennäringen, mot hela samebyars existens och mot skogar som borde skyddas. Allt handlar om ett strukturellt men också systematiskt förtryck, baserat på urgammal herrefolksmentalitet, tillsammans med en senare tids oro för att samer med rättigheter skulle kunna försvåra exploatering.
Det är samma oro, och samma skamliga girighet som gjort att den Svenska Staten ännu inte undertecknat ILO 169 om skydd för urbefolkningars rättigheter. Om så skedde skulle samråden om skogarna kunna genomföras mellan verkligt jämbördiga parter.

Maskaure sameby
Svaipa sameby
Västra Kikkejaure sameby
Mausjaur sameby
Stefan Mikaelsson, renägare, Hárált – Harads
Johanna Nilsson, Luleå
Björn Mildh, Piteå

Artikeln är publicerad i Västerbottens-Kuriren den 24 september 2018 och i Piteå-Tidningen den 26 september 2018.
Sveaskog har svarat den 2 oktober 2018 i Piteå-Tidningen.

Mer att läsa:
Sveaskog stoppar vittnens insyn – fick kalla fötter efter decennier av matkmissbruk – publicerad 19 juni 2018
Skogsbolag avbokade samråd med samebyn – Sameradion & SVT Sápmi 19 juni 2018
Snart avverkning men inget samråd har hållits med samebyn – Sameradion & SVT Sápmi 4 juli 2018
Samråd skogsbruk – rennäring inför avverkning – Skogsstyrelsen 3 maj 2018

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Hela Sverige ska leva, Massmedia, Överkonsumtion, Renbetesmark, Samebyar, Samråd, Skog, Skogsbruksgranskning, Skogsstyrelsen, Sveaskog | Lämna en kommentar

Slutrapport – Ängsskötsel och slåtter i Norrbottens län

Från slåttern i Aktse 2018. Klicka på bilden för fler bilder.

Slutrapport från Ängsskötsel och slåtter i Norrbottens län

Det härliga projektet ”Ängsskötsel och slåtter i Norrbottens län” är nu slutfört. Många mil i länet med tåg och bil har det blivit under det senaste året, och många möten med inspirerande och engagerande människor. Jag har mött ett stort och varmt gensvar vid mina föredrag i kretsarna, där jag har fått sprida inspiration och kunskaper kring ängens betydelse i landskapet.
Min önskan att lyfta fram naturkänslan har hela tiden varit stark. Jag har velat bjuda kretsarna på en trivsam stund, med fika och föredrag, en möjlighet att samlas och må gott tillsammans. Jag har valt att betona allt vi kan göra för ängen, och har undvikit ordet ”hot”.
De som lyssnat på mina föredrag har fått varsin värva-blankett med uppmaningen att stärka kretsen genom att värva en ny medlem, eller själv bli medlem. Hur många som verkligen värvats vet jag tyvärr inte, men mer än 150 blanketter har delats ut.
Studiefrämjandet har hjälpt mej inför föredrag och sammankomster, och har även hjälpt till inför den kurs i lie-teknik som arrangerades i projektet. Förvånansvärt få anmälde sig till denna kurs, tyvärr. Åtta entusiaster blev drillade under en hel dag i säker hantering av lien, och i konsten att hålla lien skarp och därmed effektiv att arbeta med. Vår kursledare lärde ut slipning med handhållen rondellslipmaskin, vilket ger en möjlighet att hela tiden se exakt vad man gör.
En Facebook-grupp startades efter ett av mina föredrag, av en engagerad medlem. Gruppen är öppen för alla intresserade. Frågor, foton, fakta, inbjudningar till deltagande i slåtter och liknande utbyts i den gruppen. Gruppen heter ”Ängar och betesmarker i Norrbottens län”.
Natursnoksledarna i länet har fått inbjudan att besöka utvalda ängar som en aktivitet i en fin miljö, men på grund av skaderisken har jag inte drivit på för att barn ska delta på själva slåttern och hantera liar. (Det kan självklart gå mycket bra om man är försiktig och barnen inte alltför små.)
Särskilt gläder jag mig åt nytillskottet kring den årligen återkommande fjällslåttern på föreningens fjällhemman Aktse. Den tidigare sammanhållande, Lars Thomsen i Jokkmokk, flaggade under våren 2017 att han ville bli avlöst, och länsförbundet ville då gärna hitta en lösning som kunde bli långsiktigt hållbar. Nu finns en ny ansvarig person, Marcus Lidström, stöttad av en grupp engagerade. Inom ramen för projektet har även en begagnad slåtterbalk köpts in. Inköpet möjliggjordes eftersom vi lyckades hitta en kursledare till kursen i lieteknik, som krävde mycket lägre ersättning än budgeterat.
I år lockade Aktse-slåttern sjutton deltagare, som delade fina dagar i fjällmiljön. Med ett gäng i den storleken går slåttern lätt. Ett annat år kan slåtterbalken bli ett ovärderligt stöd.
Projektets genomförande i korthet:
• besök hos 10 av länets 12 kretsar, med föredrag om ängen och bjud-fika
• föredrag på länsförbundets årsstämma 2017
• en kurs i praktisk lieteknik
• ett studiematerial avsett för teoretiska studier kring ängen finns nu hos Studiefrämjandet
• stöd till ny grupp kring den årliga fjällslåttern på föreningens fjällhemman Aktse, som 2018 fick en ny sammanhållande ansvarig
• deltagande i slåttern på Aktse
• inköp av en slåtterbalk till föreningens fjällhemman Aktse, som stöd för kommande års slåtter

Karin Fallén

Mer info:
Slutrapport Ängsskötsel och slåtter i Norrbottens län som pdf-fil
Aktse vid porten till Sarek
Facebook-grupp ”Ängar och betesmarker i Norrbotten”
Bilder från slåtter sommaren 2018

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Aktse, Ängar, Biologisk mångfald, Botanik, Fjällen, Fjärilar, Länsförbundet, Piteå, Slåtter | Lämna en kommentar

Fixa grejen – Upptakt inför Miljövänliga Veckan 2018 – Luleå 2 september

Välkommen på upptakt inför Miljövänliga Veckan 2018 i Luleå den 2 september

Anmäl dig här

Under 2018 är Miljövänliga Veckans tema; Fixa Grejen. Naturskyddsföreningen vill guida och ge konkreta tips på hur man kan laga, göra om och vårda prylar, kläder, inredning, fritidsutrustning och vardagselektronik, själv och med hjälp av andra.

Vi vill inspirera till minskad konsumtion av nya saker, se värdet hos saker vi har och i nästa steg lämna till ny ägare, för att bidra till hållbarhetens tre dimensioner, ekonomisk, social och miljömässig. Kretsar, medlemmar och nätverk uppmuntras också till att guida till lokala reparatörer och hantverkare. Under 2019 kommer delande och olika former av delningsekonomi att lyftas in i kampanjen.

Från Naturskyddsföreningens rikskansli medverkar Jessica Andréason.

Vi kommer att servera ekologisk och vegetarisk lunch och fika. Allergier eller önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Kostnad: ordinarie pris 150 kr, medlemmar i Naturskyddsföreningen 50 kr. Bli gärna medlem!
Plats: Studiefrämjandet Norrbotten, Kyrkogatan 2, Luleå.
Tid: Söndag 2 september kl 10-16
Sista dag att anmäla: 24 augusti (om datumet är passerat när du ser det här, anmäl i alla fall – vi ordnar det!)
Mer information och anmälan: Studiefrämjandet Norrbottens hemsida.
Arrangörer: I samarbete mellan Studiefrämjandet Norrbotten, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen i Luleå.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Handla Miljövänligt, Miljövänliga veckan | Lämna en kommentar