Den svenska skogsbruksmodellen – brev

Norna, en osedvanlig skönhet namngiven efter de fornnordiska ödesgudinnorna. Den norrbottniska naturskogens signum. Fridlyst.

Norna, en osedvanlig skönhet namngiven efter de fornnordiska ödesgudinnorna. Den norrbottniska naturskogens signum. Fridlyst. Foto Björn Mildh.

Skogskämpen Björn Mildh från Piteå skriver ett kort, öppet brev till beslutsfattare som har möjlighet att påverka vad som sker i den svenska skogen:

Man kan plantera nya träd. Men man kan inte plantera en skog.
Det är naturvärden som skall värnas, inte den svenska skogsbruksmodellen.
Uppmanar den som vill och orkar att skydda Nornan och Skogsfrun. Ensam är min röst alltför svag.

Med vänlig hälsning

Björn Mildh, ideell naturvårdare
medlem i Naturskyddsföreningen

• Se Björns starka bilder tagna 2016 här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Skog, Sveaskog | Lämna en kommentar

Från oss alla till er alla

jul_nyar_2016
Tillsammans är vi starka.


Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Länsförbundet | Lämna en kommentar

Kallelse till länsstämma 2017

img_9272
Regnbåge över Tornedalen. Foto Urpo Taskinen.


Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kallar härmed till länsstämma.
Tid: Söndagen den 2 april 2017 kl. 09.00
Plats: Piteå Golfklubb*, Nötövägen 119, 941 41 Piteå
Motioner till länsstämman ska inlämnas till styrelsen senast 30 dagar innan länsstämman. Se stadgar där det står så här under § 10, motioner:
Motionsrätt har krets och enskild fysisk medlem. Motion skall inges skriftligen till länsförbundets styrelse senast 30 dagar före länsstämman. Förslag som skall bli föremål för beslut skall senast 20 dagar före länsstämman sändas till samtliga kretsar. Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

Övrigt: Aktiviteter för barn kommer att finnas. Ett detaljerat program och anmälningsformulär för hela länsstämmohelgen 31 mars – 2 april 2017 kommer snart på dessa sidor. Boka helgen!

*Platsen vald utifrån ett bra pris, erkänt god mat och närhet till allmänna kommunikationer – res på mest miljövänliga sätt till länsstämmohelgen!
Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Demokrati, Folkrörelse, Länsförbundet, Piteå | Lämna en kommentar

Nominera till naturvårdspriset 2016

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län utser varje år en person, organisation, företag eller annan sammanslutning som får motta Naturvårdspriset för värdefulla insatser för natur- och miljö under föregående år. Den som mottar Naturvårdspriset ska ha verkat utanför Naturskyddsföreningen. Priset är symboliskt och givetvis får pristagaren hela äran! Läs mer

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Länsförbundet, Naturvårdspris | Lämna en kommentar

Remiss-svar om slutförvar av kärnbränsle i Finland

pyhajoki-apr-2012
På denna plats, Hanhikiviudden vid Pyhäjoki, uppför nu bolaget Fennovoima ett kärnkraftverk och i anslutning till den planerar de ett slutförvar av kärnbränsle. Fotot taget i april 2012 i samband med studiebesök av svenska naturskyddare på platsen. Foto Urpo Taskinen.


Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har tillsammans med klimatavdelningen på rikskansliet lämnat in ett remiss-svar till Naturvårdsverket angående det planerade slutförvaret av kärnbränsle i anslutning till det planerade kärnkraftverket i finska Pyhäjoki.
Den huvudsakliga kritiken kan sammanfattas så här:
• Naturskyddsföreningen är i grunden starkt kritisk och motsätter sig både själv kärnkraftverket och slutförvaret.
• Naturskyddsföreningen är starkt oroade över att MKB-processen för slutförvar planeras att färdigställas först på 2040-talet.
• Naturskyddsföreningen menar att en avklarad MKB-process vara en förutsättning för att kärnkraftverket ska få tillstånd att starta.
• Naturskyddsföreningen är kritisk till att Fennovoima redan avgränsat sig till en metodgrupp, KBS 3-metoden. Alternativa metoder som djupförvar på större djup i borrhål finns inte med som alternativ metod.
• Naturskyddsföreningen ifrågasätter KBS 3-metoden i sig eftersom forskning visat sig att kopparkapslarna korroderar fortare och att det finns frågetecken kring bentonitlerans funktion som barriär mot vatten i berggrunden.
• Den planerade mellanlagringsbassängen för kärnavfall ska hålla i flera hundra år (!), en tidsrymd som är mycket svår att överblicka. Oanade risker finns för olyckor och kontaminering av både yt- och grundvatten.
• Det saknas djupare analyser av varför de tilltänkta platserna (två platser, varav en i närheten av kärnkraftverket) och deras berggrund skulle vara de mest lämpade. Att låsa sig för dessa två platser utan att undersöka ytterligare alternativ är allvarligt.
• Bolaget Fennovoima måste göra en noggrann utredning av hur massorna som tas upp från berggrunden ska hanteras. Lakvatten och giftiga ämnen från berggrunden, tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen riskerar att spridas i yt- och grundvatten och Bottenviken.

• Läs remiss-svaret i sin helhet här (2 sidor)
• Läs Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens remiss-svar här (8 sidor).
• Läs alla remiss-svar som inkommit till Naturvårdsverket här (50 st).

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Atomkraft, Finland, Förnyelsebar energi, Kärnkraft, Klimat, Länsförbundet, Nordkalotten, Ryssland | Lämna en kommentar