Upptäck våtmarken!


Honkanenjärvi Foto: Urpo Taskinen

Med 24,6% av landets yta och 2 miljoner hektar våtmarker har Norrbottens län en tredjedel av Sveriges våtmarksareal. Exploateringar i form av dikning, byggande av skogsbilvägar samt utvinning av bränsle är några av de verksamheter som påverkar våtmarkerna negativt.

Nu vill vi skapa ett ökat engagemang, initiera till lokala våtmarksåtgärder och bygga lokala långsiktiga samarbeten. Det gör vi genom projektet Upptäck våtmarken! Här har du chansen att göra konkret miljönytta, umgås i naturen och framför allt ha roligt tillsammans!

Men först behöver vi din hjälp! Vet du något våtmarksområde i Norrbottens län som skulle gynnas av att restaureras?


Hör då av dig till: 

Johanna Nilsson
johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se
070-563 98 66

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Ängar, Biologisk mångfald, Klimat, Våtmark, Vatten | Kommentarer inaktiverade för Upptäck våtmarken!

Nominera till Naturskyddspriset 2018

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län utser varje år en person, organisation, företag eller annan sammanslutning som får mottaga Naturskyddspriset (tidigare kallat Naturvårdspriset) för värdefulla insatser för natur- och miljö under föregående år. Den som mottager Naturskyddspriset ska ha verkat utanför Naturskyddsföreningen. Priset är symboliskt och givetvis får pristagaren hela äran!
Du hittar stadgarna för Naturskyddspriset här

Tidigare pristagare har varit:

2017  Pantertanterna, Koskullskulle
2016  Steve Daurer, Dartsel
2015  Thomas Öberg, Luleå
2014  Sonja Kuoljok, Jokkmokk
2013  Lena Lagerstam, Morjärv
2012  Lotta Nilsson och Linda Danhall, Kalix
2011  Föreningen Norrbottens Flora
2010  Berth-Ove Lindström, Boden
2009  Sten Emanuelsson, Vyöni
2008  Edvin Nilsson, Jokkmokk
2007  Brage Norin, Boden
2006  Ett klick för skogen, Luleå
2005  Aapua by
2004  Fågelstationen på Haparanda Sandskär
2003  Övertorneå kommun för miljöbefrämjande av kollektivtrafik genom gratis bussresande
2002  Helena Tiihonen, Kemijärvi för sin enträgen kamp mot byggandet av Vuotosdammen
2001  Björn Mildh för sina insatser att stoppa skövlingen av skog
2000  Maria Lundbäck, ekologisk odling, Siknäs
1999  Georg Fabricius, hembygds-naturvård, Gällivare
1998  Yngve Nilsson, har ägnat 13 år till avelsarbete av berguv
1997  Lennart Björk, för insatser att rädda bäckarnas fisk genom att ersätta vägtrummor med broar
1996  Bengt-Arne Johansson, Torrivaara, för hans insatser att bekämpa illegal jakt
1995  Rubin Holmström, f d Domänverkare, för avslöjandet att täckrotsplantor planterade på hyggen ger ungskogar med ”rotsnurrdeformationer” som lett till att mängder av ungträd försvagats och dött
1994  Ann-Sofie Nilsson, Gröna Konsum Bergnäset, för insatser för kompostering och retursystem
1993  Olle Andersson, skogsvårdskonsulent, Vitå, för arbete för en funktionell naturhänsyn i skogsbruket
1992  Övertorneå Natur-Produkter (ÖNP), för arbetet med att sprida och stödja ekologisk odling

Nu är det dags att nominera 2018 års mottagare av Naturskyddspriset.
Vem vill du ska få Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns Naturskyddspriset för 2018?
Skriv ner namn, ort och givetvis en motivering på ditt förslag.
Skriv också ditt eget namn och kontaktuppgifter och skicka med brev eller e-post till:

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Ollasbyvägen 54
980 10  Vittangi
norrbotten@naturskyddsforeningen.se
070-629 58 02

Nomineringarna ska ha inkommit senast 1 mars 2019.
Pristagaren offentliggörs i samband med länsstämman, helgen den 13-14 april 2019, på Sunderby folkhögskola i Södra Sunderbyn.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Länsförbundet, Länsstämma, Naturskyddspris, Naturvårdspris | Kommentarer inaktiverade för Nominera till Naturskyddspriset 2018

Upprop FÖR kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Skriv på uppropet för ett kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har nyligen skickat ett upprop till kommuner, organisationer, föreningar och politiker där vi ber om hjälp, att stoppa byggandet av ett nytt kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken, genom att underteckna uppropet. Uppropet ska överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors.

Nära 8000 har skrivit på uppropet, skriv på du också!

https://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Atomkraft, Barents, Finland, Förnyelsebar energi, Kärnkraft, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Nordkalotten, Omställning | Kommentarer inaktiverade för Upprop FÖR kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Vår skog – upprop från 23 organisationer om Sveaskog

Melakträskliden
Naturskyddare inventerar i Melakträskliden med Sveaskogs avverkningssnitsel hängande över en låga, ett omkullfallet träd, med hotade, rödlistade arter. Foto Björn Mildh.

Vi inom Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har under ett stort antal år engagerat oss för att rädda våra värdefulla gemensamma skogar som förvaltas av Sveaskog. Många är de skogar som vi genom ideellt engagemang inventerat och lyft fram så att de blivit skonade från avverkning. Tyvärr så har också enormt många värdefulla skogar fallit genom åren.

Vi är inte ensamma i Naturskyddsföreningen som vill värna våra gemensamma skogar!
Tillsammans med 22 andra organisationer går nu Naturskyddsföreningen ut i en kampanj för att
1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
2. De statliga skogarna med låga naturvärden ska användas för att byta in privat­ägd skog med höga naturvärden.
3. Staten och Sveaskog ska vara förebilder och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna 1-3 kan genomföras.

Du kan göra det här!
Börja med att skriva på uppropet – klicka på bilden! När du skrivit på – sprid vidare!
Direktlänken är https://varskog.nu/snf

Här hittar du en lista på saker du kan göra.
Det viktigaste är att du engagerar dig lokalt via kretsarna eller våra nätverk!
Kom med – vi behöver ditt engagemang!

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Birdlife Sverige, Climate justice program, End ecocide, Fältbiologerna, Framtiden i våra händer, Greenpeace, Jordens vänner, Kampanj, Klimataktion, Lodyn, Mossornas vänner, Naturens Rättigheter i Sverige, Naturfotograferna/N, Naturturismföretagen, Omställningsnätverket, PUSH Sverige, Skiftet, Skog, Skydda skogen, Sveaskog, Svensk lichenologisk förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges entomologiska förening, Sveriges mykologiska förening, Världsnaturfonden WWF | Lämna en kommentar

Elbilen och jakten på metallerna – Arne Müller föreläser

Arne Müller föreläser i Gällivare, Jokkmokk och Älvsbyn!

Arne Müller är författaren och journalisten som alltid söker fakta innan han uttalar sig. Han fick utmärkelsen Guldspaden strax innan vi i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län fick nöjet att höra hans första föreläsning om kopplingen mellan gruvorna och klimatet i april 2016, en föreläsning som finns här.
Nu kommer han ut med en ny bok, kallad Elbilen och jakten på metallerna. I den lyfter han upp sambandet mellan den omställningen från det fossila och vilka konsekvenser våra energibesparande produkter, solceller, LED-lampor, elbilar och vindkraftverk leder till. Kommer metallerna att räcka till när intresset för gruvdrift ökar? Vilka energimängder går åt? Hur blir det med koldioxidutsläppen?

I ett samarbete mellan Studiefrämjandet Norrbotten, kretsarna i Gällivare, Jokkmokk och Älvsbyn samt Gruvgruppen inom Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kommer nu Arne Müller att hålla tre öppna föreläsningar på temat för den nya boken.

Gällivare
Tid: Onsdag 20 februari 2019 kl 19.00
PlatsBlå forell, Folkets Hus, Gällivare
Info: Lena Saatkamp, 070-687 27 12, lenasaatkamp@hotmail.com
Facebook-evenemang

Jokkmokk
Tid: Torsdag 21 februari 2019 kl 19.00 (OBS ny tid!)
Plats: Aja Sparbankssalen, Ajtté, Jokkmokk
Info: Ida Jansson, 073-649 81 47, ida.lo.jansson@gmail.com 
Facebook-evenemang

Älvsbyn
Tid: Fredag 22 februari 2019 kl 18.00 (OBS ny tid!)
Plats: Fluxens servicehus, hörsalen vid restaurangen, Älvsbyn
Info: Birgitta Seb-Olsson, 070-699 70 16, birgittaseb54@gmail.com 
Facebook-evenemang

Välkomna till intressanta föreläsningskvällar!
Vi vet att Arne Müllers föreläsningar brukar dra mycket folk. Kom därför i tid för att få en bra plats!

Boken kommer att finnas till försäljning i samband med föreläsningarna. Har du inte möjlighet att komma dit så kan du låna den på bibliotek eller köpa t.ex. här.

Läs mer om Naturskyddsföreningen arbete med gruvfrågor i länkarna nedan.
Ta gärna också kontakt med Gruvgruppen!
Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns ställningstagande i gruvfrågor antaget 2014
Naturskyddsföreningens nationella mineralpolicy antagen 2015
Gruvgruppen inom Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Älvsbyn, Gällivare, Gränser för tillväxt, Gruvgruppen, Gruvor, Jokkmokk, Klimat, Konsumtion, Miljögifter, Omställning, Överkonsumtion, Planetens gränser, Studiefrämjandet, Vindkraft | Lämna en kommentar