Sveaskogs virkesbrist – exemplet Tjittjer

Sveaskog har avverkningsplanerat en gammal naturskog vid Tjittjer i Arvidsjaurs kommun. Koordinater (Sweref 99): x/n 7282032; y/e 729419. Bilderna är tagna den 27 augusti 2018 av Björn Mildh.

Bild 1. Naturskogen vid Tjittjer ses till höger om vägen. Vattenfalls ledningsgata skulle enligt planeringen ha dragits rakt genom skogen. Men på grund av skogens höga naturvärden fick planeringen göras om och följer nu landsvägen och rundar skogen längst fram på bilden. Nu vill Sveaskog själv slutavverka och markbereda hela skogen!!

Bild 2. En av många över 200-åriga naturvärdesgranar. Gran dominerar i den fuktiga, delvis försumpade naturskogen. Sveaskog vill markbereda trots att grundvattnet ligger ytnära.

Bild 3. Det finns ett stort antal gamla naturvärdesträd, främst gran. Granskogen är mest troligt den ursprungliga. Skogen är dimensionshuggen på tall långt tillbaka i tiden. Här en sparad gammelfura.

Bild 4. En av många grova granlågor som är livsrum för rödlistade arter.

Bild 5. Kötticka och ullticka på samma granlåga, båda är NT-klassade.

Bild 6. Granticka, som också är klassad som NT (Nära hotad).

Bild 7. Det finns rikligt med gamla, hänglavsdraperade granar.

Bild 8. Naturskogen håller naturvärden av nyckelbiotopsklass men Sveaskog vägrar visa sina naturvärdesbedömningar. De tål inte öppen granskning. Samtidigt har bolaget kännbar virkesbrist på grund av tidigare gjorda överavverkningar. Då klassas även naturskogar som denna som produktionsskog och avverkas.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2018-09-05 13:46

Kommentarer inaktiverade.