Tjäderskogen.

Naturskogen som Sveaskog vill avverka ligger på sydsidan av lågfjället Biellovare i Arjeplogs kommun och är belägen bara knappt 1 km från Maskaure samebys renhage.

Skogen är redan nästan helt omgiven av kalhyggen och plantager och kallas lokalt för ”Tjäderskogen”. Koordinater (Sweref 99): N 7306886; E 631253. I nordväst ligger den inom gränsen för Fjällnära skog.

Bilderna är tagna i juli 2020 av Björn Mildh.

Skogen är markerat nr 8 av Sveaskog.

Bild 1. Grova tallågor med gräddporing (VU), ej synlig på bilden.

Bild 2. Naturskogen har brunnit hårt. Många förkolnade stubbar kan ses och marken har ett ovanligt rikt moss- och ristäcke som gör den vackert grön.

Bild 3. Plattlummer vid en mossövervuxen stubbe efter dimensionsavverkning långt tillbaka. Växten är signalart och fridlyst. Den förkommer rikligt i skogen, troligen som följd av tidigare skogsbrand.

Bild 4. Det finns relativt gott om granlågor. I bakgrunden skymtar en inventerare fram.

Bild 5. Grantickan (NT) stortrivs och frodas i skogen.

Bild 6. Även ulltickan (NT) trivs bra.

Bild 7. Högstubbe med klibbticka och hackspettshål sannolikt gjorda av tretåig hackspett. Lämpliga bohål för skogslevande mindre hålbyggare som rödstjärt.

Bild 8. Gammal, orörd grannaturskog med hänglavar som är viktig vinterföda för renarna. Avgränsningen av hänglavsskogar sammanfaller så gott som helt med gamla naturskogar, som denna. Hänglavar växer inte i plantager. De behöver tid och olikåldrig, gammal skog.

Bild 9. Vacker, grön glänta i naturskogen. En inventerare från Uppsala som var med och gjorde naturvärdesbedömningen utbrast: ”Om den här skogen fanns i mina trakter skulle den omgående klassas som reservat”! Men för FSC-certifierade, statliga Sveaskog är den bara en produktionsskog som skall sågas ner och markberedas även om samebyn sagt nej vid två samråd.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-03-24 20:21

Kommentarer inaktiverade.