Lill-Skarja, en hänglavsrik renbetesskog.

Naturskogen i Lill-Skarja är en hänglavsrik renbetesskog som även håller naturvärden av nyckelbiotopsklass. Skogen ligger i Maskaure samebys året-runt marker i Arjeplogs kommun. Koordinater: N 7313500; E 622056 (Sweref 99). 

Maskaure sameby vill ha kvar skogen.

Foto: Björn Mildh

Bild 1. Det finns rikligt med grova, gamla lågor som är livsrum för många rödlistade arter.

Bild 2. Gammelfura, hålträd med noga uthuggen flygöppning. Tyder på att bohålet brukats / är i bruk. Intill hålträdet ses Sveaskogs signum. Bolaget vill absolut avverka skogen.

Bild 3. Stubbe med gammalt, murat taltrastbo (även om placeringen mera liknar rödvingetrast).

Bild 4. Gräddporing (VU) på lavövervuxen, rötad grov tall-låga.

Bild 5. Nordtagging (NT), även den på gammal, grov låga.

Bild 6. Kulturspår. Bearbetad låga samt stubbe efter fura avverkat med yxa.

Bild 7. Historik. Stubbe med brandljud märkt med yxhugg.

Bild 8. Skogen är mycket hänglavsrik. Hänglaven växer både på tall och gran.

Bild 9. Naturskogen i Lill-Skarja håller naturvärden av nyckelbiotopsklass förutom att vara viktig, hänglavsrik renbetesmark. Maskaure sameby vill ha kvar skogen.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2020-08-21 14:50

Kommentarer inaktiverade.