Nätverk och grupper

Naturskyddsföreningens demokratiska grundstruktur består av dig som medlem, kretsarna, länsförbunden och den valda riksorganisationen.
Basen är du som medlem. I kretsar, länsförbund och riksorganisation finns styrelser, revisorer och valberedningar. Där kan finnas ytterligare funktioner som tillkommit i demokratisk ordning, dvs genom val av medlemmar på kretsstämma, länsstämma eller riksstämma.

Utöver detta finns nationella och regionala nätverk som är en möjlighet för samarbete mellan medlemmar som har samma intresse.
I Norrbotten har vi valt att starta grupper som är delar av de nationella nätverken.
De flesta av nätverken hittar du förutom på länkarna nedan också i Naturskyddsföreningens diskussionsforum, Naturkontakt.
Kom med!

NätverkWebbplatsKontakt i SverigeKontakt i NorrbottenGå med!
GruvarbetsgruppenGruvor och mineraler
Sida i
Facebook
Grupp i
Naturkontakt
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor
08-702 65 13, 070-214 16 32
jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se

Jonas Rudberg finns i Facebook
Facebook
GruvgruppenTa kontakt med Gruvgruppen
Handla Miljövänligt-nätverketHMV
Sida i
Facebook
Karin Kruse
nätverkssamordnare
070-761 26 82
hmv.natverket@naturskyddsforeningen.se
Roger Malmberg rogermalmberg@hotmail.com
0920-341 45
070-364 80 58
Skype: roger_malmberg
Facebook
Ulla Henriksson uhenriksson82@gmail.com
070-366 26 65
Facebook
Gå med i Handla Miljövänligt-nätverket
HavsnätverketSida i
Facebook

Grupp i
Naturkontakt
Lisa Högström
nätverkssamordnare
08-702 65 22
havsnatverket@naturskyddsforeningen.se
Hav och vattengruppenGå med i Havsnätverket
KemikalienätverketKemikalienätverket
Sida i
Facebook

Grupp i
Naturkontakt
Lisa Högström
nätverkssamordnare
08-702 65 22
kemikalienatverket@naturskyddsforeningen.se
- Gå med i Kemikalienätverket
KlimatnätverketGrupp i
Facebook
Grupp i
Naturkontakt
Anders Friström
nätverkssamordnare
08-702 65 28
klimatnatverket@naturskyddsforeningen.se
Klimat- och energigruppenGå med i Klimatnätverket
Nätverket Kärnkraftsfritt BottenvikenKränkraftsfritt Bottenviken
Grupp i
Facebook
Regionalt nätverk Lena Lagerstam lena.lagerstam@telia.com
0923-503 42
072-235 25 67
Skype: lena.lagerstam
Facebook
Kontaktuppgifter till lokala kontaktpersoner i nätverket.
Ta kontakt med Lena Lagerstam eller någon av de lokala kontaktpersonerna i nätverket.
Mat- och jordbruksnätverketSida i
Facebook

Sida i
Naturkontakt
Jenny Ekman
nätverkssamordnare
08-702 63 28
jenny.ekman@naturskyddsforeningen.se
Gå med i Mat- och jordbruksnätverket
MiljörättsnätverketMiljörättsnätverket
Sida i
Naturkontakt
Miljörättsnätverkets sida-Gå med i Miljörättsnätverket
Skogsnätverket Grupp i
Naturkontakt
Sida i
Naturkontakt
Linda Petersson
nätverkssamordnare
073-572 44 30
skogsnatverket@naturskyddsforeningen.se
SkogsgruppenGå med i Skogsnätverket
Snoklok - NatursnokarnaGrupp i
Naturkontakt
Information om Natursnokarna
Eva Lindberg
verksamhetsledare för Natursnokarna
070-344 44 31
08-702 65 15
eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se
Snoklok i NorrbottenBli natursnoksledare!
Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2017-04-08 22:23

Kommentarer inaktiverade.