Vem nominerar du till Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns Naturskyddspris 2020?


Ögonpyrola, signalart och symbolen för inventering av nyckelbiotoper. Växten är mycket känslig för markskador och försvinner snabbt efter slutavverkning. Bilden är inte tagen i Lill-Skarjaskogen, men ögonpyrola växer där på flera lokaler.
Foto: Björn Mildh. 

Nu är det dags att nominera 2020 års mottagare av Naturskyddspriset uttdelat av Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsförbund!

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län utser varje år en person, organisation, företag eller annan sammanslutning som får mottaga Naturskyddspriset (tidigare kallat Naturvårdspriset) för värdefulla insatser för natur- och miljö under föregående år. Den som mottager Naturskyddspriset ska ha verkat utanför Naturskyddsföreningen. Priset är symboliskt och givetvis får pristagaren hela äran!
Du hittar stadgarna för Naturskyddspriset här

Du kan välja att nominera via länken här, brev eller e-post. 
Skriv ner namn, ort och givetvis en motivering på ditt förslag.
Skriv också ditt eget namn och kontaktuppgifter och skicka med brev eller e-post till:

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Odlingsvägen 8 F
954 42  Södra Sunderbyn
kansli.norrbotten@naturskyddsforeningen.se
070 – 563 98 66

Nomineringarna ska ha inkommit senast 1 februari 2021.
Pristagaren offentliggörs i samband med länsstämman 2021.

Tidigare pristagare har varit:
2020  Gösta Eriksson, Boden
2019  Tor L. Tuorda, Randijaur
2017  Pantertanterna, Koskullskulle
2016  Steve Daurer, Dartsel
2015  Thomas Öberg, Luleå
2014  Sonja Kuoljok, Jokkmokk
2013  Lena Lagerstam, Morjärv
2012  Lotta Nilsson och Linda Danhall, Kalix
2011  Föreningen Norrbottens Flora
2010  Berth-Ove Lindström, Boden
2009  Sten Emanuelsson, Vyöni
2008  Edvin Nilsson, Jokkmokk
2007  Brage Norin, Boden
2006  Ett klick för skogen, Luleå
2005  Aapua by
2004  Fågelstationen på Haparanda Sandskär
2003  Övertorneå kommun för miljöbefrämjande av kollektivtrafik genom gratis bussresande
2002  Helena Tiihonen, Kemijärvi för sin enträgen kamp mot byggandet av Vuotosdammen
2001  Björn Mildh för sina insatser att stoppa skövlingen av skog
2000  Maria Lundbäck, ekologisk odling, Siknäs
1999  Georg Fabricius, hembygds-naturvård, Gällivare
1998  Yngve Nilsson, har ägnat 13 år till avelsarbete av berguv
1997  Lennart Björk, för insatser att rädda bäckarnas fisk genom att ersätta vägtrummor med broar
1996  Bengt-Arne Johansson, Torrivaara, för hans insatser att bekämpa illegal jakt
1995  Rubin Holmström, f d Domänverkare, för avslöjandet att täckrotsplantor planterade på hyggen ger ungskogar med ”rotsnurrdeformationer” som lett till att mängder av ungträd försvagats och dött
1994  Ann-Sofie Nilsson, Gröna Konsum Bergnäset, för insatser för kompostering och retursystem
1993  Olle Andersson, skogsvårdskonsulent, Vitå, för arbete för en funktionell naturhänsyn i skogsbruket
1992  Övertorneå Natur-Produkter (ÖNP), för arbetet med att sprida och stödja ekologisk odling

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vem nominerar du till Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns Naturskyddspris 2020?

27/10: Tillsammans för samers rättigheter och naturhänsyn i Sápmi

 

Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders bjuder in till ett webbinarium med fokus på naturresurs- och rättighetsfrågor i Sápmi/Sábme/Sábmie/Saepmie. Vi utgår från ett antal samiska företrädares perspektiv och diskuterar hur samiska organisationer, miljörörelsen och andra delar av civilsamhället kan agera tillsammans för att garantera det samiska folkets inflytande på riktigt och skydda naturen i Sápmi/Sábme/Sábmie/Saepmie. 

I panelen: Företrädare för samiska organisationer och intressen, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen m.fl.
Tid: Tisdagen den 27 oktober kl 11.00-12.30
Länk till webbinariet: https://tinyurl.se/34f

Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerestbåhtieme! Buerie båeteme! Varmt välkommen! Welcome!

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 27/10: Tillsammans för samers rättigheter och naturhänsyn i Sápmi

20/10: Workshop för Naturskyddsföreningens kretsaktiva inom Norrbottens län

 

Är du aktiv i din lokala krets? Kanske sitter du med i valberedningen? Då hoppas vi att du anmäler dig till workshopen tisdagen den 20 oktober kl 18.30.

Vi i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsförbund bjuder in dig, som på något sätt är aktiv inom Naturskyddsföreningen i Norrbotten, till en digital workshop och informationsträff. Vi hoppas att du vill komma med!


Anmälan gör du genom att klicka här.

Program inkl bensträckare där det passar bäst:

18.30 Välkommande från länsförbundets ordförande.

18.35 Aktuellt från länsförbundet. 

18.50 Sociala medier – Klara Strandberg från rikskansliet berättar om hur vi kan jobba med sociala medier.

19.00 Hemsidan och Mailchimp – Robert Akkerman från rikskansliet presenterar webbprojektet och vilka möjligheter det ger oss i länet. 

19.30 Engagera flera – Ida Wahlund från rikskanliset ger tips på hur vi kan få fler att bli aktiva inom föreningen.  

19.45 Mingel – ordet är fritt.

Hoppas vi ses!

 

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 20/10: Workshop för Naturskyddsföreningens kretsaktiva inom Norrbottens län

Webbinarium 14/10: vittnesmål från skogen.

 

Vi, Naturskyddsföreningen i Norrbotten, genomför ett webinarium för att kritiskt belysa de växande problemen med det rådande skogsbruket, där trakthyggen successivt omvandlar landskapet till trädplantager. Det är hög tid att informera om skogsbrukets hårda framfart och bristande respekt för människor och natur.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län bjöds in att medverka i processen om regionalt skogsprogram. Redan i första programversionen står att ”Det regionala skogsprogrammet har tagits fram i bred samverkan och dialog.” Då hade Naturskyddsföreningen regionalt inte ens haft möjlighet att bidra eller påverka någonting.

Ramarna för de regionala skogsprogrammen utgår från det nationella skogsprogrammet. Det nationella skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Att ständig tillväxt är ohållbart förbises. Om bioekonomi ska växa på bekostnad av oekonomiska skogslevande arter framgår inte. Det står att produktionshöjningar kan åstadkommas ”inom ramen för miljömålen”, men inget om hur vi snarast ska nå miljömålen.

Vi ser en stor risk att programmet kommer att användas för att ge sken av att ”I Norrbotten har vi enats om detta skogsprogram för att öka produktion och uttag av virke”. Något vi inte står bakom.

Regionala skogsprogrammet arrangerar ett seminarium där programmet har stark slagsida åt produktionsintressena. Vi vill arrangera ett webbinarium där problemen med rådande skogsbruk och riskerna med intensifierade avverkningar belyses.

ANMÄL DIG HÄR VIA LÄNKEN: https://forms.gle/MFfqKsfkiityjwdTA

Låt oss presentera skogens vittnesmål!

ons 14 okt kl: 08.50-12.00 via Teams. 

08.50 – 09.00 Välkomnande av Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Norrbotten

09.00 – 09.30 Sebastian Kirppu, Biolog. 

09.35 – 10.00 Tomas Sevä, renskötare, Muonio sameby.

10.00 – 10.10 Kaffepaus.

10.10 – 10.25 Maj Aspebo, Rävdalen, Koskullskulle.

10.30 – 10.50 Lars Malmström, Naturturismföretagare, Pajala.

10.55 – 11.25 Mikael Karlsson, SilvaSkog, om Hyggesfritt Skogsbruk.

11.25 – 11.55 Marcus Westerberg, Internationell Naturfotograf.

12.00 Avslut

 

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Webbinarium 14/10: vittnesmål från skogen.

Hjälp till att skydda gammelskogarna i Karatj-Råvvåive!


Foto: Mose Agestam

Såg du filmen När skogen tystnar som sändes på SVT för några veckor sedan? Hur ser situationen ut idag för skogsområdet Karatj-Råvvåive väster om Jokkmokk som nämns i filmen?

I dagsläget finns en överenskommelse med markägaren att skydda norra delen som naturreservat. Samtidigt önskar markägaren avsätta södra delen som en frivillig avsättning. En skogsgrupp i Skydda skogen har i mer än 10 år kämpat för att hela området ska skyddas permanent för att garantera att området inte hotas av storskalig avverkning och annan exploatering. Vill du veta mer om varför se gärna deras kampanjfilm Storskogen Karatj-Råvvåive där flera röster från området medverkar.

Håller du med?

>>DU KAN BIDRA GENOM ATT SKRIVA UNDER HÄR!

Mer information om området, fimen mm hittar du här: http://www.skyddaskogen.se/sv/kampanj/karatj

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Ekopark, Fjällen, Jokkmokk, Miljöförsvarare, Okategoriserade, Renbetesmark, Samebyar, Skog, Skydda skogen | Kommentarer inaktiverade för Hjälp till att skydda gammelskogarna i Karatj-Råvvåive!