Varför är strandskyddet så viktigt?

Det är viktigt att strandskyddet förblir starkt. För den biologiska mångfalden, för klimatet och för att stränderna ska fortsätta vara tillgängliga för alla.
Rågholmens vänner fick nyligen Naturskyddsföreningen i Norrbotten läns naturskyddspris för att de kämpade för att försvara stränderna i ett område, Rågholmen öster om Kalix, med lokalt höga naturvärden och stor betydelse för rekreation och friluftsliv.
I den här videon från Naturskyddsföreningen berättar många runt om landet, även från Norrbotten, om betydelsen av strandskyddet.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Friluftsliv, Gränser för tillväxt, Hav, Klimat, Naturskyddspris, Rekreation, Strandskydd | Kommentarer inaktiverade för Varför är strandskyddet så viktigt?

Ny rapport om vindkraft


För att klara energiomställningen som klimatkrisen kräver måste fossila bränslen fasas ut – och vindkraften öka kraftigt. Men hur kan vindkraften byggas ut utan att det sker på bekostnad av känslig natur och hotade arter? Och vad behöver hända för att det skulle kunna bli möjligt?
Webbinarium från 5 maj 2021 i samband med Naturskyddsföreningens rapportsläpp om hållbar vindkraft.
Program och medverkande:
Kristina Östman, sakkunnig energi på Naturskyddsföreningen presenterar rapportens viktigaste slutsatser
– Reaktioner från Daniel Bengtsson på organisationen Birdlife och Daniel Badman på Svensk vindenergi
– Diskussion mellan Rickard Nordin (C), Lorentz Tovatt (MP) och Lotta Olsson (M)
– Tid för frågor

Mer information:
• Rapport från Naturskyddsföreningen: Vindkraft – en viktig del i framtidens energisystem
Klimathotet och naturvärdena sätter villkoren för vindkraft – Naturskyddsföreningen i Norrbotten läns ställningstagande 2013

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Birdlife Sverige, Förnyelsebar energi, Gränser för tillväxt, Klimat, Omställning, Renbetesmark, Skog, Vindkraft | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om vindkraft

Upptäck Gammelskogen i Överkalix

Vill du vara med och bevara Norrbottens skogar, eller är du sugen på mysiga och lärorika skogsutflykter som kommer att få dig att se vår norrbottniska natur på ett nytt sätt? Under kursen får du lära dig känna igen gammelskog och veta mer om vilka växter, svampar och djur som lever där. Du lär dig också mer om varför våra skogar är så viktiga för biologisk mångfald, vårt välbefinnande och för klimatet.

Kursen leds av Marie Karlsson, Kalix, konstnär, slöjdare och erfaren kursledare som brinner för att bevara gammelskog och att man ska bedriva ett varsammare skogsbruk.

Vi träffas vid fyra tillfällen. Två teorikvällar digitalt via Zoom, den 17/5 och 24/5 kl. 18.00 – 20.00 samt två exkursioner i Överkalix den 29 – 30 Maj mellan kl. 09:30 – 15:30.

Vi kommer spendera ena dagen i gammal tallskog och bland annat lära oss hur man känner igen en gammal tall? Hur ser man att skogen har brunnit? Vilka speciella arter kan man hitta som är knuten till tallskogen? Den andra dagen vistas vi i en gammal granskog. Hur ser gamla granar ut? Hur vet man om skogen har brukats? Vilka arter är specifika för gammal granskog?

Naturskyddsföreningen i Norrbotten bjuder in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara medlem i Naturskyddsföreningen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Om du uteblir utan att avboka din plats kommer vi att fakturera 500 kr. Lunch ingår. Antalet platser är begränsat.

Kurserna genomförs med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Välkommen! Anmäl dig här: https://www.studieframjandet.se/norrbottens-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/maj/upptack-gammelskogen-i-kalix2/

Bild: Staffan Widstrand/Skogsmissbruket.org

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Överkalix, Skog | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Upptäck Gammelskogen i Överkalix

Naturskyddspriset 2020 till Rågholmens vänner


Rågholmen. Foto Madelene Berglund.

Naturskyddspriset 2020 tilldelades Rågholmens vänner, Kalix för deras kamp att bevara Rågholmen öster om Kalix centralort från exploatering.

Motiveringen i sin helhet löd:

Madelene Berglund, Marie Karlsson och Gaute Larsen har tillsammans med Rågholmens vänner arbetat för ett bevarande av området Rågholmen, Kalix under 2020. Kalix kommun planerar för att bebygga holmen med ett stort antal villor.

Rågholmen används för rekreation och utnyttjas av ortsbefolkningen då den ligger i direkt anslutning till bebyggelsen. Området omges även av tunga industrier.
Rågholmens vänner har skapat en dialog med kommunen och spridit budskapet om vad som pågår runt om i Norrbottens län. Inventeringar av området har utförts på ideell basis, som har visat på höga naturvärden med många fina artfynd.

Med stolthet vill Naturskyddsföreningen i Norrbotten utdela Naturvårdspriset till er. Ni har på ett inspirerande sätt visat att det lönar sig att gå ihop och arbeta tillsammans för att påverka politiska beslut. Ni arbetar för ett bevarande av Rågholmen utan bebyggelse, där naturen och den biologiska mångfalden får fortsätta att leva vidare. En insats som har bäring på både social och ekologisk hållbarhet.

Diplom som utdelades som pdf.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Botanik, Bottenviken, Folkrörelse, Gränser för tillväxt, Kalix, Länsstämma, Naturskyddspris, Skog, Strandskydd | Kommentarer inaktiverade för Naturskyddspriset 2020 till Rågholmens vänner

Pressmeddelandet från länsstämma 2021

Pressmeddelandet 25 april 2021.

Vi har genomfört årets länsstämma och kan konstatera att Naturskyddsföreningen i Norrbottens län står starkt och fortsatt lockar många naturintresserade. 2020 var vi 3128 medlemmar i Norrbotten. Vårt syfte med verksamheten är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för global solidaritet.

Den absolut övervägande delen av världens forskare är överens om att människornas påverkan på klimatet är förödande och att vi trots allt tal och fagra löften inte är på rätt väg, när det gäller räddningen. Vi vill på vår lilla del av jordklotet här i Norrbotten göra vad vi kan för att styra åt rätt håll.

Kalhyggesbruket av skogen är ett missbruk och förödande för den biologiska mångfalden. Det vill vi ha ett ovillkorligt stopp för. Vi anser att alla skogar med höga naturvärden, samt all skog ovanför den fjällnära naturvårdsgränsen i lag skall vara undantagna från skogsbruk och annan exploatering. Ett hållbart skogsbruk till gagn för djur och människor skall införas. Staten och många privata skogsägare måste ändra brukandemetoderna.

Mål har satts för minskade utsläpp av växthusgaser men vi är inte ens i närheten av de delmål som finns. Med häpnad och beundran har vi de senaste åren tagit till oss alla innovativa planer på etableringar för batteritillverkning och fossilfritt stål. Samtidigt har inte ännu energilösningarna med produktion och överföring till alla dessa nya ”fabriker” presenterats mer än att massor av ny vindkraft erfordras. Vi bejakar vindkraft, men etablering skall ske där inte höga natur-, kultur- eller miljövärden hotas och skall i första hand lokaliseras till områden som redan är exploaterade.

Mineral- och gruvindustrin bedriver nu en kraftfull lobbyverksamhet för behovet av nya gruvor. Vår mineralpolicy är tydlig. Tyvärr konstaterar vi att några gröna gruvor ännu inte finns. Vi anser därför att ordningsföljden för mineralförsörjningen skall vara: förebygga behoven, återbruka, återvinna och först i sista hand bryta ny malm. Dessutom brukar alla fagra löften om nya jobb till sist visa sig vara kraftigt överdrivna.

Tecknen på att våra rinnande vattendrag är förorenade blir allt tydligare. Den samlade påverkan från jord- och skogsbruk, gruvor och vattenkraftsindustrin sänker fortlöpande vattenkvaliteten. Därför måste krafttag ske för att våra vattendrag långsiktigt skall kunna räddas för kommande generationer.

Sist men inte minst har vi kunnat konstatera hur renbetesområdena beskärs av alla ingrepp i markerna och värst av allt hur lite de renskötande samernas synpunkter och kunskap får påverka intrången. Vi kommer därför att medverka till en policy som främjar deras rätt till inflytande och aktiva deltagande i alla processer och inför beslut som berör dem.

Årets naturvårdspris har tilldelats ”Rågholmens vänner” för framgångsrik kamp i bevarandet av ett kustnära och unikt område med höga natur- och kulturvärden.

Vi hälsar Arjeplogs-kretsen välkommen i länsförbundet samt gamla som nya medlemmar och även bara nyfikna välkomna till våra spännande, lärorika och utvecklande olika aktiviteter i de lokala kretsarna. Fältbiologerna finns nu glädjande också i Norrbotten – välkomna. Vägvisning till våra kretsar och Fältbiologerna hittar ni på nätet och hemsidor eller Facebook och Instagram.

Kontaktperson för detta pressmeddelande: Marcus Lidström, ordförande,
marcus.lidstrom@naturskyddsforeningen.se, 073-8351183.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet som pdf-fil.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Biologisk mångfald, Fältbiologerna, Folkrörelse, Förnyelsebar energi, Gruvor, Hållbarhet, Hyggesfritt, Klimat, Länsförbundet, Länsstämma, Massmedia, Miljöpris, Naturskyddspris, Pressmeddelanden, Renbetesmark, Samebyar, Skog, Vatten, Vindkraft | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelandet från länsstämma 2021