Aktse 1945-2020


 
Naturskyddsföreningen har haft en del i hemmanet i Aktse i 75 år. Berättelsen började år 1945 när Dag Hammarskjöld och Sten Selander sände ut en begäran om en medlemsinsamling till Naturskyddsföreningens medlemmar för att få inköpa Aktse. Köpesumman var i den tidens pengar 15.000 kr och 11.573 kr och 35 öre insamlades av medlemmarna.
År 2020 hade hela 75 år gått från denna milstolpe i svensk naturvårdshistoria.

Nu har Naturskyddsföreningen i Norrbottens län tagit fram en jubileumsskrift med anledning av jubileet.

Jubileumsskriften finns att ladda ner via länken nedan.
 
Ifall du vill ha skriften i tryck form så finns den att köpa till självkostnadspris.
Ta kontakt med
Marcus Lidström
073-835 11 83
marcus.lidstrom@naturskyddsforeningen.se

Ladda ner jubileumsskriften som pdf här:
Naturskyddsföreningen i Aktse 75 år (1945-2020)

Program för Aktse 2021 är nu ute, ladda ner här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Aktse, Biologisk mångfald, Fjällen, Jokkmokk, Länsförbundet, Slåtter | Kommentarer inaktiverade för Aktse 1945-2020

Yttrande om Talga ABs planerade grafitgruva i Vittangi


Torneälven vid Vittangi i juni 2020. Foto Urpo Taskinen.

 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kiruna inlämnat ett yttrande kring företaget Talga ABs planer att öppna en grafitgruva uppströms Torneälven ca 10 km norr om Vittangi. Länsförbundet och kretsen anser att det föreslagna projektet är olämpligt och inte bör genomföras.

Bland motiven till ett avslag finns påverkan på Natura 2000 område (Torneälven), påverkan på rennäringen och intrång i ett tidigare av tyngre exploatering opåverkat område. Risk för läckage efter gruvbrytningen under oöverskådlig tid är ytterligare en anledning.
Påpekas i yttrandet också att projektets ekonomiska förutsättningar inte nödvändigtvis är så goda som företaget vill ge sken av.
I yttrandet hänvisas också till ett tidigare yttrande som lämnades av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län sommaren 2019, se nedan.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län och Naturskyddsföreningen i Kirunas yttrande:
2021-02-02 Niska Grafitprojekt – Samrådsyttrande Grafitbrytning Niska Södra, Niska Norra, Nunasvaara Norra, Kiruna kommun, Norrbottens län

Talga ABs underlag:
Samrådsunderlag från Talga AB 2021-01-25 (nedladdat från Talgas hemsida här).

Se även:
Talga ABs information i Vittangi den 17 juni 2019 – filmad
2019-07-05 Yttrande avseende samråd för brytning av grafit vid Nunasvaara Södra, Kiruna kommun, Norrbottens län.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Älvar, Gruvor, Kiruna, Natura 2000, Överkonsumtion, Renbetesmark, Talga AB, Talga Graphene AB, Vatten | Kommentarer inaktiverade för Yttrande om Talga ABs planerade grafitgruva i Vittangi

Trots kritik – Sveaskog avverkar igen!


Ytterligare en för rennäringen viktig hänglavsskog har avverkats av Sveaskog i Arvidsjaurs kommun.
Februari 2021. Foto Björn Mildh. Klicka här för sida med ytterligare bilder.

 
Sveaskog har fått hård kritik för sin bristande respekt för samerna och rennäringen, för sitt hårdhänta kalhyggesbruk och sina ständigt återkommande övertramp.
Bland annat har Dagens Nyheter nyligen i flera artiklar kritiskt granskat bolaget.

I ett öppet brev till Sveaskogs ledning riktar nu Naturskyddsföreningen i Norrbottens län m.fl. än en gång skarp kritik mot Sveaskog för ytterligare två fall av avverkningar i grannaturskogar med hänglavar vid Beässurjuhkatje (Bergmyrbäcken) i Arvidsjaurs kommun. Skogar som är viktiga för rennäringen och för den biologiska mångfalden. 

Sveaskog – alla hänglavskogar som ännu finns kvar skall sparas, inte huggas!

Mer här:
• Bilder från avverkningen i Beässurjuhkatje / Bergmyrbäcken – februari 2021!
Brevet till Sveaskog inskickat 15 februari 2021.

Det här kan du göra:
• Skriv under uppropet Tyst skog som Naturskyddsföreningen just nu driver.
• Kom med i det lokala arbetet här i Norrbotten eller där du bor. Ta kontakt med din lokala krets eller Norrbottens skogsgrupp.

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Renbetesmark, Samebyar, Samråd, Skog, Sveaskog, Tyst skog | Kommentarer inaktiverade för Trots kritik – Sveaskog avverkar igen!

23/2 REDO – webinarium

Under denna kvällstimme kommer vi att få träffa på tre olika verksamheter med gemensamma nämnaren handlingskraft. I tre block om 15 minuter vardera kommer vi att få fördjupa oss i experimenterande design- och produktionsprocesser, byggnadsvårdsprojekt som inspirerar till att våga göra själv och om hållbara ekologiska insatser och odling i Sverige så som globalt. Välkommen att anmäla dig till kvällen och låt dig inspireras!

Föreläsare: LAB LA BLA, Norrlandstorpet och Linda Strandenhed.

Hela programmet och anmälan hittar du genom att klicka här.

Ett samarbete mellan: Region Norrbotten, Studiefrämjandet Norrbotten, Naturskyddsföreningen, Norrbottens museum och Hertsö Bibliotek.

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Hållbarhet, Hela Sverige ska leva, Klimat, Luleå, Okategoriserade, Omställning | Kommentarer inaktiverade för 23/2 REDO – webinarium

16/2 Skog och klimat – allt du vill veta


Omslagsbild: Ida Olsson, @iskogochmark

Skogen spelar en viktig roll för klimatet – men på vilket sätt egentligen? Är biobränsle en klimatlösning eller ett klimatproblem? Vad är kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald?

Välkommen till ett lärorikt webbinarium om den svenska skogen och det svenska skogsbruket! Naturskyddsföreningens expert Otto Bruun inleder med en föreläsning om dessa viktiga frågor. Du får ta del av fakta, verktyg för påverkan och kopplingar till lokala erfarenheter och insatser inom Norrbotten. Fältbiologerna delar också en exklusiv trailer från den nya filmen ”Om skogen” av Helion film.

>> Tid: 16 februari kl 18.00
>> Anmälan: gör du genom att klicka här.

>> Plats: Eventet är digitalt.
>> Kostnad: Eventet är gratis.
>> Länk till eventet på Facebook: https://www.facebook.com/events/318877056061145 

Ett tillfälle att mötas oavsett om du är intresserad av klimat, skog eller bara är lite nyfiken. Som deltagare behöver du inte prata och delta aktivt om du inte vill.

Frågor? Mejla till mikaela.sundin@naturskyddsforeningen.se.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Klimat, Länsförbundet, Okategoriserade, Skog | Kommentarer inaktiverade för 16/2 Skog och klimat – allt du vill veta