Sveaskog, varför svarar ni inte?

I ett öppet brev, den 20 januari, kritiseras Sveaskogs tillvägagångssätt för markförsäljning av Leif Lundberg, Maskaure sameby tillsammans med Naturskyddsföreningens medlemmar Björn Mildh och Johanna Nilsson. Nu kräver de tillsammans med Naturkyddsföreningen i Norrbotten ett svar. Nedan följer det öppna brevet. 


​Bästa Anette, Fredrik och Lars-Erik

I vårt brev den 20 januari 2020 uppmanade vi Sveaskog att informera oss om den samlade arealen skogsmark som bolaget sålt inom Maskaure samebys renbetesmarker. Se brevet här.

Vi saknar fortfarande Sveaskogs svar.

I bolagets uppförandekod ingår nyckelordet öppenhet. Det innebär att skyndsamt svara på ställda, angelägna frågor. Men ju mer besvärande frågor vi ställer, desto längre tid innan svaret kommer.

Om det alls kommer.

Vi ser fram emot ett snabbt och klargörande svar.

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.
Marcus Lidström, t.f. ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

 

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sveaskog, varför svarar ni inte?

Samrådskolumnerna ”hänsyn till rennäring” gapar tomma!


Sveaskogs vägdragning genom tjäderurskogen i Gijmiegielas, Maskaure sameby. Foto: Björn Mildh

Jämbördiga parter och ömsesidig respekt beskriver Sveaskog det själva som. 17 skogar på sammanlagt 334 hektar men inte ett ord i kolumnen för hänsyn till rennäringen. Så ser de verkliga samrådsprotokollen med Sveaskog ut, skriver Marcus Lidström, t.f ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbotten tillsammans med Leif Lundberg, Maskaure sameby, Björn Mildh och Johanna Nilsson, medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Nedan följer brevet samt ett exempel på samrådsprotokollen:

Bästa Anette, Fredrik och Jenny,

Sveaskog framhärdar med sin osanna beskrivning av samråden med samerna och påstår gång på gång att de äger rum mellan jämbördiga parter med ömsesidig respekt för bådas verksamhet.

Sveaskog för protokollet vid samrådet. Formuläret har man själv utformat.

Redan innan kan samebyn få ett skriftligt besked om att Sveaskog vill ha ett högt positivt utfall. Industrin behöver råvara.

Samrådet här gäller 17 skogar på sammanlagt 334 hektar. Ofta är det betydligt flera.

Bolaget har lyckats pressa samebyn att säga ja till 9 skogar. De kalhuggs och markbereds och blir otjänliga som renbetesmark i många decennier framöver.

Notera att kolumnerna för hänsyn till rennäringen är tomma! Ändå är rennäringen klassad som Riksintresse. Det struntar Sveaskog i!

Detta är Sveaskogs s. k. samråd mellan jämbördiga parter och ömsesidig respekt! Den som vill kan läsa mera här.

Så har det gått till sedan 2002 när Sveaskog grundades. Innan dess var det AssiDomän och Domänverket. Marklavbetet har minskat med 70 % sedan 1950-talet och hänglavskogarna är avverkade. Renarna får svälta i skogslandet om vintern.

Återigen, det går inte att bedriva rennäring utan betesmark!!! 

Sveaskog och svenska staten, ni handlar djupt orättfärdigt.

Respektera vår urbefolkning samernas rättigheter!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen
Marcus Lidström, t.f. ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Arvidsjaur, Herman Sundqvist, Okategoriserade, Renbetesmark, Samebyar, Samråd, Skog, Skogsstyrelsen | Kommentarer inaktiverade för Samrådskolumnerna ”hänsyn till rennäring” gapar tomma!

Upprop: Kris i våra svenska skogar!!!

Rester av den 200-åriga naturskogen på Guorpalidens sluttning efter Sveaskogs avverkning.

70 organisationer och 30 forskare i upprop till politiker och myndigheter: Stoppa omgående avverkningen av skogar med höga naturvärden!

I uppropet till ministrar, riksdagsledamöter och statliga myndigheter kräver vi att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för hyggesfria metoder. 14 av 15 skogliga naturtyper har ogynnsam bevarandestatus i Sverige, enligt EU’s habitatdirektiv. Förlusten av livsmiljöer anses vara en stor bidragande orsak till att drygt 1800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade i landet idag. 

– Med tanke på hur kritisk situationen är för den biologiska mångfalden och klimatet är det både skamligt och ofattbart att skogar med höga naturvärden fortfarande avverkas och planeras för avverkning i Sverige. Ödet för den sista lilla spillran av forna nordvästra Europas gammelskogar, och alla som är beroende av att den får stå kvar, vilar på dagens politiker. Sverige tillhör ett av de rikare länderna i världen och det är obegripligt om vi inte tar vårt ansvar gentemot omvärlden och agerar föredömligt genom att skydda dessa värdefulla skogar, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Bland de undertecknande organisationerna från Sverige finns bland annat Skydda SkogenGreenpeace SverigeJordens Vänner, flera av Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsarFältbiologernaKlimataktionEnd Ecocide Sverige och Naturfotograferna/N samt en representant från en sameby.

Bland de internationella organisationer som undertecknat finns bland annat Friends of the Earth EuropeFERN (EU), Biofuelwatch (England/USA), Global Forest Coaltion (internationell), Robin Wood (Tyskland) och Australian Forests and Climate Alliance (Australien).

Kontakt:
Julian Klein, talesperson, Skydda Skogen, 072-737 42 34, jg.klein(@)protonmail.com

Isadora Wronski, tf Sverigechef, Greenpeace, 070-301 25 34, isadora.wronski(@)greenpeace.org

Du kan läsa uppropet på svenska här.

You can read the appeal in english here. 

På Skydda skogens hemsida kan du läsa mer om uppropet.

Läs debattartikeln i Altinget här.

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Hyggesfritt, Hyggesfritt, Klimat, Länsförbundet, Okategoriserade, Omställning, Skog, Skogsstyrelsen, Skydda skogen, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Upprop: Kris i våra svenska skogar!!!

Nyfiken på skog?

Är du sugen på att hålla på med skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt att sätta sig in i? Bor du vid en skog som hotas att huggas ner? Undrar du hur skogsinventeringar går till och vad man ska kika efter?

I samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten och Skydda Skogen har vi nu möjlighet att erbjuda studiecirkelkurs i skogsinventering på följande orter. Ingen förkunskap krävs. Deltagandet är gratis och Skogsstyrelsens bok ”Skyddsvärd skog” ingår. 

Studiecirklarna består av totalt 6 träffar.  Datum för första träffen finner ni nedan. Träff 2-4 bestäms gemensamt i gruppen tillsammans med kursledaren. Träff 5 sker under en helg i juni/juli under (håll i hatten) ledning av landets kanske mest kända skogskämpar, Sebastian Kirppu och Helena Björnström. Du läsa mer om dem på Natursidan. Träff 6 får vi använda oss av det vi har lärt oss under året och gör en gemensam insats i en akut hotad naturskog någonstans inom länets gränser. 

Anmäl dig genom att klicka på orten.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta personen angiven vid vardera ort alternativt Naturskyddsföreningen i Norrbottens verksamhetsutvecklare.
Johanna Nilsson, 070-563 98 66, johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Folkrörelse, Gällivare, Kalix, Kretsar, Luleå, Nyckelbiotoper, Okategoriserade, Piteå, Skog, Skogsstyrelsen, Skydda skogen, Studiefrämjandet | Kommentarer inaktiverade för Nyfiken på skog?

Kurs: Skogsekologi och naturnära skogsbruk 14/3

Intresset för ett verkligt uthålligt och hållbart skogsbruk växer som alternativ till det traditionella trakthyggesbruket. För att kunna bedriva hållbart skogsbruk behöver man kunskap kring skogens ekologi

 

Kursen riktar sig till nyfikna skogsägare, skogsförvaltare, skogsentreprenörer och andra med intresse för skogsekologi och naturnära skogsbruk. 

  • Vi börjar den 14 mars med en teoretisk heldag i Luleå. Kurledaren och deltagarna på plats. 
  • Sedan 6 webbföreläsningar under perioden mars-juni, kvällstid ca var 14 dag. Samlingsorter Gällivare och Luleå. 
  • Avslutas med praktisk tillämpling, två dagar i fält under augusti i Luleå med omnejd. 

Denna kurs tar sin utgångspunkt just i skogsekologin och diskuterar olika skogsbruksmodeller och åtgärder i relation till den. Efterhand bygger vi på med mer skogsbruksrelaterade områden som t.ex. olika skötselåtgärder och dess effekt på såväl skogens tillstånd och skogsägarens ekonomi.

  • Under de avslutande två dagarna i fält diskuterar och utformar vi olika skötselförslag både yngre och äldre skogar med fokus på att kunna bedriva ekologiskt hållbara tillämningar av skogsbruk. 

Bokningsavgift 200 kr via Studiefrämjandets hemsida. 
Kurslitteraturen Skogspraktiskan ingår + annat material. 

Välkommen! 

I samverkan med Studiefrämjandet Norrbotten, Hushållningssällskapet och Plockhugget med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Gällivare, Hyggesfritt, Hyggesfritt, Kretsar, Länsförbundet, Luleå, Okategoriserade, Skog | Kommentarer inaktiverade för Kurs: Skogsekologi och naturnära skogsbruk 14/3