Vår önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden!


Foto: Annette Seldén/N

Önskelistan är kort och tydlig: KRIS i skogen, agera NU!

Uppropet, underskrivet av 26 organisationer, en sameby och 13 forskare har ett tydligt budskap. Adresserat till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker kräver vi att beslutsfattarna måste agera nu. Världens skogar och klimat är i kris visar de två nya internationella FN-rapporterna IPCC och IPBES. Innan årets slut ska 17-20% av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system, enligt CBDc konvention om biologisk mångfald. I dag är endast 6% den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar, skriver de i uppropet. 

– Vi är flera organisationer och forskare som är bekymrade. Därför överlämnar vi ett upprop till beslutsfattare med en önskelista inför jul. Den 16 december kommer riksdagen att debattera budgeten för allmän miljö- och naturvård för 2020 i kammaren.

För att förhindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

  • Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.
  • Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att målet Levande Skogar nås.
  • Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperios, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv
  • Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

I uppropet nämns även idag hotade skogar med höga naturvärden, bland annat Gijmiesgielas inom Maskaure samebys renbetesmarker. Skogen är gammal naturskog som Sveaskog har avverkningsplanerat och transportvägen är redan bruten. Renbetesmarkerna är viktiga för samebyarnas fortlevnad och det har påtalats många gånger förr, inte minst i Bientjie.

Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh

I Melanträskliden, Arvidsjaur kommun, står en annan gammelskog redo för avverkning om den inte redan är borta. Listan kan göras lång och du hittar den i mars aktuella listan av Sveaskogs avverkninghotade skogar här och skogar av andra skogsbolag och markägare här.


Den 200-åriga senvuxna blandbarrskogen vid Melanträskliden i Arvidsjaurs kommun som hyser både lunglav (NT) och spettar. Foto: Björn Mildh

>>Här kan du läsa hela uppropet ”Kris i skogen – agera nu”
>>Du kan också läsa Altingets debattartikel om uppropet här.
>>Natursidan skriver om uppropet här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Forskning, Herman Sundqvist, Hyggesfritt, Klimat, Länsförbundet, Nyckelbiotoper, Okategoriserade, Omställning, Planetens gränser, Renbetesmark, Samebyar, Skog, Skydda skogen, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Vår önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden!

Light for defenders – tänd ett ljus för världens miljöförsvarare!

Det kan tyckas självklart att stå upp för frågor om natur, miljö och klimat. Men det är det inte. Varje vecka dödas minst tre miljöförsvarare i världen. Våld, hot och trakasserier ökar. Vi måste vända den här utvecklingen! Den 10 december ordnar vi därför ljusmanifestation under hashtaggen #Light4Defenders. Och du kan vara med!

Miljöförsvarare blir allt mer utsatta. Det är en del av en global trend där civilsamhällets demokratiska utrymme krymper. Fler måste få upp ögonen för det här problemet! Därför ordnar Naturskyddsföreningen den 10 december ljusmanifestationer på flera platser samt i sociala medier. Var med du också!

Ljusmanifestationer i Jokkmokk
Flera av Naturskyddsföreningens kretsar kommer att anordna samma typ av ljusmanifestationer runtom i landet den 10 december. Ikväll kan du delta i Jokkmokk – läs mer om manifestationen i Jokkmokk här.

Ljusmanifestation för miljöförsvarare på COP25
Vi planerar även att tillsammans med internationella samarbetsorganisationer hålla en manifestation på COP25 i Spanien för att uppmärksamma miljöförsvararnas situation.

Tänd ett ljus i sociala medier!
Samtidigt uppmärksammar vi miljöförsvararnas utsatta situation en kampanj i sociala medier där vi uppmanar allmänheten att tända ljus för mördade miljöförsvarare.

Har du inte möjlighet att vara med på ljusmanifestationen i Jokkmokk? Då uppmanar vi dig att delta digitalt genom att tända ett ljus och lägga upp ett foto på det i sociala medier den 10 december med hastaggen #Light4Defenders.

Syftet med manifestationerna är att uppmärksamma miljöförsvarares utsatta situation, så att vi kan få ett slut på våldet mot dem som står upp för naturen.
Tänd ett ljus för världens miljöförsvarare!

Naturskyddsföreningens kansli i Norrbotten tänder ett ljus för våra miljöförsvarare.

 

Du kan läsa mer i vår rapport här samt se filmen nedan. 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Light4defenders, Miljöförsvarare, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Light for defenders – tänd ett ljus för världens miljöförsvarare!

Hyggesfritt skogsbruk i Norrbotten

Torsdag 14 november hölls ett seminarium för skogsägare och på kvällen ett öppet möte om hyggesfritt skogsbruk. Seminariet genomfördes i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Hushållningssällskapet och företaget Plockhugget.

Uppslutningen var stor på seminariet, ett femtiotal nyfikna deltagare mötte upp, varav ett tjugotal privata skogsägare, skogsförvaltare och kommunekologer från Piteå, Luleå, Boden och Övertorneå, två skogsentreprenörer, Luleå stifts stiftsjägmästare, lärare från Kalix Naturbruksgymnasium och representanter för olika naturföreningar. Lotta Lindgren från kretsstyrelsen, som var dagens konferencier, höll styr på diskussionerna och de ivriga deltagarna.

Summering av dagen, inkl föreläsarnas bildspel, finns att läsa här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Hyggesfritt, Hyggesfritt, Klimat, Kretsar, Okategoriserade, Skog, Skydda skogen | Kommentarer inaktiverade för Hyggesfritt skogsbruk i Norrbotten

Jokkmokkskretsen firar 50 fantastiska år!

I 50 år har våran krets i Jokkmokk kämpat outhärdligt för den lokala naturen, människorna och deras framtid. Det ska vi fira stort!

1969 bildades Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och nu bjuder de in dig till festligheter på lördagen den 23 november med start kl 12.00. Det blir en dag fylld med samtal, föreläsningar, poesi, utställningar, tipsrunda. Det gedigna programmet hittar du här på deras hemsida. Firandet avslutas med festmiddag och underhållning som du också kan läsa mer om och anmäla dig till via kretsens hemsida.

Jokkmokkskretsen önskar dig varmt välkommen, gammal som ung!

 

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Folkrörelse, Jokkmokk, Kretsar, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Jokkmokkskretsen firar 50 fantastiska år!

Vem nominerar du till Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns Naturskyddspris 2019?

Foto: Gul ullklubba, Trichia decipiens (NE), Johanna Nilsson. 

Nu är det alltså dags att nominera 2019 års mottagare av Naturskyddspriset uttdelat av Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsförbund.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län utser varje år en person, organisation, företag eller annan sammanslutning som får mottaga Naturskyddspriset (tidigare kallat Naturvårdspriset) för värdefulla insatser för natur- och miljö under föregående år. Den som mottager Naturskyddspriset ska ha verkat utanför Naturskyddsföreningen. Priset är symboliskt och givetvis får pristagaren hela äran!
Du hittar stadgarna för Naturskyddspriset här

Du kan välja att nominera via länken här, brev eller e-post. 
Skriv ner namn, ort och givetvis en motivering på ditt förslag.
Skriv också ditt eget namn och kontaktuppgifter och skicka med brev eller e-post till:

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Odlingsvägen 8 F
954 42  Södra Sunderbyn
kansli.norrbotten@naturskyddsforeningen.se
070 – 563 98 66

Nomineringarna ska ha inkommit senast 1 februari 2020.
Pristagaren offentliggörs i samband med länsstämman, helgen den 7-8 mars 2020, i Kalix.

Tidigare pristagare har varit:
2018  Tor L. Tuorda, Randijaur
2017  Pantertanterna, Koskullskulle
2016  Steve Daurer, Dartsel
2015  Thomas Öberg, Luleå
2014  Sonja Kuoljok, Jokkmokk
2013  Lena Lagerstam, Morjärv
2012  Lotta Nilsson och Linda Danhall, Kalix
2011  Föreningen Norrbottens Flora
2010  Berth-Ove Lindström, Boden
2009  Sten Emanuelsson, Vyöni
2008  Edvin Nilsson, Jokkmokk
2007  Brage Norin, Boden
2006  Ett klick för skogen, Luleå
2005  Aapua by
2004  Fågelstationen på Haparanda Sandskär
2003  Övertorneå kommun för miljöbefrämjande av kollektivtrafik genom gratis bussresande
2002  Helena Tiihonen, Kemijärvi för sin enträgen kamp mot byggandet av Vuotosdammen
2001  Björn Mildh för sina insatser att stoppa skövlingen av skog
2000  Maria Lundbäck, ekologisk odling, Siknäs
1999  Georg Fabricius, hembygds-naturvård, Gällivare
1998  Yngve Nilsson, har ägnat 13 år till avelsarbete av berguv
1997  Lennart Björk, för insatser att rädda bäckarnas fisk genom att ersätta vägtrummor med broar
1996  Bengt-Arne Johansson, Torrivaara, för hans insatser att bekämpa illegal jakt
1995  Rubin Holmström, f d Domänverkare, för avslöjandet att täckrotsplantor planterade på hyggen ger ungskogar med ”rotsnurrdeformationer” som lett till att mängder av ungträd försvagats och dött
1994  Ann-Sofie Nilsson, Gröna Konsum Bergnäset, för insatser för kompostering och retursystem
1993  Olle Andersson, skogsvårdskonsulent, Vitå, för arbete för en funktionell naturhänsyn i skogsbruket
1992  Övertorneå Natur-Produkter (ÖNP), för arbetet med att sprida och stödja ekologisk odling

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Demokrati, Folkrörelse, Länsförbundet, Miljöpris, Naturskyddspris, Naturvårdspris, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vem nominerar du till Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns Naturskyddspris 2019?