Låt oss titta närmare på Sveaskogs markförsäljning inom Maskaure sameby!

I ett öppet brev till Sveaskog kritiserar Leif Lundberg, Maskaure sameby tillsammans med Naturskyddsföreningens medlemmar Björn Mildh och Johanna Nilsson, Sveaskogs tillvägagångssätt för markförsäljning. Nedan kan du läsa brevet i sin helhet.


Bästa Anette, Fredrik och Lars-Erik,

Sveaskogs s.k. samråd med samerna om skogar som bolaget tänker hugga har inte bara varit enstaka övertramp, utan har skett systematiskt. Samma upprepade missbruk av makt har också försiggått vid försäljning av skogsmark inom samebyarnas renbetesmarker.

Låt oss titta närmare på helstatliga Sveaskogs markförsäljning inom Maskaure sameby. På bifogad karta är såld skogsmark markerad med lila gränser.

I allt ses åtminstone 15 områden där flera av de sålda skogarna har en areal på 400-500 hektar eller mer. Sammanlagt alltså flera tusen hektar! Vi ber härmed bolaget om den exakta siffran.

Vi är väl medvetna om att Sveaskog av staten har ålagts ett markförsäljningsprogram som fortsatt pågår. Men försäljningen försiggår helt på Sveaskogs villkor, över huvudet på samebyn. Ingen information ges om vilka marker bolaget tänker sälja. Samerna får själva söka informationen på Sveaskogs hemsida! 

Sveaskog vet också att den sålda skogsmarken oftast kommer att avverkas och markberedas, det sämsta alternativet för renbetesmark. (Bolaget tar ju många gånger själv hand om avverkningen). Betet förstörs för många decennier framöver och minskar hela tiden i skogslandet.

Rennäringen är klassad som riksintresse! Sveaskogs maktfullkomlighet är ett tungt hot mot rennäringen och därmed också mot hela samebyars existens. I Miljöbalken framgår att mark- och vattenområden så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Rennäring kan inte bedrivas utan betesmark!

Ett första krav är därför att ett verkligt jämbördigt samråd äger rum med berörd sameby inför varje påtänkt markförsäljning. Samernas nej skall respekteras. Sveaskog säger på sin hemsida att bolagets skogsbruk har ett högre syfte. Börja i så fall med att respektera vår urbefolkning samernas rättigheter!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.

Den som vill kan friska upp fakta om samråden via länken här.


 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Biologisk mångfald, Okategoriserade, Renbetesmark, Samebyar, Samråd, Skog, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Låt oss titta närmare på Sveaskogs markförsäljning inom Maskaure sameby!

Boka in Forskningsresan 2020 redan nu!

Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går av stapeln i Norrbotten under v. 30 (20/7 – 25/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 1 april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista.

Exakta var vi kommer bo och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresan kommer att pågå måndag till lördag i trakterna kring Arjeplog. Har du frågor och funderingar redan nu går det bra att höra av sig till samordningsgruppen som består av Helena Björnström, Maria Danvind, Linda Spjut och Johanna Nilsson.
 
E-post: forskningsresan2020@gmail.com
Maria Danvind
Tel: 073–275 17 36

>>Kort bakgrundsinformation:
Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska naturskogar. Ibland går resan också till Dalarna och Värmland. Runt 50 personer av olika åldrar, kunskaper och bakgrund brukar delta. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar.
 
Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen och skogsbruk. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi. Naturvårdaren, skogsaktivisten och eldsjälen Anders Delin startade Forskningsresan 1991. Minnet av Anders, hans fantastiska engagemang för naturskogen och djupa kunskap om dess ekosystem lever i högsta grad kvar och formar denna och kommande Forskningsresor.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2020 är ett samarbete mellan Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Fler samarbetspartners kan tillkomma.

>>Här kan du läsa mer om tidigare forskningsresor. 

Förra året gick Forskningsresan till skogarna kring Ljungdalen i nordvästra Härjedalen, Jämtlands län. Här inventeras en vacker naturskog med gamla träd, död ved rik på biologisk mångfald och lavskrikor som nyfiket kom fram och hälsade. För dig som deltar på Forskningsresan finns många underbara naturupplevelser att njuta av. Foto: Helena Björnström

 

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arjeplog, Forskningsresan, Länsförbundet, Okategoriserade, Skog, Skydda skogen, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Boka in Forskningsresan 2020 redan nu!

En julhälsning till dig!

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för En julhälsning till dig!

Kallelse till länsstämman 2020 i Kalix kommun.

Den exploateringshotade närnaturområdet på Rågholmen, Vånåfjärden, Kalix kommun. Foto: Eniro

 

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kallar härmed till länsstämma.

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse och en demokratisk förening. Det innebär att alla medlemmar har rätt att komma till tals och påverka föreningens verksamhet. Du kan vara en del av demokratin och utvecklingen genom att delta under och motionera inför länsstämman 2020. Så boka in helgen!


Tid: Söndagen den 8 mars 2020 kl. 09.00
Plats: Kalix folkhögskola, Näsbyvägen 16, 95262 Kalix
Motioner: Läs mer hur du motionerar, ladda ner mall etc, här. 
Program: Detaljerat program för hela länsstämmohelgen kommer inom kort.
Anmälan: Öppnas inom kort.
Naturskyddspriset: Läs mer och nominera här.

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Demokrati, Framtiden, Kalix, Kretsar, Länsförbundet, Länsstämma, Naturskyddspris, Naturvårdspris, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till länsstämman 2020 i Kalix kommun.

Ny bok bidrar till kunskapen om Norrbottens läns natur

Mats Nettelbladt från Pite Lappmarks flora säger att boken Tio år med floran i Pite lappmark är en unik redogörelse från ett underrapporterat område i Sverige. Boken är nyutgiven på Midsommar förlag, Arjeplog 2019. Nedan följer Lars Anderssons presentation av boken. 

Foto: Johanna Nilsson

 

Bokrecension – 10 år med floran i Piteå lappmark.

Presenterad av Lars Andersson:

Från Sulitelmas glaciär i nordväst, till Gallejaurs anrika gårdar och slåtterängar i sydöst, är den diagonala utsträckningen av Pite lappmark vars flora är ämnet i denna fina bok. Med ett lättsamt språk och rikliga fotoillustrationer presenteras kärlväxtfloran och växtmiljöerna i denna provins, som omfattar kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur.

1999 beskrevs Pite lappmark som sämst utforskad av alla svenska floraprovinser. Föreningen Pite lappmarks flora bildades 2007 med syftet att åstadkomma en botanisk kartläggning. Föreningen beslöt att i bokform ge ut en presentation av tio års inventeringsarbete 2007 – 2016, utan att göra anspråk på att vara färdiga. 409 av totalt 919 rutor anses acceptabelt inventerade. Jag är tacksam över att redan nu få ta del av inventeringens resultat, inspirerat formulerat och med vacker fotodokumentation med landskapspanoraman, växtmiljöer, idoga inventerare som letar nya växter i olika biotoper och artbilder på flera av de funna växtarterna. Översiktskartor visar inventeringslägrens lokalisering och beskrivna besöksmål.

Boken sporrar till fortsatta dåd för att fördjupa kännedomen om Pite lappmarks flora, som alla kan ta del av på Artportalen. För föreningen tog det logiska beslutet att registrera alla sina fynd i Artportalen, och ställa sin kunskapsbas till allmänhetens och därmed även naturvårdens förfogande.

Till skillnad från traditionella landskapsfloror är den inte en katalog över förekommande växtarter med detaljuppgifter för varje art. Boken är indelad i olika avsnitt. Inledningen beskriver bakgrunden, metodiken och tidigare utforskning av Pite lappmark. Varje inventeringsläger beskrivs, med växtfynd och naturiakttagelser. Biotoper med karaktäristiska växtarter presenteras i bild. Besöksmål föreslås med detaljerade vägbeskrivningar. Ett artregister listar alla kärlväxter som påträffats i Pite lappmark sorterade på svenskt namn, även med vetenskapligt namn, antal fynd och antal inventeringsrutor med arten och hänvisning till foto i de fall det finns. Avslutningsvis finns en gedigen litteraturlista. Boken är ett kollektivt verk med bidrag från många medverkande.

Finns något i övrigt att önska? Gärna att registret även innehöll en sortering efter vetenskapliga namn med alla arter i ett släkte samlade, och kanske lite mer stringens med naturtermer, exempelvis en ravin bildas i finkorniga jordarter och är inte en bergsklyfta.

Boken rekommenderas för alla som har intresse av naturen i fjällvärlden eller Norrbottens län.

>>Vill du köpa boken eller läsa mer om föreningen kan du göra det här.

 

 

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Ängar, Arjeplog, Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Fjällen, Okategoriserade, Pite lappmarks flora | Kommentarer inaktiverade för Ny bok bidrar till kunskapen om Norrbottens läns natur