Naturskogsrest vid Melakträsk-Långtjärnen – Sveaskog planerar avverka

Naturskogsrest vid Melakträsk-Långtjärnen i södra Norrbottens inland. Koordinater (RT 90): x 7276143; y 1690250. Skogen redovisades redan 2004 som skyddsvärd statlig skog i SNUS-projektet, men nu har Sveaskog trots detta avverkningsplanerat den. Länk till flygfoto i Eniro här.
Samtliga foton av Björn Mildh.

Bild 1. Skogen som Sveaskog vill avverka vid Melakträsk-Långtjärnen är en mindre naturskogsrest med klenstammiga, senvuxna träd av betydande ålder. Tallarna har plattad krona och granarna är av höjdlägestyp.

Bild 2. Naturskogen där avverkningen planeras gränsar mot myrmark.

Bild 3. Skogen är dimensionshuggen för länge sedan. Här ses en gammal stubbe efter ett träd som avverkades med yxa (huggplanet är sluttande).

Bild 4. Melakträskliden är tillhåll för bland annat duvhök, lavskrika och tretåig hackspett. Samtliga är rödlistade. Tretåig hackspett och lavskrika ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv.
Här har duvhöken plockat en orrtupp i skogen.

Bild 5. Bästa Sveaskog: Naturskogar med sådan kontur har ansenlig ålder. Det borde bolagets avverkningsplanerare ha sett och uppmärksammat. (Eller har han kanske blivit uppmanad att titta bort?). En skog som denna skall sparas, inte sågas ner och markberedas för att bli en plantage.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2018-11-12 12:51

Kommentarer inaktiverade.