Seitejaure, skog 34.

Sveaskog vill avverka tre högklassiga kontinuitetsskogar vid Seitejaure i Maskaure samebys renbetesmarker, Arjeplogs kommun. Koordinater: N 7316221; E 617509. Samebyn har redan sagt nej vid två samråd. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej.

Foto: Björn Mildh, augusti 2021

Bild 1. Kontinuitetsskogarna vid Seitejaure.

Bild 2. Denna kontinuitetsskog och högklassiga, hänglavsrika naturskog vill Sveaskog på nytt samråda om för att avverka trots att Maskaure sameby redan vid två tidigare samråd har sagt nej till avverkning. Men Sveaskog tänker ta vad man vill ha!

Bild 3. Historik. Skogen har brunnit, troligen under 1800 talets förra del.

Bild 4. Det finns gamla sälgar i skogen. De har sannolikt vuxit upp efter branden.

Bild 5. Gammal, hänglavsdraperad fura. Skogen är hänglavsrik och därmed viktig betesmark för Maskaures renarna under vårvintern. Alla hänglavsskogar skall sparas, inte huggas!

Bild 6. Skogen är dimensionshuggen med yxa för länge sedan, liksom de flesta skogarna i området.

Bild 7. Ännu en stubbe med spår efter dimensionsavverkningen.

Bild 8. Kulturspår. Tydliga spår efter samisk barktäkt lång tillbaka. Visar att skogen är gammalt samiskt kulturområde.

Bild 9. Alla kontinuitetsskogar skall sparas enligt EU. Det vet Sveaskog. Detta är en hänglavsbärande kontinuitetsskog som även är viktig för Maskaure samebys rennäring. Sveaskog, sluta köra över vår urbefolkning, respektera samebyns nej till avverkning!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-08-13 10:19

Kommentarer inaktiverade.